Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: dør

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
dør sb., -en, -e, -ene, i sms. dør-, fx dørhåndtag, dørskilt; gå ud ad døren; til dørs; inden døre

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

dør substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en, -e, -ene [ˈdɶˀɐ̯] • i sammensætning: [ˈdɶɐ̯-] norrønt dyr(r), tysk Tür; oprindelig pluralis, måske om de to åbninger man skulle igennem for at komme ind i opholdsrummet 1 plade af jern, træ el.lign. som dækker for indgangen til fx en bygning eller et rum, og som kan svinges op eller skydes ud til siden når man skal passere indgangen 1.a overført adgang til eller mulighed for (at opnå) noget 2 passage eller åbning gennem en væg, forsynet med en plade el.lign. der svinges op eller skydes til side når man går der igennem • ofte om indgangen til en bolig el.lign. døråbning | indgang bag dobbelt lukkede døre uden at offentligheden og pressen får lov til at overvære såvel indledningen som den egentlige del af en retssag bag/for lukkede døre 1 uden at offentligheden og pressen får lov til at overvære sagsbehandlingen • fx ved et retsmøde eller et politisk møde 2 uden overværelse af andre; i skjul den åbne dørs politik overført internationalt politisk princip om at lade flere stater i et bestemt område have lige vilkår med hensyn til handel og skibsfart dum som en dør meget dum – kendt fra 1958 døren er/står åben overført man er velkommen til at komme på besøg dør om dør ved siden af hinanden; som naboer falde med døren ind (i huset) overført komme pludseligt eller hovedkulds ind et sted; brase ind – sjældent feje for (sin) egen dør overført rette egne fejl og mangler før man blander sig i andres for åbne døre overført med adgang for offentligheden og pressen fra dør til dør fra den ene hoveddør til den næste, dvs. fra bolig til bolig fransk dør 1 fløjdør med glasfyldning 2 dør til en fransk altan følge til dørs 1 ledsage en gæst der er ved at tage afsked, ud til hoveddøren 1.a overført følge helt til afslutningen; gøre helt færdig gå nogens dør forbi undlade at besøge nogen gå stille med dørene overført være forsigtig eller diskret; ikke røbe for meget om hvad man er i færd med holde en dør/bagdør åben overført holde en mulighed åben holde fra døren overført holde på afstand; udelukke eller undgå kontakt med holde fra livet ikke give ved dørene overført ikke være særlig gavmild; ikke lade nogen få noget for nemt ikke komme/gå uden for en dør ikke forlade sit hjem; blive inden døre ikke ville se/have inden for sine døre ikke ville have ind i sit hjem inden døre inde i et hus; under tag indendørs | indenfor udendørs | under åben himmel komme uden for døren eller blive sat uden for døren 1 blive smidt ud af et klasselokale af læreren pga. uartighed el.lign. 1.a overført blive udelukket fra noget lade en dør stå på klem overført holde en mulighed åben lige uden for døren overført meget tæt på løbe/rende nogen på dørene overført besøge eller opsøge nogen gentagne gange (for at opnå noget) så vedkommende bliver irriteret overrende løbe (sparke, rende) åbne døre ind overført overbevise nogen om noget vedkommende allerede mener; fortsætte en aktivitet efter den ikke længere er relevant; kæmpe en kamp der allerede er vundet – kendt fra 1992 slå dørene op indvie eller åbne en udstilling, en restaurant el.lign. smække med døren overført forlade noget i vrede • ofte éns stilling snakke op ad døre og ned ad stolper snakke meget og uafbrudt, ofte uden at det fører til noget snakke op ad stolper og ned ad vægge stå for døren overført være nært forestående; komme snart sætte nogen stolen for døren overført stille krav på en meget beslutsom, kategorisk eller myndig måde, ofte under trussel om udelukkelse eller anden form for sanktion ultimatum uden døre ude i fri luft uden for en bygning – dette udtryk regnes af nogle for ukorrekt udendørs | i det fri inden døre vise nogen døren overført sende nogen væk; afvise nogen verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -d; præteritum participium i forbindelsen “dø bort/hen/ud”: -et [ˈdøˀ] • præteritum participium, død: [ˈdøðˀ] norrønt deyja; afledt af en rod med betydningen 'svinde hen' 1 ophøre med at leve forskønnende sove ind | gå bort | uformelt stille træskoene 1.a overført ophøre med at eksistere forsvinde 1.b overført ophøre med at fungere dø af alderdom dø i en høj alder uden at nogen interesserer sig for årsagen, eller uden at der er tale om nogen egentlig sygdom dø bort/hen forsvinde lidt efter lidt dø ud dø for egen hånd dø ved at begå selvmord – ofte forskønnende dø i synden overført undgå de ubehagelige følger af en handling man har begået dø som fluer dø (hurtigt og) i stor mængde • fx pga. en epidemi, hungersnød eller krig dø ud 1 forsvinde lidt efter lidt dø bort/hen 2 = uddø hverken til at leve eller dø af overført for lidt penge til at man kan betale sin husleje, købe ordentlig mad m.m., men dog nok til at man ikke ligefrem dør af sult lev stærkt, dø ung talemåde bruges for at udtrykke den opfattelse at det er bedre at tage chancer, leve livet fuldt ud og give efter for sine lyster end søge tryghed og faste rammer, også selvom man derved sætter livet på spil og risikerer at dø i en ung alder mens græsset gror, dør horsemor talemåde noget tager så lang tid at man ikke når det mål man har sat sig • typisk i forbindelse med langsommelig planlægning eller forberedelse operationen lykkedes, men patienten døde talemåde bruges for at udtrykke at der er blevet brugt mange resurser på at opnå et resultat der ikke er tilfredsstillende eller decideret strider mod det ønskede være ved at dø af skræk (sult, ..) være meget bange (sulten, ..) – uformelt være ved at dø (flække, ..) af grin grine højt og ubehersket

