Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: dybt

Mente du: dyb| dyt| dyst

Ordbøger

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

dyb1 substantiv, intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -et, -, -ene [ˈdyˀb] norrønt djúp, engelsk deep; afledt af adjektivet dyb 1 dybt område i havet eller i en sø 1.a rum der strækker sig langt nedad eller indad; sted langt nede eller inde 1.b overført fjernt, mystisk og svært tilgængeligt område af tilværelsen • fx en persons inderste tanker eller følelser svælgende dyb overført afgørende forskel eller modsætningsforhold mellem to uforligelige størrelser afgrund dyb2 adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -t, -e; -ere, -est [ˈdyˀb] • intetkøn: [ˈdybd] • i de fleste sammensætninger “dyb-”: [ˈdyb-] norrønt djúpr, engelsk deep; beslægtet med dyppe 1 med en vis, især stor udstrækning lodret nedad fra overfladen eller overkanten lav 1.a med en rummelig, nedadgående hulhed flad 1.b som befinder sig på eller bevæger sig mod et sted langt nede i lodret plan 1.c sport som rammer eller vedrører maveregionen lige over bæltestedet • om boksestød 2 med en vis, især stor udstrækning (vandret) indad fra forsiden eller yderkanten 2.a som befinder sig på eller bevæger sig mod et sted langt inde i vandret plan eller i retning mod centrum 2.b sport som spilles i retning mod banens baglinje • om bold i et boldspil 3 meget kraftig eller intens 3.a som føles stærkt og inderligt; intens 3.b som adverbium meget; i høj grad – kendt fra 1960 4 dybsindig; eftertænksom; tankevækkende • om person eller om samtale, bog, film el.lign. overfladisk | triviel 4.a som ligger bag overfladen og udgør det fundamentale, rette eller egentlige 5 med fuld udnyttelse af lungerne 6 i et lavt toneleje; mørk og klangfuld • om lyd eller stemme høj 7 mørk, fyldig og intens • om farve bunde dybt være dybt rodfæstet; være gennemgribende og omfattende • fx om en følelse stikke dybt det stille vand har den dybe grund talemåde et menneske der ikke siger så meget eller ikke gør sig særlig bemærket, kan følelsesmæssigt eller intellektuelt være rigt udviklet dybest set i virkeligheden; når man ser bort fra de ydre omstændigheder inderst inde | ret beset grave (gå, ..) et par spadestik dybere overført være mere grundig; undersøge nærmere højt at flyve, dybt at falde talemåde jo større ambitioner eller succes man har, desto mere risikerer man at miste ikke have opfundet den dybe tallerken overført ikke være særlig (bogligt) begavet ikke have opfundet krudtet kigge for dybt i glasset/flasken overført drikke for meget alkohol kigge/se (for) dybt i flasken overført indtage større mængder af alkoholiske drikke opfinde den dybe tallerken overført gøre en ny opdagelse eller finde på en genial løsning • bruges ofte i forbindelse med løsninger som andre anser for selvindlysende eller i forvejen kendte – ofte ironisk eller sarkastisk stikke dybt 1 have en udstrækning langt ned i noget 1.a overført være en grundfæstet følelse eller egenskab; være et alvorligt problem være overfladisk tage en dyb indånding overført forberede sig mentalt på at udføre en handling der kræver overvindelse, fx fordi den er ubehagelig tage mod til sig ud/ude på dybt vand eller ud/ude på det dybe vand overført i en usikker, risikofyldt eller vanskelig situation; i knibe

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • dybt dybt adv. (1960) (ny brug som forstærkerord) smadder, meget
  • dybt godnat dybt godnat forb. (o. 1985) helt tåbeligt el. uforståeligt

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
dybtstikkende, part.adj. ( dyb -. VSO.).
1) om skib ((jf. Dybstikker): se II.stikke 21.2 slutn.
2) overf.: den gamle, dybtstikkende Mistænksomhed over for Vesten. DaMag.1955.17.
Dyb,1  I. Dyb, et. Høysg.AG.34. flt. d. s. ell.  -e (JFriis.87, Danner rim med krybe) ell. Yderst sjælden, enestående forekomst-er (Rode.HB.43). gl. gen. best. f. (især relig.) i udtr. af dybsens nød (efter Ps.130.1, se u. III. dyb 1.4). *Jeg raaber fast, o Herre, | Af Dybsens Nød til dig.SalmHj. 467.1. Himmelhøje Skrig af Dybsens Nød tilkendegav altid naar et Menneske var falden i Vandet.
Dyb,2 II. Dyb, en. se Dybel.
dyb,3  III. dyb, adj. intk. og adv. -t Høysg.AG.99. (adv.  dyb. Holb.Intr.I.490).    foræld. sj. (egl. akk. m.) -en. Blich.D.II. 114. (æda. diup, f. (AM.), oldn. djúpr, eng. deep, ty. tief, got. diups; besl. m. II. dyppe, døbe osv.; jf. I. Dyb)  1) m. h. t. udstrækning, bevægelse, beliggenhed osv., der maales ell. angives

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

på fersk gerning el. på fast gerning
På min arbejdsplads har vi diskuteret om det hedder på fersk gerning eller på fast gerning. På nettet kan man finde begge udtryk.
ulvetime
Jeg har forgæves søgt ordet "ulvetime" i ODS og andre opslagsværker. I tidernes morgen mener jeg at have været klar over, hvad der lå i ordet, men det er ...

SprogbrevetDR

Hjerte- og bevidstløshed
af Erik Hansen, maj 1987
Kort
af Jørn Lund, september 1990
Der lægges an til landing
af Jørn Lund, november 1986
Happy Ending
af Jørn Lund, september 1988
Sprogprisen
af Jørn Lund, oktober 1990
Store spørgsmål
af Erik Hansen og Jørn Lund, august 1991
Kort
af Jørn Lund, november 1992

Sprogligt – Politikens sprogklumme

En dybgående forpligtigelse?
af Henrik Lorentzen, Politiken, 2. april 2008
Julefrokost + kæp i øret = tømmermænd
af Ebba Hjorth, Politiken, 16. december 2006

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Ordsprog

Hvad er et ordsprog?
Ordsprog er en særlig type af faste sproglige vendinger. Her på siden kan du læse om de kriterier som kan siges at kendetegne et ordsprog
Talemåder og andre faste vendinger
Den stil og form som ordsprogene har (jf. Ordsprogets stil og form), er med til at adskille dem fra andre typer af faste vendinger. Men grænsen kan være hårfin ...

Udtale

Lars Brink — Hvordan undersøger man udtale?
Artiklen "Hvordan undersøger man udtale?" er en del af temaet om udtale.

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog
Bryggersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bryg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Snedkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (snedk.), der angiver at ordet har været brugt ...
Biavlersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (biavl.), der angiver at ordet har været brugt ...
Bogbindersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogb.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...

Nyheder

Nyheder

Dansk Sprognævn får ny hjemmeside
Sprognævnet får ny hjemmeside som offentliggøres i dag, den 26. november. Den nye side vil gøre Sprognævnets mange aktiviteter mere synlige og gøre det nemmere ...
Foredrag om maskinoversættelse
Tirsdag d. 26. februar holder Jakob Elming foredrag i Lingvistkredsen.
Sprogprisen.dk uddelt: 4 gange hyldest til godt sprog
Sprogprisen.dk 2018 gik til KMD, DMI, danbolig i Horsens og Politiken-journalist.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Aktive verber med passiv betydning?
Mål & Mæle 30:3, 11/2007