Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: bog

Mente du: blog| boge| borg| bo | se flere forslag | og| e-bog| bo-| bod| bag| beg| boa| bob| bol| bom| bon| bop| bor| bov| boy| bug| byg| bøg| dog| fog| jog| kog| log| pog| tog| -bo

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. bog sb., -en, bøger, bøgerne, i sms. bog-, fx bogbestand, bogsamler; føre til bogs (nedskrive i protokol e.l.); efter bogen (sådan som det bør være)
2. bog sb., -en, bog, -ene (bøgens frugt)

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

bog1 substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en, bøger, bøgerne [ˈbɔˀw] • pluralis: [ˈbøjˀʌ] • i sammensætning: [ˈbɔw-] norrønt bók, oldengelsk boc 'bøgetræ'; sigter til at man i Norden tidligst skrev på plader af bøgetræ 1 trykte eller beskrevne blade af papir indbundet eller på anden måde sammenhæftet i rækkefølge så de danner en helhed, ofte en sammenhængende tekst, beregnet på at blive læst hæfte 2 tekst der står på disse trykte eller beskrevne, indbundne eller sammenhæftede blade, eller som findes i nyere medier som lydbånd eller cd-rom; en bogs indhold 2.a større del af et værk, fx af en roman 2.b del af Bibelen • fx Daniels Bog og Salmernes Bog 3 indbundne eller sammenhæftede blade beregnet til optegnelser blå bog bog med biografiske oplysninger om kendte personer; sæt biografiske oplysninger om en kendt person • også om tilsvarende oplysninger vedr. fx en afgangsklasses elever den sorte bog (tænkt) bog hvori man registrerer navnet på personer der har brudt en regel eller en aftale efter bogen overført sådan som det bør være eller foregå efter en som regel tænkt lærebog eller forskrift føre bog over nedskrive begivenheder eller foreteelser systematisk i en protokol, et regnskab el.lign. bogføre føre til bogs nedskrive omhyggeligt i en protokol, et regnskab el.lign. mindre formelt bogføre hellig bog samling skrifter der udgør det centrale grundlag for dyrkelsen af en bestemt religion holde nogen til bogen sørge for at et barn eller en ung kommer til at studere – gammeldags på bog som bog – kendt fra 1988, især børn og unge i bogform som en åben bog uden besvær bog2 substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en, -, -ene [ˈbɔˀw] vist af middelnedertysk bok lille, trekantet frugt fra træer af slægten bøg agern | olden gør det selv-bog eller gør-det-selv-bog substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en, ..bøger, ..bøgerne uofficiel, men meget almindelig form: gør-det-selv bog håndbog der beskriver hvordan man selv kan udføre især håndværksmæssige opgaver pop op-bog eller pop-op-bog substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en, ..bøger, ..bøgerne [pʌbˈʌb-] uofficiel, men meget almindelig form: pop-op bog kendt fra 1979; første led fra engelsk pop up egentlig 'fare op' (børne)bog der er udformet så landskaber, bygninger, figurer m.m. folder sig ud og dermed rejser sig tredimensionalt op fra bogen når man slår op på en given side boge verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈbɔːwə] læse længe og ihærdigt • fx som studerende – uformelt

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • bog: bind, volumen, tome; værk, biblio-, jf. skrift

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • coffee table-bog coffee table-bog sb. (1988) (førsteleddet med tilnærmet engelsk udtale) bog som mere er beregnet til at ligge fremme end til at læse
  • e-bog e-bog sb. (1998) bog i elektronisk format
  • i-bog i-bog sb. (2010) interaktiv bog
  • i min bog i min bog forb. (1976) efter min mening
  • mp3-bog mp3-bog sb. (2004) lydbog i mp3-format
  • på bog på bog forb. (1988) i bogform
  • pop op-bog pop op-bog sb. (1979) bog hvor noget løfter sig op fra siderne når bogen åbnes

