Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: drej

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
drej sb., -et, drej, -ene (drejning)

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

drej substantiv, intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -et, -, -ene [ˈdʁɑjˀ] dannet af dreje 1 gradvis ændring fra bevægelse i én retning til bevægelse i en anden retning drejning | sving 2 det at få en genstand til at bevæge sig rundt om sin egen akse dreje verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈdʁɑjə] fra middelnedertysk dreien, til en rod med betydningen 'bore' 1 gradvis ændre (bevægelses)retning svinge 1.a give noget en ny retning eller stilling ved at bevæge det vende 1.b overført få til at vedrøre noget bestemt 1.c (med vilje) gengive eller fortolke på en misvisende måde fordreje 2 bevæge sig rundt om noget rotere | snurre (rundt) 2.a bevæge en genstand el.lign. rundt om dens akse 2.b bevæge sig rundt om sin egen akse rotere | snurre (rundt) 3 kalde et telefonnummer ved at dreje på telefonens drejeskive eller trykke på dens taster – gl 4 håndværk forme en genstand af ler på en roterende skive 5 håndværk fremstille en genstand af metal, træ el.lign. ved at bearbejde materialet med et fastspændt skærende værktøj mens det med stor fart drejer omkring sin egen akse på en drejebænk dreje af ændre bevægelsesretning for at følge en anden vej, undgå en forhindring, osv. svinge dreje af/fra 1 ændre færdselsretning fra en større vej til en mindre vej, en sidevej el.lign. som munder ud i den større vej svinge 1.a udgå fra en større vej • om vej 2 fjerne noget der sidder fast omkring et gevind, ved at skrue det af dreje hanen om eller dreje om for hanen lukke hanen dreje kniven rundt i såret overført gøre en ubehagelig situation værre dreje nogen en knap overført snyde eller narre nogen; tage nogen ved næsen – gammeldags dreje nøglen om overført lukke en virksomhed eller forretning, som regel pga. økonomiske vanskeligheder dreje sig om overført have som det centrale og afgørende punkt; handle om gælde | vedrøre dreje/vende om på hælen vende sig hurtigt og beslutsomt (fordi man har travlt, er overrasket, vred e.l.) dreje/vride halsen om på nogen overført få nogen til at makke ret ved at presse eller true lægge/dreje bi søfart dreje et sejlskib op mod vinden for at standse det; blive drejet op mod vinden med dette formål vende/dreje 180 grader overført ændres eller ændre til det modsatte eller til noget helt andet vende og dreje hver femøre overført være meget sparsommelig vende og dreje noget overført overveje og evt. diskutere noget længe idet man anlægger forskellige synspunkter

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Drej,1  I. Drej, et. flt. (sj.) d. s. (egl. sa. ord som I. Drag, paavirket i form af jy. dræj (dræge. MDL.85), æda. dræghæ, sideform til drage, se Kort.167; jf. stednavne som Drejø, se JohsSteenstr.DS.91   jy. (sdjy.) og fynsk (Ærø, Langeland)) d. s. s. I. Drag 9 (især som stednavn). ADJørg.IV.489.
Drej,2  II. Drej, et. flt. d. s. (< VSO.1793; egl. vbs. til dreje) drejning; svingning.  1) (især sømandsudtryk) til dreje 1.2: Føreren (af flyvemaskinen) foretog . . nogle krappe Drej, pludselig stoppede Motoren, og Maskinen styrtede (ned).NatTid.15/41920.Aft.5.sp.3. 2) til dreje 3.    2.1) (især

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Jeg elsker dig – sikkert!
af ph.d. Anne Kjærgaard, Jyllands-Posten, 28. maj 2011

Temaer

Leg og lær