Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: dis-

Mente du: dis| di-| disk| des- | se flere forslag | dys-| mis-| dias| dims| ds| is

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. dis sb., -en (tåge)
2. dis sb., -set, -ser, -serne (en tone)

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

di- præfiks (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [ˈdi-] eller [diˈ-] i enkelte ord: dis- fra græsk di-, af dis 'to gange' som er todelt, eller som indeholder eller omfatter to (forskellige) egenskaber bi- | tve- dobbelt dis- præfiks (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) betydning 1, dis-: [disˈ-] • di-: [diˈ-] • dif-: [difˈ-] • betydning 2, dis-: [ˈdis-] • di-: [ˈdi-] • dif-: [ˈdif-] foran g, m og sjældent foran vokal: di-, foran f: dif- fra latin dis- 'fra hinanden, i to dele, til alle sider' 1 kendetegnet ved adskillelse, spredning, fjernelse el.lign. 2 bruges for at angive modsætning eller fravær u- | a- | in- | dys-

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • dis: gudinde, skytsånd
  • dis: em, tåge, damp, uklarhed

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
dis-,5 V. dis-, præfiks. (af lat. dis-, fra hinanden, itu, jf. got. dis-, oht. tis-, hty. zer-, besl. m. to; ved bortfald ell. assimilation af s ogs. di-, fx. dimittere, Distance, divergere) betegner en adskillelse, benægtelse ell. ophævelse af hovedordets begreb; som præfiks føles ordet kun i enkelte tilfælde som
desinteresseret, part.adj. ( dis- . HolbO.). (jf. fr. désinteressé).
1) (jf. interessere 5.3; især ældre spr.) uegennyttig; upartisk. Moth.Conv.D33. desinteresserede Dyder. Holb.MTkr.187. (øjenlægens) Habilitet og desinteresserede Opførsel har bragt ham ey mindre Ære her i Byen, end paa andre Steder.
desorganisere, v. (m. eng. påvirket form dis- . disorganisation. Perspektiv.1953/54.nr.1.43.sp.1). -ede. vbs. -ing ell. Desorganisation. (fra fr. désorganiser; jf. organisere).
1) (med., biol.) m.h.t. organ, organisme: forstyrre; ødelægge. Meyer.1(1837). Desorganisationer af Hjernen, Hjernerystelse o.s.v.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 17. Orddeling uafhængigt af betydningen
De gældende retskrivningsregler om deling af to- og flerstavelsesord uafhængigt af betydningen
3. Orddelingsangivelser

Typiske problemer

Orddeling ved linjeskift
Se hvordan man sætter bindestregen korrekt når man skal dele et ord

Ordlister

Præfikser
En alfabetisk liste over præfikser, dvs. uselvstændige orddele
Sammensætninger med bindestreger
En alfabetisk liste over sammensætninger med tal og symboler

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

kige, kigge, kikke - og kikkert
Hvorfor skal det være så besværligt for børn at lære at stave? Jeg har gennem min 11-årige skoletid lært at stave at kikke på tre måder, nemlig kige, kigge, ...
pikle af
For nylig var jeg i selskab med en tidligere kollega som fortalte om en samtale han havde haft med sin nabo. Samtalen førte ingen steder hen, og godt irriteret ...

SprogbrevetDR

Kort
af Erik Hansen & Jørn Lund, august 1994

Temaer

Udtale

Lars Brink — Udtale-reduktion
Artiklen "Udtale-reduktion" er en del af temaet om udtale.

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...

Nyheder

Nyheder

Nyt sprognetværk
Sprognetværket "Ja til sprog" lanceres onsdag den 10. juni.
Fagsprogskonference på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet
Den 17. til den 21. august 2009 afholdes konferencen "XVII European Symposium on Languages for Specific Purposes" på Handelshøjskolen på Aarhus Universitet.
Debatmøde om en national strategi for fremmedsprog
Regeringen har besluttet at Danmark skal have en ny strategi for fremmedsprog, og derfor inviterer DI, Tænketanken DEA og Forbundet Kommunikation og Sprog til ...
Sprogdagen '13
Kom til Sprogdagen '13 mandag den 23. september, og oplev bl.a. uddeling af sprogpriser og foredrag med Dansk Sprognævns formand, Jørn Lund.
"Falske" anglicismer
Fredag d. 11. oktober holdes forelæsning på KU.
Ph.d.-forsvar om argumentation i politiske taler
Morten Gylling-Jørgensen forsvarer sin ph.d.-afhandling d. 2. december 2013 kl. 10 på CBS.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Hjælp til søgning
Læs om de forskellige muligheder for at præcisere din søgning