Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: desto

Ordbøger

Retskrivningsordbogen

desto adv., konj.; så meget desto bedre; ikke desto mindre; jo før, desto bedre; jo mere jeg øver mig, desto hurtigere går det (jf. des, jo)

Den Danske Ordbog

desto1 adverbium (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [desdo] eller [dεsdo] fra tysk desto af oldhøjtysk des diu, begge led er kasusformer af das 'det', jævnfør des i tilsvarende højere grad; så meget des ikke desto mindre til trods for dette; alligevel formelt desuagtet | sjældent ikke des mindre desto2 konjunktion (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [desdo] eller [dεsdo] se adverbiet desto jo .. desto .. eller desto .. desto .. bruges for at angive at en stigning i det ene led (ord eller sætning) medfører en tilsvarende stigning i det andet led jo .. des .. | jo .. jo .. jo .. jo .. eller jo .. des/desto .. bruges for at angive at en stigning i det ene led (ord eller sætning) medfører en tilsvarende stigning i det andet led des .. des ..

Dansk Synonymordbog


  • desto: des

Ordbog over det danske Sprog

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
desto desto, adv. ( disto. Holb.Stu.I.9). (ænyd. disto fra ty. desto (ænyd. diste, glda. thiste, thes the fra mnt. deste), af oht. des diu, egl. gen. og instrumentalis ent. intk. af der, den   “er temmelig nyt i Sproget, og tilhører endnu nærmest Talespr.”Levin.) som bestemmelse til en komparativ: d. s. s.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Ordlister

Ordforbindelser i ét eller flere ord
En alfabetisk liste over ordforbindelser i ét eller flere ord
Rene adverbier (biord)
Liste over rene adverbier (biord), dvs. de adverbier der IKKE er dannet af et adjektiv (tillægsord), og som således kun kan bruges som adverbium

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

jo flere(,) der kommer, desto flere penge tjener vi
Hvordan kommateres der ifm. jo flere(,) der ... o.l.
au pair i flertal
Kan det virkelige passe at det hedder au pairer i flertal? Alle siger jo au pairs! I det mindste kunne I vel give valgfrihed?
catalansk, catalonsk, catalonisk
I tekster i Europa-Parlamentets Danske Oversættelsesafdeling anvendes normalt de spanske (castilianske) betegnelser for de autonome regioner i Spanien. I visse ...
e-sport
Er bindestregen i e-sport på vej ud af sproget?Jeg ved at Sprognævnet anbefaler e-sport skrevet med bindestreg, men jeg har fået en henvendelse fra en ung ...
i en artikel af formanden siger han
Er denne meget udbredte konstruktion godt dansk eller overhovedet dansk: "I en artikel den 00.00 af formanden i pensionskassen, NN, som også er formand for ...
navne på uddannelser
Jeg er lige startet på en ny uddannelse, og jeg er kommet i tvivl om om jeg skal skrive min uddannelse med stort eller lille begyndelsesbogstav. Jeg troede ...
te
Vi er en 8. klasse som gerne vil have en forklaring på følgende:Ud af 16 elever staver 11 af os the. Ifølge Retskrivningsordbogen skal det staves: te. Ikke ...

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Kamphund, muskelhund
Hvorfor definerer Den Danske Ordbog visse hunderacer som ”kamphunde” og ”muskelhunde”?
Stort begyndelsesbogstav i webadresser, firma- og produktnavne
Skal der være stort begyndelsesbogstav i webadresser, firma- og produktnavne?

SprogbrevetDR

Udtale
af Jørn Lund, november 1994
Som vanligt
af Erik Hansen, maj 1989
Udtale
af Erik Hansen & Jørn Lund, august 1989
Kort
af Jørn Lund, november 1989

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Smagfuld sprogbrug?
af Henrik Andersson, Politiken, 25. juni 2008
Dedikeret eller decideret
af Henrik Andersson, Politiken, 25. juni 2008
I sommer eller i sommers
af Henrik Andersson, Politiken, 12. marts 2008
Både...men også
af Henrik Lorentzen, Politiken, 27. februar 2008
Skudsmål og anstødssten
af Henrik Andersson, Politiken, 30. januar 2008
Holde nogen stangen
af Henrik Andersson, Politiken, 9. januar 2008
Etik eller moral?
af Henrik Andersson, Politiken, 21. april 2007

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Er der et liv efter døden?
af ph.d Anne Kjærgaard, Jyllands-Posten, 31. marts 2012
Sammensætningernes sprog
Denne tekst er skrevet af informationsmedarbejder ved Dansk Sprognævn Jørgen Nørby Jensen og blev bragt som en del af artiklen "Hvor mange ord er der i ...
Olympiade eller olympiske lege?
Af Jørgen Nørby Jensen, Dansk Sprognævn, Jyllands-Posten, 14. juli 2012
En påmindelse
af seniorforsker Eva Skafte Jensen

Temaer

Ordsprog

Varianter af ordsprog
Som det beskrives i "Hvad er et ordsprog", har ordsprog en fast form som ikke skal aktualiseres, og som dermed — modsat eksempelvis talemåder — ikke kan bøjes ...

Sprogteknologi

Maskinoversættelse
Maskinoversættelse oversætter fra et sprog til et andet. Læs her hvordan det virker.

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...

Smid en smutter

Smid en smutter
Her på siden har vi samlet en række eksempler på ord eller talemåder vi har fået galt i halsen. Vi kalder dem for smuttere. De lyder rigtigt, men et eller ...

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

"Sjokaj" og "cikkel"
Mål & Mæle 16:2, 1993
Begynderundervisning i læsning
Mål & Mæle 21:4, 12/1998