Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: dut

Mente du: duet| duft| dugt| du | se flere forslag | dit| dur| dyt| fut| sut| ddt| but| dat| det| dot| due| dug| dum| dun| duo| dup| dus| gut| lut| mut| out| put| tut

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. dut sb., -ten, -ter, -terne (dims)
2. dut sb., -tet, dut, -tene; der lød et dut

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

dut1 substantiv, intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -tet, -, -tene [ˈdud] 1 kort tudende lyd, fx et signal fra et elektrisk eller elektronisk apparat 1.a som lydord bruges for at gengive denne lyd dut2 substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -ten, -ter, -terne [ˈdud] lille genstand som man har svært ved at karakterisere nærmere, og som man ikke kender eller kan huske navnet på dippedut dutte1 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈdudə] kendt fra 1979; afledt af substantivet dut frembringe korte toner; sige dut • især om telefon dutte2 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈdudə] 1 = du1spøgende dutte3 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈdudə] af uvis oprindelse dutte på presse til at overtage en bestemt (uønsket) holdning, vare el.lign. pådutte

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Dut Dut, en. se Tut.
II. Dut, et. flt. d.s. (sml. I.Baat S, I.Dyt S, II.Trut, V.Tut)
enkelt kort ell. længere, tudende lyd; spec. som gengivelse af telefoncentralens signal efter tidsmeldingen (taget i brug 1939). Dut Ode til Frk. Klokken .. *fjorten, seksten, tyve – Dut. Blækspr.1939.52. Talord for Timer, Minutter og 10-Sekunder efterfulgt af et Tonestød (Dut). Sal.T.1941-42.1056. *i Løbet af Nul-Nul-Dut.
III. Dut, et. (jf. Dippedut S og I.Dup 4; dagl.) d.s.s. Dims. dimser og dutter. Alt for damerne.3/10 1979.2.sp.2.
Tut,1 I. Tut, en. (dial. Tutte. Anti-Spectator.95. MDL.614. Kværnd. Fleuron.DTN. 17. UfF. jf. Feilb. Esp.364. – nu kun dial. Tute. vAph.Nath.II.160 (i bet. 4.3). LollO. – sj. Dut. (han har) købt Sirupsdutter hos en Morlille i Slippen. Pont.EV.12). flt. -ter. (jf. sv. dial., no. dial. tutt, spids, top; dels sideform til

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Dippedutter og duppeditter
Hvad er oprindelsen til ordet "dippedut"?

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Huller i sproget
af informationsmedarbejder Jørgen Nørby Jensen, Jyllands-Posten, 30. august 2014

Temaer

Leg og lær