Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter:

Mente du: død| ød| døn| dør | se flere forslag | døs| døv| d| ø

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
vb., dør, døde, død (i betydningen ‘ophøre med at leve’) el. døet (i forbindelserne dø bort, dø ud, dø hen); han er død for nylig; bifaldet er døet hen

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -d; præteritum participium i forbindelsen “dø bort/hen/ud”: -et [ˈdøˀ] • præteritum participium, død: [ˈdøðˀ] norrønt deyja; afledt af en rod med betydningen 'svinde hen' 1 ophøre med at leve forskønnende sove ind | gå bort | uformelt stille træskoene 1.a overført ophøre med at eksistere forsvinde 1.b overført ophøre med at fungere dø af alderdom dø i en høj alder uden at nogen interesserer sig for årsagen, eller uden at der er tale om nogen egentlig sygdom dø bort/hen forsvinde lidt efter lidt dø ud dø for egen hånd dø ved at begå selvmord – ofte forskønnende dø i synden overført undgå de ubehagelige følger af en handling man har begået dø som fluer dø (hurtigt og) i stor mængde • fx pga. en epidemi, hungersnød eller krig dø ud 1 forsvinde lidt efter lidt dø bort/hen 2 = uddø hverken til at leve eller dø af overført for lidt penge til at man kan betale sin husleje, købe ordentlig mad m.m., men dog nok til at man ikke ligefrem dør af sult lev stærkt, dø ung talemåde bruges for at udtrykke den opfattelse at det er bedre at tage chancer, leve livet fuldt ud og give efter for sine lyster end søge tryghed og faste rammer, også selvom man derved sætter livet på spil og risikerer at dø i en ung alder mens græsset gror, dør horsemor talemåde noget tager så lang tid at man ikke når det mål man har sat sig • typisk i forbindelse med langsommelig planlægning eller forberedelse operationen lykkedes, men patienten døde talemåde bruges for at udtrykke at der er blevet brugt mange resurser på at opnå et resultat der ikke er tilfredsstillende eller decideret strider mod det ønskede være ved at dø af skræk (sult, ..) være meget bange (sulten, ..) – uformelt være ved at dø (flække, ..) af grin grine højt og ubehersket

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • dø: udånde, gå bort, bortrives, sove hen, gå til, gå heden, lide, falde bort (væk el. fra), afgå ved døden, gå til sine fædre, gå ind til den evige hvile, få fred, blive kaldt hjem; krepere, himle, kradse af, pille af, være færdig, skride, glide, tage billetten, smutte under grønsværen, stille mokkasinerne (træskoene), hænde en noget menneskeligt, glemme at trække vejret; falde, omkomme, forulykke; visne, slukkes, svinde, hendø, ophøre, forgå, gå til grunde, fortabes, gå under, ødelægges; miste livet, komme af dage; dræbes, blive dræbt

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • do it yourself(-) do it yourself(-) (1957) (med tilnærmet engelsk udtale)
  • to do-liste to do-liste sb. (1994) liste over ting der skal gøres; opgaveliste

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
dø, v. præs. -r Høysg.AG.89; præt. -de Høysg.smst.; præs. part. -ende (jf. Arkiv. XXIX.16); perf. part. -et (jf. dø̂ed. Høysg.AG.89) ell. (p. gr. af lydligt sammenfald m. II. død nu alm. (m. undtagelse af forb. m. trykstærkt adv., se bet. 3, samt i sammensatte tider dannet m.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 29. Verber på trykstærk vokal
De gældende retskrivningsregler om stavemåden af verber (udsagnsord) der ender på trykstærk vokal
§ 17. Orddeling uafhængigt af betydningen
De gældende retskrivningsregler om deling af to- og flerstavelsesord uafhængigt af betydningen

Typiske problemer

-t eller -de?
Hedder det væggene blev malet eller væggene blev malede? Præteritum participium (kort tillægsform) er en bøjningsform af verber, fx spist, pudset, spiste, ...

Ordlister

Ad eller af?
Slå ord og ordforbindelser op, og se om de skal forbindes med ad eller af
Sammensætninger med bindestreger
En alfabetisk liste over sammensætninger med tal og symboler
Ordforbindelser i ét eller flere ord
En alfabetisk liste over ordforbindelser i ét eller flere ord

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

det' godt
I forbindelse med en gendigtning på blankvers af Shakespeares Hamlet har jeg brugt apostrof i ordforbindelser som det er, nu er, der er, du er. For at fremme ...
gå med døren, gå med en dør
Jeg er stødt på udtrykket at gå med døren hos Piet Hein, men kan ikke finde ud af hvad det betyder. Kan I hjælpe mig?
janteloven
Er janteloven et særligt dansk begreb, eller findes janteloven også i andre sprog? Hvis janteloven er et særligt fænomen som man især kender i Danmark og ...
kino el. biograf
Jeg er lærer og arbejder for tiden i Tyskland. I går var der en elev der spurgte hvorfor danskerne siger biograf. Tyskerne går jo ins Kino.
last minute el. last-minute
Må man skrive last-minute-tilbud, eller skal det være last minute-tilbud? Jeg ser det tit skrevet last minute tilbud, men det må da være forkert.
pikle af
For nylig var jeg i selskab med en tidligere kollega som fortalte om en samtale han havde haft med sin nabo. Samtalen førte ingen steder hen, og godt irriteret ...
agurketid
Hvorfor kalder man sommeren for agurketiden? Hvor gammelt er ordet, og hvad siger man på andre sprog?
børn på gule plader
Er børn på gule plader børn som ens ægtefælle eller samlever har fra tidligere forhold, eller er det børn som man selv har fra tidligere forhold, men som ikke ...
den hellige grav er velforvaret
Jeg har altid sagt og troet at det hed den hellige grav er velforvaret, men for nylig blev jeg gjort opmærksom på at det hed den hellige gral er velforvaret. ...
der el. som
Jeg er tit i tvivl om man efter fx personer skal skrive der eller som: de personer som kom til mødet .. eller de personer der kom til mødet ... Det samme ...

