Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: bro

Mente du: brod| bor| bero| brok | se flere forslag | brom| bror| bo| br| ro| beo| br.| bio| brr| brt| bræ| fro| gro| kro| pro| tro| uro| bo-| -bo| brom.

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
bro sb., -en, -er, -erne, i sms. bro-, fx broarbejde, broforbindelse

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

bro substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en, -er, -erne [ˈbʁoˀ] • i sammensætning: [ˈbʁo-] norrønt brú; beslægtet med brygge 'skibsbro, kaj', norrønt bryggja, tysk Brücke, engelsk bridge; oprindelig betydning 'stok, bjælke' 1 bygningsværk der fører færdsel hen over en forhindring, fx et vandløb, et farvand eller en jernbane tunnel 1.a overført noget der skaber forbindelse, kontakt eller forståelse mellem to parter 2 søfart det sted hvorfra man styrer et skib • normalt en overbygning placeret midt på skibet kommandobro 2.a overført position hvorfra man kan styre et firma, en organisation el.lign. 3 (træ)konstruktion der er bygget fra land ud i vandet, og hvor skibe eller både kan lægge til, eller hvorfra badende kan springe i vandet 4 hver af de københavnske bydele Nørrebro, Vesterbro og Østerbro brokvarter 5 tandlægevidenskab konstruktion, som regel støbt i metal, der erstatter manglende naturlige tænder, idet den er fastgjort til éns egne tænder 6 sport kropsstilling hvor ryggen danner en bue bagover idet fødder og håndflader eller isse støtter på gulvet • kendes især fra gymnastik og brydning 7 musik stykke træ, metal el.lign. som er placeret forneden på et strengeinstrument, og som overfører strengenes svingninger til instrumentets resonansbund og sikrer en passende afstand mellem strenge og gribebræt stol saddel brænde/bryde alle broer (bag sig) overført bryde helt med sin fortid; afskære sig fra at vende tilbage til noget eller nogen bygge/slå bro overført skabe forbindelse eller forståelse mellem personer eller forhold der ellers er uforenelige gå i bro 1 sport indtage en kropsstilling med ryggen bøjet bagover og med fødder og håndflader støttende på gulvet 1.a overført reagere meget voldsomt på noget ved at blive vred, glad, overrasket el.lign. – uformelt

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Bro,1 I. Bro, en. Høysg.AG.135. flt. -er ell. (nu kun gldgs. kbh. i bet. 5) jf. Høysg.AG.144. Verner.202.211. TfF.VIII.17. Arkiv.XXIX.18. (run. bró, æda. bro, oldn. brú, besl. m. I. Brygge)  1) bygningsværk, hvorved en færdselsvej føres oven over en hindring, især over vand (jf.
bro,2 II. bro, v. -ede. (glda. d. s., oldn. brúa; nu kun dial.)  1) til I. Bro 1: slaa bro. Moth.B379. 2) til I. Bro 3: lægge stenbro; ogs. i videre bet.: gøre (en vej) fremkommelig ved belægning (fx. m. lyng); danne (fast, fremkommelig) vej. VSO. MDL. 678. Feilb. jf.: *(Apollon) sparkede løs den kneisende Gravbrink, | Styrted i Vandet den ud, og en Vei over Graven han broede.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 17. Orddeling uafhængigt af betydningen
De gældende retskrivningsregler om deling af to- og flerstavelsesord uafhængigt af betydningen

Typiske problemer

Adverbielt -t
Adverbialer (biled) er led eller dele af led der har den funktion at beskrive verber (udsagnsord), adjektiver (tillægsord), adverbier (biord) eller hele ...

Ordlister

Ordforbindelser i ét eller flere ord
En alfabetisk liste over ordforbindelser i ét eller flere ord

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

Bukke Bruse
Hvad betyder Bukke Bruse? Er det et navn eller en særlig slags buk?
god kritik
Er det sprogligt korrekt når man siger at en bog har fået en god kritik? Efter min mening vender kritik tommelfingeren nedad og kan således ikke være god. Man ...
ikonisk, ny brug
Her på avisen har vi undret os over den omsiggribende og nok også betydningsændrede brug af ordet ikonisk. Man støder på ordet i stort set hver eneste ...
Kamerika
Hvor gammelt er ordet Kamerika (i betydningen ’Amerika’), og hvorfor siger man sådan?

SprogbrevetDR

Udtale
af Erik Hansen, juni 1988
Overgangsproblemer
af Jørn Lund, november 1990
S eller blive?
af Erik Hansen, maj 1986
I fire minutter
af Erik Hansen, september 1986
Find fem fejl
af Jørn Lund, december 1992

Temaer

Ordenes oprindelse

Folkeetymologier
Om ord der dannes af et fremmedsproget ord man ikke er fortrolig med, til et man bedre kan forstå.

Leg og lær

Ordmuseum

Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Bogtrykkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogtr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Murersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (mur.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...

Nyheder

Nyheder

Workshop om sociale medier og sprogteknologi
30.-31. maj mødes danske og amerikanske forskere i København.
Ny ordbog om gadesprog
"Gade/Dansk ordbog. En håndbog i ghettodansk" er titlen på en ny dansk ordbog.
Danskstudier ude i verden
Der bliver ikke kun undervist i dansk sprog og kultur i Danmark, men også ude i verden. På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside kan du læse om ...

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Efterfølgende
Mål & Mæle 17:3, 11/1994