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Bog,1 I. Bog, en. Høysg.AG.46. flt. bøger (æda. bok, oldn. bók, bøg, bog; bet. vist efter oeng. ell. osax. boc, jf. eng. book, ty. buch, got. (flt.) bokos; besl. m. Bøg; grundbet.: beskreven tavle af bøgetræ) 1) beskrevne ell. trykte blade, sammenhæftede ell. indbundne (i ordnet rækkefølge), saa at de
Bog,2 II. Bog, en. (sj. Bogen). flt. d. s. (æda. bok (SkLov.11.11); jf. mnt. bok, ty. dial. bauk, jf. ty.  bü- chel, buchel; besl. m. Bøg) bøgetræets frugt; bøgeolden. (især koll.). Agerne, eller Bog, maa ingen opsanke i anden Mands Skov.DL.6–17–30. Falst.201. (børnene)
bog,3 III. bog, se I. bage.
Hvidbog  Hvid-bog, en. (l. br. hvid bog. D&H.). (polit.) samling aktstykker, der udgives af en regering (spec. den tyske; navnet p. gr. af omslagets farve; jf. Blaa-, Grøn-, Gulbog). Nordre Birks Tidende.24/111905.2.sp.4. Britisk Hvidbog. Correspondance vedrørende den evropæiske Krise. Forelagt det britiske Parlaments Over- og Underhus.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 58. Anførselstegn
De gældende retskrivningsregler (2012) om anførselstegn
§ 52. Kolon
De gældende retskrivningsregler (2012) om kolon
§ 56. Parentes
De gældende retskrivningsregler (2012) om parentes
Ændrede stave- og ordformer
Liste over de senest ændrede stave- og ordformer
§ 11. Store og små bogstaver i tekstbegyndelse og efter tegn
De gældende retskrivningsregler om stort eller lille bogstav efter tegn mv.
§ 32. Præteritum participium foran substantiv
De gældende retskrivningsregler om bøjningsformer i attributivt præteritum participium (kort tillægsform)
§ 12. Store og små bogstaver i proprier
De gældende retskrivningsregler om stort eller lille bogstav i navne
Vejledning i ordbogens brug
Læs vejledningen til ordbogens brug
§ 49. Komma eller ikke komma
De gældende retskrivningsregler om fast slutkomma valgfrit startkomma
§ 50. Startkommaets placering
De gældende retskrivningsregler om hvor startkommaet skal placeres

Typiske problemer

Store eller små bogstaver · uddybning
Sådan løser du dine problemer med stort eller lille begyndelsesbogstav
Orddeling · uddybning
Detaljeret gennemgang af hvordan man deler ord ved linjeskift
Bindestreger
Bindestregens hovedformål er at binde to eller flere ord sammen. Men man bruger også bindestreg ved deling af ord ved linjeskift.
Genitiv (ejefald)
Genitiv (ejefald) er en endelse på substantiver og pronominer (navneord og stedord) og bruges typisk til at vise at nogen ejer noget, eller at noget tilhører ...
Grammatiske ord
Det er praktisk at kende både de internationale og danske grammatiske ord. De er gode at kende når du skal lære engelsk, tysk, fransk eller andre fremmedsprog. ...
Pronomener
Pronomener (stedord) er vigtige småord som fx han, den, vores, min osv. De henviser til personer, genstande eller forhold uden at bruge et navn eller en ...
Sætningsled
Sætningsled kan bestå af et ord, en gruppe ord eller en sætning. Det er vigtigt at kunne finde de forskellige sætningsled fordi du så kan se hvilke ord og ...
Sætninger
Ord sættes sammen til sætninger. Og sætninger indeholder som minimum et verballed (udsagnsled) og som regel også et subjekt (grundled) — dvs. de to led man kan ...
Kommareglerne · uddybning
Sådan løser du dine problemer med kommaer, kommasætning og kommaregler
Hvad er en sætning?
Lær om subjekter og finitte verber – sætningens grundpiller
Ligge og lægge?
En del mennesker har problemer med at kende forskel på ligge og lægge og finde ud af hvornår de skal bruge det ene og hvornår det andet. Dog er fejlen mest at ...
[1]

Ordlister

Ordforbindelser i ét eller flere ord
En alfabetisk liste over ordforbindelser i ét eller flere ord
T-leksikon
Oversigt over adverbier dannet af adjektiver som ender på -ig, -lig og -vis
Sammensætninger med bindestreger
En alfabetisk liste over sammensætninger med tal og symboler
Stort eller lille begyndelsesbogstav
Slå bestemte ord og emneord op, og se om de skal med stort eller lille begyndelsesbogstav
Transskription af russisk
Her kan du hvordan de russiske bogstaver omsættes til danske
Grammatiske betegnelser på latin og dansk
Her finder du de danske og latinske grammatiske fagudtryk