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • dør: port, låge, led, indgang

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • dør dør
  • dum som en dør dum som en dør sbforb. (1958) meget dum

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Dør,1 I. Dør, en. Høysg.Anh.23. best. f. -en ell. (nu kun dial.) -ren (Holb.Kandst.V.1. PA Heib.Sk.I.410. Lieb.DQ.II.226; jf. Høysg.A G.120. OrdbS.(fynsk). Feilb. Kort.156); flt. -e ell. (nu kun dial.) -re (KomGrønneg.II.200. Grundtv.SS.I.120 ( Danner rim med større). Ploug.II.34 ( Danner rim med Tørre). Rich.II.97; jf. OrdbS. (fynsk, sjæll.). Esp.§50. Feilb.).
dør,2 II. dør, adv. (fra nt. dör, igennem; jf. durk, dørhale, Dørslag) sømandsudtryk i forb. m. v. som hale dør, d. s. s. dørhale. SøLex.(1808).38. Saaby.7    staa dør, (l. br.) sejle videre, forcere sejladsen (gennem en hindring). CollO. Scheller.MarO.   sejle (isen) dør,

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 29. Verber på trykstærk vokal
De gældende retskrivningsregler om stavemåden af verber (udsagnsord) der ender på trykstærk vokal
§ 17. Orddeling uafhængigt af betydningen
De gældende retskrivningsregler om deling af to- og flerstavelsesord uafhængigt af betydningen
§ 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen
De gældende retskrivningsregler om tilfælde hvor udtalen ikke har betydning for sær- og sammenskrivning
§ 30. Imperativ
De gældende retskrivningsregler om stavemåden af imperativ (bydeform, bydemåde)

Typiske problemer

Ad eller af · uddybning
Sådan løser du dine problemer med ad eller af
Et eller flere ord?
Mange har svært ved at finde ud af hvornår man skal skrive noget i ét eller i flere ord. Hedder det computer ekspert eller computerekspert? Produkt udvikle ...
Sætningsled
Sætningsled kan bestå af et ord, en gruppe ord eller en sætning. Det er vigtigt at kunne finde de forskellige sætningsled fordi du så kan se hvilke ord og ...
-t eller -de?
Hedder det væggene blev malet eller væggene blev malede? Præteritum participium (kort tillægsform) er en bøjningsform af verber, fx spist, pudset, spiste, ...

Ordlister

Sammensætninger med bindestreger
En alfabetisk liste over sammensætninger med tal og symboler
Ordforbindelser i ét eller flere ord
En alfabetisk liste over ordforbindelser i ét eller flere ord
Ad eller af?
Slå ord og ordforbindelser op, og se om de skal forbindes med ad eller af

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

gå med døren, gå med en dør
Jeg er stødt på udtrykket at gå med døren hos Piet Hein, men kan ikke finde ud af hvad det betyder. Kan I hjælpe mig?
lukke op, slukke op
Kan man sige at man lukker en dør op når den åbnes? Er det ikke ulogisk?
børn på gule plader
Er børn på gule plader børn som ens ægtefælle eller samlever har fra tidligere forhold, eller er det børn som man selv har fra tidligere forhold, men som ikke ...
med hiv og sving
For nylig diskuterede jeg med en af mine venner hvad udtrykket med hiv og sving egentlig betyder. Dagen efter kom vi begge med en dokumentation af betydningen. ...
rivegilde
Jeg hørte min moster bruge ordet rivegilde som om det betød ’nedrakning af en person som ikke er til stede’, fx at holde rivegilde. Kan det passe? Jeg kender ...
ulvetime
Jeg har forgæves søgt ordet "ulvetime" i ODS og andre opslagsværker. I tidernes morgen mener jeg at have været klar over, hvad der lå i ordet, men det er ...
agurketid
Hvorfor kalder man sommeren for agurketiden? Hvor gammelt er ordet, og hvad siger man på andre sprog?
den hellige grav er velforvaret
Jeg har altid sagt og troet at det hed den hellige grav er velforvaret, men for nylig blev jeg gjort opmærksom på at det hed den hellige gral er velforvaret. ...
der el. som
Jeg er tit i tvivl om man efter fx personer skal skrive der eller som: de personer som kom til mødet .. eller de personer der kom til mødet ... Det samme ...
det' godt
I forbindelse med en gendigtning på blankvers af Shakespeares Hamlet har jeg brugt apostrof i ordforbindelser som det er, nu er, der er, du er. For at fremme ...

