Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: døv

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
døv adj., -t, -e

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

døv adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -t, -e [ˈdøˀw] norrønt daufr, tysk taub; af en rod med betydningen 'tåget, formørket, forvirret' 1 (næsten) ude af stand til at høre • fx pga. arvelige faktorer, meningitis, kraniebrud eller svulst på hørenerven hørehæmmet | tunghør 1.a overført uden evne eller vilje til at være opmærksom på (bestemte) vigtige forhold 2 ikke skarp; sløv • om knive og andre skærende redskaber – sjældent for døve øren/ører uden at få opmærksomhed og velvilje fra dem man henvender sig til vende det døve øre til ikke (ville) høre efter døve verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈdøːvə] 1 gøre en sans (ofte hørelsen) mindre modtagelig for indtryk 1.a overført gøre noget svagere i styrke eller intensitet

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • døv: tunghør; sløv, upåvirkelig, uimodtagelig

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
døv døv, adj. Ø læses som ø (i) dǿv. Høysg.Anh.23. foræld. (sj.; egl. akk. m.) -en (Drachm.DJ.II.58). (æda. døf (AM.), oldn. daufr, eng. deaf, ty. taub, got. daufs; besl. m. doven; grundbet. synes at være: omtaaget, uklar, sløv; m. h. t. bet.-udviklingen jf. dum)  1)

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

falde døv og blind
Som en oversættelse af et arabisk udtryk har man på engelsk fået konstruktionen fall deaf and blind. Det betyder vistnok at man bliver meget overrasket. Findes ...
Er tegnsprog et modersmål?
er tegnsprog et modersmål?

Temaer

Dansk tegnsprog

Kilder
Hvem kan dansk tegnsprog?
Dansk tegnsprog
Dansk tegnsprog er sit eget sprog, og i dette tema kan du læse om sproget og dets historie. Temaet vil fokusere på sprogets udvikling og hvordan dansk ...
Kan man skrive dansk tegnsprog?
Dansk tegnsprogs historie

Hvad er sprog

Tegnsprog
Læs mere om tegnsprog, og se et eksempel på tegnsprog
Hvad er sprog?
Næsten alle mennesker bruger en eller anden form for sprog en stor del af deres liv. Her kan du bl.a. læse mere om forskellige former for sprog og høre ...

Udtale

Lars Brink — Hvordan undersøger man udtale?
Artiklen "Hvordan undersøger man udtale?" er en del af temaet om udtale.

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...

Nyheder

Nyheder

Findes der et internationalt tegnsprog?
I en artikel fra 8. februar 2011 på Sprogmuseet.dk skriver Janne Boye Niemelä, som er ungdomskonsulent i Danske Døves Ungdomsforbund, at man godt kan tale om ...
Nyt fra de døves front: lukningstruet uddannelse og ny dansk hjemmeside
Den anerkendte uddannelse Deaf Studies på Bristol University er lukningstruet pga. besparelser. Herhjemme er StreetSigners.dk blevet lanceret - en hjemmeside ...
NemID for døve
Det er nu muligt for døve at modtage e-læring om NemID.
Danske Døves Landsforbund til møde med Kulturministeren
Kulturminister Uffe Elbæk har endelig indvilget i at holde et møde med Danske Døves Landsforbund (DDL) vedr. anerkendelse af tegnsprog (30. april).
Tegnsprog er døves modersmål, ikke et hjælpemiddel
Udsendelsen "Sproglaboratoriet" på P1 har set nærmere på hvad tegnsprog er og hvad en officiel anerkendelse af sproget ville betyde for Danmarks ca. 5000 døve.
Døve vil have tegnsprog anerkendt som selvstændigt sprog
Ca. 4000 danskere har dansk tegnsprog som modersmål. Nu vil Danske Døves Landsforbund have tegnsprog anerkendt som selvstændigt sprog.
"Sprog i luften" — to arrangementer om tegnsprog i Norden
Nordisk Sprogfest 2017 og Det Nordiske Tegnsprogsnetværk afholder arrangementer i Århus den 18. september.
Konference om dansk tegnsprog den 13. maj 2017
Danske Døves Landsforbund fejrer Dansk Tegnsprogsdag med en konference.
Nyt lovforslag: Dansk Sprognævn skal følge udviklingen i dansk tegnsprog
Lars Barfoed (K) har taget initiativ til lovforslaget, der blev fremsat 6. november i Folketinget.
Folketinget opretter tegnsprogsråd
Dansk Tegnsprogsråd oprettes fra 1. januar 2015 under Dansk Sprognævn.

Øvrige sider på sproget.dk