Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: døve

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
ve vb., -r, -de, -t (dulme)

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

døve verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈdøːvə] 1 gøre en sans (ofte hørelsen) mindre modtagelig for indtryk 1.a overført gøre noget svagere i styrke eller intensitet døv adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -t, -e [ˈdøˀw] norrønt daufr, tysk taub; af en rod med betydningen 'tåget, formørket, forvirret' 1 (næsten) ude af stand til at høre • fx pga. arvelige faktorer, meningitis, kraniebrud eller svulst på hørenerven hørehæmmet | tunghør 1.a overført uden evne eller vilje til at være opmærksom på (bestemte) vigtige forhold 2 ikke skarp; sløv • om knive og andre skærende redskaber – sjældent for døve øren/ører uden at få opmærksomhed og velvilje fra dem man henvender sig til vende det døve øre til ikke (ville) høre efter

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • vende det døve øre til: ignorere, lukke ørerne, sætte kikkerten for det blinde øje
  • vende det døve øre til: ikke ville høre tale om, sætte kikkerten for det blinde øje, overhøre, jf. ignorere

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Døve,1 I. Yderst sjælden, enestående forekomst Døve, subst. (dannet til døv ligesom I. Blinde til blind; jf. fsv. döve, døvhed, oldn. deyfi, got. daubei) i forb. i døve, uden at kunne høre. jeg spillede i døve, mine Toner eksisterede kun i min Hjerne. Houmark.(Verdens-Spejlet.1902/03. 803).
døve,2   II. døve, v. -ede. (glda. døffue (Brandt.LB.64), oldn. deyfa, ty. täuben (nu kun i betäuben, se bedøve), got. ga-daubjan; afl. af døv; Skriftsprog eller litterært påvirket talesprog ell. dial.) 1) om svækkelse af sansevirksomhed, bevidsthed osv.: gøre mindre modtagelig for indtryk; gøre ufølsom.    

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

falde døv og blind
Som en oversættelse af et arabisk udtryk har man på engelsk fået konstruktionen fall deaf and blind. Det betyder vistnok at man bliver meget overrasket. Findes ...

Temaer

Leg og lær

Nyheder

Nyheder

NemID for døve
Det er nu muligt for døve at modtage e-læring om NemID.
Døve vil have tegnsprog anerkendt som selvstændigt sprog
Ca. 4000 danskere har dansk tegnsprog som modersmål. Nu vil Danske Døves Landsforbund have tegnsprog anerkendt som selvstændigt sprog.
Nyt fra de døves front: lukningstruet uddannelse og ny dansk hjemmeside
Den anerkendte uddannelse Deaf Studies på Bristol University er lukningstruet pga. besparelser. Herhjemme er StreetSigners.dk blevet lanceret - en hjemmeside ...
Danske Døves Landsforbund til møde med Kulturministeren
Kulturminister Uffe Elbæk har endelig indvilget i at holde et møde med Danske Døves Landsforbund (DDL) vedr. anerkendelse af tegnsprog (30. april).
Tegnsprog er døves modersmål, ikke et hjælpemiddel
Udsendelsen "Sproglaboratoriet" på P1 har set nærmere på hvad tegnsprog er og hvad en officiel anerkendelse af sproget ville betyde for Danmarks ca. 5000 døve.