Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: dr

Mente du: dr.| der| dræ| dur | se flere forslag | dyr| dør| d| r

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
dr. (fork. for doctor, fx dr.jur., og fork. for doktor (læge), fx dr. Hansen)

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

dr. forkortelse (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) 1 = doktor • bruges som titel foran navnet, nu især om læger 2 bruges som første led i betegnelser for personer der har taget en doktorgrad ved en højere læreanstalt doktor 3 = dronning

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • dr.ing. dr.ing. sb. (1965)
  • dr.pæd. dr.pæd.
  • dr.scient. dr.scient.
  • dr.scient.pol. dr.scient.pol.
  • dr.rer.soc. dr.rer.soc.
  • dr.scient.soc. dr.scient.soc.
  • tl; dr tl; dr forb. (2011) udtryk for at en tekst er for lang til at man orker at læse den

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 42. Forkortelsespunktum
De gældende retskrivningsregler om punktum i forkortelser
§ 46. Opremsningskomma mv.
De gældende retskrivningsregler om komma ved opremsning og sideordning

Typiske problemer

Orddeling · uddybning
Detaljeret gennemgang af hvordan man deler ord ved linjeskift

Ordlister

Stort eller lille begyndelsesbogstav
Slå bestemte ord og emneord op, og se om de skal med stort eller lille begyndelsesbogstav
Lande og nationaliteter
Find betegnelser for lande og territorier. Eller find navnet på hovedstaden i fx Adsjarien eller betegnelsen på en indbygger fra Monaco.

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

efterRETning(stjeneste) (DR)
Hvorfor ændrer trykket sig i ord som efterretning og forudsætning?
imperativ på -dr: bladr
Kan man bruge imperativen af verbet bladre (bladr)?
de unge (mennesker)
Ofte hører jeg at man taler om de unge mennesker eller vore unge mennesker. Hvorfor siger de ikke bare de unge? Det kan vel ikke misforstås, eller er der folk ...
jegs i stedet for min
Jeg er flere gang stødt på en for mig at se ny og omsiggribende brug af ordet jegs i stedet for min eller mit. Den første gang jeg hørte det, var i Mads & ...
komme eller være i vælten
Jeg mener at udtrykket at komme eller være i vælten bruges om nogen eller noget der omtales meget og er på mode – og dermed er et positivt udtryk. Imidlertid ...
på menneskefilm
Mine børn bruger af og til ordet menneskefilm om en film de kender som en tegnefilm, men som nu også er indspillet med rigtige skuespillere, fx Asterix på ...
rivegilde
Jeg hørte min moster bruge ordet rivegilde som om det betød ’nedrakning af en person som ikke er til stede’, fx at holde rivegilde. Kan det passe? Jeg kender ...
skamros
Min kæreste og jeg diskuterer ordet skamros. Er det godt eller dårligt hvis man bliver skamrost?
wallah
Hvorfor har Dansk Sprognævn godkendt ordet wallah? Der er jo tale om slang!

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

At eller og?
Hvordan skelner man mellem brugen af "at" og "og"?
Profil
Hvordan definerer man den nye betydning af "profil"?

SprogbrevetDR

DR TV
af Erik Hansen, april 1994
Sprogbrevet DR
Pointe
af Jørn Lund, november 1993
Nærværende i udtrykket
af Jørn Lund, november 1993
Find fem fejl
af Jørn Lund, december 1993
Klicheer
af Jørn Lund, december 1993
Undskyldning
af Erik Hansen, januar 1994
Flere end og mere end
af Erik Hansen, januar 1994
Som vanligt
af Erik Hansen, januar 1994
Gætteri
af Erik Hansen, februar 1994

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Apostrof i genitiv
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 19. marts 2008

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Mumledansk i DR Drama
af tidligere formand for Dansk Sprognævn Niels Davidsen-Nielsen, Jyllands-Posten, 19. juni 2008
"Sproget" — Jyllands-Postens sprogklumme
Fast klumme i Jyllands-Posten som medarbejdere ved Dansk Sprognævn i perioden 2008-2016 bidrog til med personlige iagttagelser om sprog.
"Bolle" — et ord på efterløn?
af forsker Marianne Rathje, Jyllands-Posten, 30. april 2011
Sprogrevselse
af seniorforsker Ole Ravnholt, Jyllands-Posten, 17. november 2009
Hvad blev der af "r"?
af tidligere formand for Dansk Sprognævn Niels Davidsen-Nielsen, Jyllands-Posten, 18. november 2008

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Nye ord

Hvad er et nyt ord?
Læs om forskellige typer nye ord, fx bonsai, coach og macho

Sproget på de digitale og sociale medier

Kilder og forslag til videre læsning
Læs mere i vores kilder og i de øvrige artikler om emnet

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Håndværkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (haandv.), der angiver at ordet har været brugt ...
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...

Nyheder

Nyheder

DR's Sprogpris går til Jón Kaldan
Journalist Jón Kaldan får fredag den 9. november overrakt DR's Sprogpris af DR's radiodirektør Leif Lønsmann.
Store planer for sprogarbejdet i DR
DR har lagt en plan for større fokus på sproget. Dels vil man uddanne medarbejderne bedre, og dels vil man debattere sprog med lyttere og seere.
DR-nyheder på fremmedsprog genopstår
Fra mandag den 24. august vil der igen være nyheder på fremmedsprog på dr.dk og tekst-tv.
Sproget i DR
DR inviterer til sprogsymposiet "Sprog på spring – DR som sprogbevarer og sprogudvikler".
Sportsjournalist får DR's Sprogpris 2009
Ved DR's Sprogsymposium "Sprog på Spring" 5. okt. blev DR's Sprogpris givet til Andreas Kraul.
Sproget i DR — forkert, engelsk og groft?
Dansk Sprognævn har – på opfordring af DR – udarbejdet en tilstandsrapport over sproget i DR.
DR's sprogpris gik til Jette Beckmann og Rytteriet
DR uddelte for nylig sin sprogpris.
DR tilbyder oplæsning af undertekster
DR tilbyder oplæsning af undertekster til personer der har svært ved at se eller læse. Tiltaget vil ifølge DR kunne hjælpe mere end en halv million danskere.
DR's sprog bedømt af befolkningen
Ny rapport viser at danskerne overordnet set er tilfredse med sproget i DR.
DR lancerer ny sproghjemmeside
På den nye side kan DR's journalister og brugere bl.a. finde information om god sprogpraksis i DR.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Det søger du i ...
Her kan du læse om de forskellige resurser man finder på sproget.dk.
Indhold og opbygning
Aktive verber med passiv betydning?
Mål & Mæle 30:3, 11/2007
Artikler mv.
Her kan du 'bladre' dig igennem de opslagsværker, artikler mv. som sproget.dk har fået lov til at gengive fra forskellige medier
Links
sproget.dk's linksamling
Retskrivningen på sproget.dk
Tak til
Råd og regler
Slå op i retskrivningsreglerne, søg i en af ordlisterne over udvalgte emner, eller læs mere om typiske problemer. "Er du i tvivl, så slå det op. Er du ikke i ...