Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: døve

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
ve vb., -r, -de, -t (dulme)

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

døve verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈdøːvə] 1 gøre en sans (ofte hørelsen) mindre modtagelig for indtryk 1.a overført gøre noget svagere i styrke eller intensitet døv adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -t, -e [ˈdøˀw] norrønt daufr, tysk taub; af en rod med betydningen 'tåget, formørket, forvirret' 1 (næsten) ude af stand til at høre • fx pga. arvelige faktorer, meningitis, kraniebrud eller svulst på hørenerven hørehæmmet | tunghør 1.a overført uden evne eller vilje til at være opmærksom på (bestemte) vigtige forhold 2 ikke skarp; sløv • om knive og andre skærende redskaber – sjældent for døve øren/ører uden at få opmærksomhed og velvilje fra dem man henvender sig til vende det døve øre til ikke (ville) høre efter

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • vende det døve øre til: ignorere, lukke ørerne, sætte kikkerten for det blinde øje
  • vende det døve øre til: ikke ville høre tale om, sætte kikkerten for det blinde øje, overhøre, jf. ignorere

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Døve,1 I. Yderst sjælden, enestående forekomst Døve, subst. (dannet til døv ligesom I. Blinde til blind; jf. fsv. döve, døvhed, oldn. deyfi, got. daubei) i forb. i døve, uden at kunne høre. jeg spillede i døve, mine Toner eksisterede kun i min Hjerne. Houmark.(Verdens-Spejlet.1902/03. 803).
døve,2   II. døve, v. -ede. (glda. døffue (Brandt.LB.64), oldn. deyfa, ty. täuben (nu kun i betäuben, se bedøve), got. ga-daubjan; afl. af døv; Skriftsprog eller litterært påvirket talesprog ell. dial.) 1) om svækkelse af sansevirksomhed, bevidsthed osv.: gøre mindre modtagelig for indtryk; gøre ufølsom.    

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

Er tegnsprog et modersmål?
er tegnsprog et modersmål?

Temaer

Dansk tegnsprog

Kilder
Hvem kan dansk tegnsprog?
Dansk tegnsprog
Dansk tegnsprog er sit eget sprog, og i dette tema kan du læse om sproget og dets historie. Temaet vil fokusere på sprogets udvikling og hvordan dansk ...
Kan man skrive dansk tegnsprog?
Dansk tegnsprogs historie

Hvad er sprog

Hvad er sprog?
Næsten alle mennesker bruger en eller anden form for sprog en stor del af deres liv. Her kan du bl.a. læse mere om forskellige former for sprog og høre ...
Tegnsprog
Læs mere om tegnsprog, og se et eksempel på tegnsprog

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid

Nyheder

Nyheder

NemID for døve
Det er nu muligt for døve at modtage e-læring om NemID.
Døve vil have tegnsprog anerkendt som selvstændigt sprog
Ca. 4000 danskere har dansk tegnsprog som modersmål. Nu vil Danske Døves Landsforbund have tegnsprog anerkendt som selvstændigt sprog.
Sproglove i Norge og Sverige
Ny sproglov i Sverige og en på vej i Norge.
Nyt fra de døves front: lukningstruet uddannelse og ny dansk hjemmeside
Den anerkendte uddannelse Deaf Studies på Bristol University er lukningstruet pga. besparelser. Herhjemme er StreetSigners.dk blevet lanceret - en hjemmeside ...
Findes der et internationalt tegnsprog?
I en artikel fra 8. februar 2011 på Sprogmuseet.dk skriver Janne Boye Niemelä, som er ungdomskonsulent i Danske Døves Ungdomsforbund, at man godt kan tale om ...
Danske Døves Landsforbund til møde med Kulturministeren
Kulturminister Uffe Elbæk har endelig indvilget i at holde et møde med Danske Døves Landsforbund (DDL) vedr. anerkendelse af tegnsprog (30. april).
Tegnsprog er døves modersmål, ikke et hjælpemiddel
Udsendelsen "Sproglaboratoriet" på P1 har set nærmere på hvad tegnsprog er og hvad en officiel anerkendelse af sproget ville betyde for Danmarks ca. 5000 døve.
Bibelen oversat til tegnsprog
Søndag d. 3. februar 2013 blev den nye tegnbibel taget i brug.
Ny hjemmeside om tegnsprog
Siden hedder dansktegnsprog.dk, og på den kan man blive klogere på dansk tegnsprog.
Tegnsprogsvideoer på borger.dk
På hjemmesiden borger.dk er udvalgte ord nu oversat til tegnsprog og formidlet i små videoer. Tilbuddet henvender sig særligt til læsesvage døve.

Øvrige sider på sproget.dk