Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: bon

Mente du: bone| bo| bob| bom | se flere forslag | non| -on| bo-| bod| ben| boa| bog| bol| bop| bor| bov| boy| bøn| don| fon| ion| jon| mon| ton| æon| -bo

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
bon sb., -en, -er, -erne (lille kvittering), i sms. bon-, fx bonprinter

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

bon substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en, -er, -erne [ˈbʌŋ] fra fransk bon, af adjektivet bon 'god', egentlig med tanke på godkendelse af gæld 1 lille, trykt kvittering fra en forretnings kasseapparat med oplysninger om bl.a. betalt beløb og købte varer 2 lille seddel eller kupon der efter en særlig ordning kan bruges som betaling for noget bone1 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈboːnə] fra nedertysk bonen 'gnide blank' gøre en træoverflade el.lign. blank ved at polere med bonevoks de bonede gulve overført de finere kredse, etablissementet; inderkredsen (i en politisk magtstruktur) bone2 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈbʌŋə] uofficiel, men almindelig form: bon'e • uofficiel, men almindelig form: bonne kendt fra 1981 1 slå et beløb ind på et kasseapparat der udskriver en bon 1.a kræve betaling fra

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Bon,1     I. Bon, en. best. f. -'en flt. -s (fra fr. bon, subst. til bon, god, se II. bon) skriftlig anvisning paa penge ell. varer; dels  om visse udenl. pengerepræsentativer (se HandelsO.(1807).27. Sal.2 III.621), dels (mere dagl.) om anvisninger ell. værdipapirer overhovedet. en Raaben om Bons, en Hvisken om Tips
bon,2  II. bon, adv. (fra fr. bon, god (se Bonus); jf. IV. bom; dagl., spøg.) godt; vel; især i udtr. leve bon, leve godt; spise og drikke godt. *Hun være skal perfect og . . | Forstaae sin Kogekonst i hver en Green. | Da vil vi leve bon.PalM.(1909). II.413. Rosenkrantz.MC.150.godt; vel. (jf. II. bene
Bonkammerat, en. ( bon camarade . se ndf.). (fra fr. bon camarade; jf. Bedsteven)
god ven; kammerat. gjøre sig bon camarade med Nogen, = familiarisere sig med Een. Meyer.3(1853). en Dreng paa 14-15 Aar .. fuld af spillende Liv og Iagttagelse, bon camarade med os alle. Galsch.SR.77.
bon camarade, en. se Bonkammerat S.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

Ændrede stave- og ordformer
Liste over de senest ændrede stave- og ordformer

Artikler mv.

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Påskens ord
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 19. marts 2008

Temaer

Leg og lær

Ordmuseum

Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Skolesprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (skol.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Handelsudtryk
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56), markeret med en merkurstav, hvilket betyder at ordet er et handelsudtryk

Nyheder

Nyheder

Symposium: Questioning Questions — in Language, Culture and Cognition
Torsdag den 15. november inviterer Roskilde Universitet til forskningssymposium.