SprogbrevetDR

Falske venner
af Erik Hansen og Jørn Lund, august 1991
Dansk og fremmed
af Erik Hansen, januar 1995
Kort
af Jørn Lund, december 1989
Find fem fejl
af Jørn Lund, januar 1991
Død og ulykker
af Erik Hansen, juni 1991
Nye navne
af Erik Hansen, februar 1992
Moldavien eller Moldova?
af Erik Hansen, marts 1992
Død og fordærv
af Erik Hansen, marts 1993
Find fem fejl
af Jørn Lund, december 1993
Kort
af Erik Hansen, januar 1994

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Hvad er størst — dit eller mit sprog?
af Henrik Lorentzen, Politiken, 26. december 2007
Havelocks og flamingoer
af Henrik Andersson, Politiken, 24. oktober 2007
En irriterende tvetydighed
af Henrik Andersson, Politiken, 19. september 2007
Nu er hundrede og ét ude
af Henrik Lorentzen, Politiken, 24. februar 2007
At tage aktier i enkens garveri
af Ebba Hjorth, Politiken, 27. januar 2007
Myrra skær
af Kjeld Kristensen, Politiken, 23. december 2006
Halloween og allehelgensaften
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 28. oktober 2006

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Er der et liv efter døden?
af ph.d Anne Kjærgaard, Jyllands-Posten, 31. marts 2012

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Hvad er sprog

Kunstsprog
Læs mere om kunstsprog, og hør eksempler på esperanto, interlingua og volapyk

Ordsprog

Ordsprogets stil og form
Ordsprogenes funktion — at udtrykke en form for indsigt, erfaring eller anskuelse af almen art — har stor betydning for deres stil og form. Oprindelig var ...
Ordsprogenes betydning og gennemsigtighed
Gennemsigtigheden i ordsprogene, det vil sige i hvilket omfang man er i stand til at forstå hvad de betyder, varierer fra at nogle ordsprog helt giver sig ...
Ordsprogssamlinger i Danmark
Ordsprog er oprindeligt en mundtlig genre der findes hos stort set alle folkeslag. Hos det mesopotamiske oldstidsfolk sumererne har man fundet eksempler på ...

Slang

Slang er et gammelt fænomen
Slang er ikke noget nyt fænomen – hverken på dansk eller på andre sprog
Hvor forsvinder gamle slangudtryk hen?
Nogle slangudtryk forsvinder helt ud af sproget, andre bliver til "død slang"

Leg og lær

Ordmuseum

Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Garversprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (garv.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Håndværkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (haandv.), der angiver at ordet har været brugt ...
Apotekersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (apot.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Skolesprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (skol.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...

Nyheder

Nyheder

Sprechen Sie Deutch, Parlez-vous Francais, Do you speak English, Qing wen, nin shou Zhonwen ma?
Politiken sætter i samarbejde med Copenhagen Business School fremmedsprogene til debat ved et arrangement i dag i Politikens Hus.
Når et sprog dør, mister vi et uerstatteligt kunstværk
Omkring 40 procent af verdens sprog er i fare for at forsvinde. Når et sprog dør forsvinder en kultur og en forestillingsverden, som vi aldrig kan få igen.
Bliv klogere på livet
Aarhus Universitet deltager i Forksningens Døgn under overskriften "bliv klogere på LIVET".
Dialekter er næsten døde
Dialekterne i Danmark er så godt som døde, viser nyere forskning.
Don't worry: Det danske sprog er ikke truet af engelsk
Sådan lyder titlen på en artikel i Politiken d. 19. april 2011. Mange sprog er truet og vil med tiden dø, man dansk er et af verdens stærkeste sprog.
Månedens emne på dialekt.dk: brug af dialekt i fødselsdagshilsner
Denne måneds emne på dialekt.dk handler om unges brug af dialekt i fødselsdagshilsner på Facebook.
Små sprog dør
I Jyllands-Postens søndagsudgave 15. juni 2008 kan man i artiklen "Små sprog forstummer" læse om hvordan og hvorfor verdens truede sprog dør.
Norsk sprogdag 2010: "Språk på liv og død"
Norges sprogdag 2010 fejres i dag i Oslo Konserthus.
Foredrag om dansk som andetsprog: Hører du hvad jeg hører?
Gæsteforelæsning ved Center for Internationalisering og Parallelsproglighed på Københavns Universitet d. 1. december 2011.
sjusk2011 program