Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: des

Mente du: des-| dels| de| ds | se flere forslag | es| fes| ses| de-| dos| dem| ees| ces| das| del| den| deo| der| det| dis| dus| døs| ges| yes| dej| ds.

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
Des adv.; være Des; være Des med nogen
1. des sb., -set, -ser, -serne (en tone)
2. des adv., konj.; så meget des bedre; jo før, des bedre; jo mere jeg øver mig, des hurtigere går det (jf. desto, jo)
des- (udtryk for ophævelse el. negation af noget); desillusionere; desinficere; desorientere

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

Des adverbium (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [ˈdis] nu uofficiel, men almindelig form: De's dannet af De, vel efter adverbiet dus være Des have et sådant formelt indbyrdes forhold at man tiltaler hinanden med De være dus des1 substantiv, intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -set, -ser, -serne [ˈdεs] tonen d sænket en halv tone med ♭ des2 adverbium (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [dεs] eller [des] egentlig genitiv af det i tilsvarende højere grad; så meget desto ikke des mindre til trods for dette; alligevel – sjældent ikke desto mindre des3 konjunktion (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [dεs] eller [des] egentlig genitiv af det jo .. des .. eller des .. des .. bruges for at angive at en stigning i det ene led (ord eller sætning) medfører en tilsvarende stigning i det andet led jo .. desto .. | jo .. jo .. jo .. jo .. eller jo .. des/desto .. bruges for at angive at en stigning i det ene led (ord eller sætning) medfører en tilsvarende stigning i det andet led des .. des .. så meget (des) mere bruges for at udtrykke at det netop nævnte er en yderligere grund til det følgende

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • des: så meget, desto, jo

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Chargé d'affaires, en. ( Chargé des affaires . se ndf.). flt. chargés d'affaires ell. d.s. (LovNr.489 12/9 1919.§138).
(fra fr., part. af charger (de), bebyrde (med), overdrage (noget til en) og affaires, forretninger, sager (jf. Affære sp.164,21)) diplomat (legationschef) af lavere rang; ogs.: gesandts ell. ambassadørs stedfortræder.
des  des, pron. og adv. dès. Høysg. AG.99. ( dets: DL.6–2–2.  dis: Hørn. Moral.I.90. Holb.Kandst.V.3. sa.Pern.III.6). (egl. gen. af det; jf. dessen, desto) 1) som pron., se u. det. 2) (glda. gud haffue thes loff, gud være lovet for det; egl. objektiv gen., se FalkT. Synt.48

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 14. Store og små bogstaver i forkortelser og lign.
De gældende retskrivningsregler om stort eller lille bogstav i forkortelser
§ 16. Orddeling ved betydningsbærende orddele
De gældende retskrivningsregler om orddeling ud fra betydningen af ordets dele
§ 57. Bindestreg
De gældende retskrivningsregler (2012) om bindestreg

Typiske problemer

Store eller små bogstaver · uddybning
Sådan løser du dine problemer med stort eller lille begyndelsesbogstav

Ordlister

Sammensætninger med bindestreger
En alfabetisk liste over sammensætninger med tal og symboler
Ordforbindelser i ét eller flere ord
En alfabetisk liste over ordforbindelser i ét eller flere ord
Præfikser
En alfabetisk liste over præfikser, dvs. uselvstændige orddele
Rene adverbier (biord)
Liste over rene adverbier (biord), dvs. de adverbier der IKKE er dannet af et adjektiv (tillægsord), og som således kun kan bruges som adverbium
Stort eller lille begyndelsesbogstav
Slå bestemte ord og emneord op, og se om de skal med stort eller lille begyndelsesbogstav
Underordningskonjunktioner
En liste over underordningsbindeord (ord der typisk indleder ledsætninger)

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

vor el. vores
Hedder det altid vore kunder, eller kan man også skrive vores kunder? Og skriver man De eller du til kunderne?

SprogbrevetDR

Grammatik og veltempererede klaverer
af Erik Hansen, februar 1995
Hjemligt og fremmed
af Erik Hansen, april 1995
Skik og brug I
af Erik Hansen, april 1993

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Pseudofransk
Af Jørgen Nørby Jensen, seniorkonsulent i Dansk Sprognævn, Jyllands-Posten 23. juli 2016

Temaer

Sprogteknologi

Maskinoversættelse
Maskinoversættelse oversætter fra et sprog til et andet. Læs her hvordan det virker.

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Bogtrykkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogtr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...

Nyheder

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Links
sproget.dk's linksamling