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Garnnøgle
Er det den samme nøgle der er tale om i 'garnnøgle' og 'dørnøgle'?
Historisk præsens
Er brugen af historisk præsens sprogligt korrekt?

SprogbrevetDR

Udtale
af Erik Hansen, november 1985
Kort
af Erik Hansen, april 1987
Død og ulykker
af Erik Hansen, juni 1991
Kort
af Erik Hansen og Jørn Lund, august 1991
Død og fordærv
af Erik Hansen, marts 1993
Falske venner
af Erik Hansen og Jørn Lund, august 1991
Find fem fejl
af Jørn Lund, december 1993
Klicheer
af Jørn Lund, december 1993
Kort
af Jørn Lund, december 1993
Kort
af Erik Hansen, januar 1994

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Hvad er størst — dit eller mit sprog?
af Henrik Lorentzen, Politiken, 26. december 2007
Havelocks og flamingoer
af Henrik Andersson, Politiken, 24. oktober 2007
En irriterende tvetydighed
af Henrik Andersson, Politiken, 19. september 2007
Jeg er ærgerlig over, at festen er så ærgerlig, men det er bare ærgerligt
af Ebba Hjorth, Politiken, 23. juni 2007
Nu er hundrede og ét ude
af Henrik Lorentzen, Politiken, 24. februar 2007
At tage aktier i enkens garveri
af Ebba Hjorth, Politiken, 27. januar 2007
Myrra skær
af Kjeld Kristensen, Politiken, 23. december 2006
Halloween og allehelgensaften
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 28. oktober 2006

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Er der et liv efter døden?
af ph.d Anne Kjærgaard, Jyllands-Posten, 31. marts 2012
Jeg elsker dig – sikkert!
af ph.d. Anne Kjærgaard, Jyllands-Posten, 28. maj 2011

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Hvad er sprog

Kunstsprog
Læs mere om kunstsprog, og hør eksempler på esperanto, interlingua og volapyk

Ordenes oprindelse

Ordenes og menneskets historie
Et ords historie, ikke mindst dets betydningshistorie, afspejler meget ofte forhold i den generelle historie og kulturhistorie

Ordsprog

Ordsprogssamlinger i Danmark
Ordsprog er oprindeligt en mundtlig genre der findes hos stort set alle folkeslag. Hos det mesopotamiske oldstidsfolk sumererne har man fundet eksempler på ...
Ordsprogets stil og form
Ordsprogenes funktion — at udtrykke en form for indsigt, erfaring eller anskuelse af almen art — har stor betydning for deres stil og form. Oprindelig var ...
Ordsprogenes betydning og gennemsigtighed
Gennemsigtigheden i ordsprogene, det vil sige i hvilket omfang man er i stand til at forstå hvad de betyder, varierer fra at nogle ordsprog helt giver sig ...

Slang

Slang er et gammelt fænomen
Slang er ikke noget nyt fænomen – hverken på dansk eller på andre sprog
Hvor forsvinder gamle slangudtryk hen?
Nogle slangudtryk forsvinder helt ud af sproget, andre bliver til "død slang"

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Snedkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (snedk.), der angiver at ordet har været brugt ...
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog
Garversprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (garv.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Håndværkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (haandv.), der angiver at ordet har været brugt ...
Slagtersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (slagt.), der angiver at ordet har været brugt ...

Nyheder

Nyheder

Når et sprog dør, mister vi et uerstatteligt kunstværk
Omkring 40 procent af verdens sprog er i fare for at forsvinde. Når et sprog dør forsvinder en kultur og en forestillingsverden, som vi aldrig kan få igen.
Små sprog dør
I Jyllands-Postens søndagsudgave 15. juni 2008 kan man i artiklen "Små sprog forstummer" læse om hvordan og hvorfor verdens truede sprog dør.
Bliv klogere på livet
Aarhus Universitet deltager i Forksningens Døgn under overskriften "bliv klogere på LIVET".
Dialekter er næsten døde
Dialekterne i Danmark er så godt som døde, viser nyere forskning.
Fortællinger om sprogdød
Foredrag om verdens døende sprog.
Don't worry: Det danske sprog er ikke truet af engelsk
Sådan lyder titlen på en artikel i Politiken d. 19. april 2011. Mange sprog er truet og vil med tiden dø, man dansk er et af verdens stærkeste sprog.
Nye svar fra Sprognævnet på sproget.dk
Lige før nytår blev der tilføjet nye svar til sproget.dk's samling af svar fra Sprognævnet.
Sprog på Bogforum
Se hvilke indslag om sprog du kan finde på weekendens Bogforum
Svensk afhandling åbner dørene for OCR-skanning af flere sprog
Yaragal Assabie fra Högskolan i Halmstad har skrevet afhandling om OCR-skanning af etiopisk.
pdf jyllandsposten

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Aktive verber med passiv betydning?
Mål & Mæle 30:3, 11/2007
Bawtil
Mål & Mæle 17:3, 11/1994
Hjælp til søgning
Læs om de forskellige muligheder for at præcisere din søgning