Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: damp

Ordbøger

Retskrivningsordbogen

damp sb., -en, -e, -ene, i sms. damp-, fx dampstrygejern

Den Danske Ordbog

damp substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en, -e, -ene [ˈdɑmˀb] • i sammensætning: [ˈdɑmb-] fra nedertysk damp; beslægtet med adjektivet dump, dæmpe 1 en væskes eller et fast stofs gasform der opstår ved kraftig opvarmning af væsken eller stoffet em 1.a denne gasform frembragt ved kraftig opvarmning af vand og under tryk brugt som drivkraft af en maskine el.lign. 1.b overført (driv)kraft, energi, fart; engagement, handlekraft holde dampen oppe overført fortsætte på samme niveau med samme kraft og engagement holde gryden i kog sætte dampen op overført sætte farten op; øge effektiviteten DAMP eller damp substantiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [ˈdɑmˀb] kendt fra 1995; initialforkortelse for Deficits in Attention, Motor Control and Perception 'mangler med hensyn til koncentration, bevægelseskontrol og opfattelsesevne' tilstand hos et barn der giver det vanskeligheder med at styre sine bevægelser, med at koncentrere sig og med at opfatte og bearbejde sanseindtryk • indebærer ofte hyperaktivitet og sproglige vanskeligheder • skyldes muligvis en hjerneskade der kan være opstået under fødslen dampe verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈdɑmbə] fra nedertysk dampen 'ryge', afledt af damp 1 udsende damp eller røg 1.a ryge og puste tobaksrøg ud pulse | ose 2 tilberede mad over eller i en dampende væske 3 rejse et sted hen – uformelt 4 bearbejde ved at udsætte for damp dampe af 1 forlade et sted – uformelt tage af sted | rejse 2 udsende damp (med det resultat at temperaturen falder) køle af 2.a overført aftage i styrke • om vredesudbrud, strid el.lign. 3 fjerne ved hjælp af damp dampe ind 1 blive mere koncentreret efter fordampning af væske • om væske 2 fjerne væde ved fordampning; forøge en opløsnings koncentration ved at lade væske fordampe inddampe dampe væk 1 forsvinde ved fordampning • om væske 2 få til at forsvinde ved fordampning

Dansk Synonymordbog


  • damp: em, vapor, tåge, dis, røg, fugtighed, gus, dunst

Ordbog over det danske Sprog

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Damp,1 I. Damp, subst. (ænyd. d. s.; besl. m. oldn. dampa, slaa, støde og med dumpe; nu kun(?) jy.) kun i forb. lægge ell. give damp paa (en), slaa voldsomt til (en); ogs.: fyre løs paa (en). Høysg.S.71. VSO. MDL. Feilb. jf. Esp.421.   lægge damp mod, (jy.) bevæge sig voldsomt hen imod. Aakj.SV.II.57.
Damp,2 II. Damp, en. flt. -e ell.  -er (Holb.Qvægs.247. Suhm.II.71). (ænyd. d. s.; fra nt. damp, ty. dampf; besl. m. dæmpe, dump; sml. (især m. h. t. bet. 2.2) Em) 1) luftmængde, som er (helt ell. delvis) uigennemsigtig p. gr. af sit indhold af smaabestanddele af vand, faste stoffer ell. lign.
damp,3 III.   damp, adj. (fra eng. damp; egl. sa. ord som II. Damp; sj.) dampfyldt; fugtig (jf. dampig). en Slags gysende Følelse, som naar man gaaer ned i en Kielder, ved at komme ind i saadan en skummel og damp Skov.Tode.VI.305.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

Ændrede stave- og ordformer
Liste over de senest ændrede stave- og ordformer

Ordlister

Sammensætninger med bindestreger
En alfabetisk liste over sammensætninger med tal og symboler

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

KOL
Hvordan udtales lungesygdommen KOL/kol (kronisk obstruktiv lungesygdom)?

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Fiskeskib eller fiskerskib?
Hvilken stavemåde er korrekt: "fiskeskib" eller "fiskerskib"?

SprogbrevetDR

Udtale
af Erik Hansen, januar 1986

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Skal vi børje, begynde eller starte?
af Ebba Hjorth, Politiken, 19. maj 2007

Temaer

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Bryggersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bryg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Smedesprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (smed.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Sømandsudtryk
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) markeret med et anker, hvilket betyder at ordet er et sømandsudtryk
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...

Nyheder

Nyheder

'Normcore', 'spornoseksuel' og 'sorgsnylter' – ord fra året der gik
Dansk Sprognævn er klar med nyordslisten 2014. Listen indeholder både ord der er opstået i 2014, og ord der er ældre, men de er alle med til at sige noget om ...