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

iBog el. i-bog
Jeg skal skrive en artikel om i-bøger fra forlaget Systime. De skriver iBog og har registreret det som varemærke. Skal jeg skrive det på samme måde som Systime ...
sort tale
Hvad er sort tale, og hvor stammer begrebet fra?
i øjenhøjde
Hvad er det at være i øjenhøjde?
"bedler" og "belder"
Hvorfor bytter så mange - især unge - danskere om på l og d når de skal udtale ordet billeder?
e-sport
Er bindestregen i e-sport på vej ud af sproget?Jeg ved at Sprognævnet anbefaler e-sport skrevet med bindestreg, men jeg har fået en henvendelse fra en ung ...
et el. to ord; internetadgang
Må fx internet adgang og personale afdeling skrives i to ord, eller skal de skrives i et ord?
får og bukke
I forlængelse af muhammedkrisen har Anders Fogh Rasmussen efter eget udsagn fået skilt fårene fra bukkene. Men hvem er det egentligt han ikke kan lide – fårene ...
god kritik
Er det sprogligt korrekt når man siger at en bog har fået en god kritik? Efter min mening vender kritik tommelfingeren nedad og kan således ikke være god. Man ...
godt og vel et år
Hvad betyder godt og vel et år? Mere eller mindre end et år?
guide i pluralis, læseguides, læseguider
Hvad hedder læseguide i flertal?

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

E.v.t. – efter vor tidsregning
Er forkortelsen "e.v.t." korrekt sprogbrug? Er det ikke ulogisk?
Pemmican
Hvor gammelt er ordet "pemmican"?
Kamphund, muskelhund
Hvorfor definerer Den Danske Ordbog visse hunderacer som ”kamphunde” og ”muskelhunde”?
Pendulord: forfordele, bjørnetjeneste
Hvorfor anerkender man forkerte betydninger af ord?
Stationsbysprog
Hvad er "stationsbysprog"?

SprogbrevetDR

Kommaer
af Erik Hansen, marts 1995
Belæring
af Jørn Lund, november 1993
Sidst og senest
af Erik Hansen, februar 1994
Kort
af Erik Hansen, maj 1994
Udtale
af Jørn Lund, oktober 1994
Grammatik og veltempererede klaverer
af Erik Hansen, februar 1995
Dannelse
af Erik Hansen & Jørn Lund, juni 1995
Klicheer
af Erik Hansen, april 1986
Klicheer
af Erik Hansen, februar 1988
Sprogfejl
af Erik Hansen, marts 1989

Mål og Mæle

Retskrivningsbekendtgørelsen fra 1948 (historisk)
Den historiske bekendtgørelse som bl.a. indfører å og små bogstaver i substantiver (navneord)

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Bland dig udenom!
af Ebba Hjorth, Politiken, 18. juni 2008
Pas på Laura; hun er ny i trafikken
af Kjeld Kristensen, Politiken, 4. juni 2008
Fædrene og obligat/obligatorisk
af Ebba Hjorth, Politiken, 21. november 2007
Bakke op og bakke ned
af Henrik Lorentzen, Politiken, 16. juni 2007
Skal vi børje, begynde eller starte?
af Ebba Hjorth, Politiken, 19. maj 2007
Genitiv s
af Kjeld Kristensen, Politiken, 5. maj 2007
Magasinet fås i boghandlerne
af Ebba Hjorth, Politiken, 14. april 2007
Det glatte lag
af Henrik Lorentzen, Politiken, 7. april 2007
Sin og sine
af Kjeld Kristensen, Politiken, 12. december 2007
Rommedahls lyske(n)
af Henrik Andersson, Politiken, 21. oktober 2006

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Urealistisk forslag
af tidligere formand for Dansk Sprognævn Niels Davidsen-Nielsen, Jyllands-Posten, 19. juni 2008
En påmindelse
af seniorforsker Eva Skafte Jensen
Jeg elsker dig – sikkert!
af ph.d. Anne Kjærgaard, Jyllands-Posten, 28. maj 2011

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Dialekter

Regionalsprog
Regionalsprog er en betegnelse der er opstået i kølvandet på dialektudtyndingen i Danmark

Nye ord

Hvorfor får vi nye ord?
En af de mest oplagte grunde til at der kommer nye ord, er at der opstår og fremkommer nye genstande og fænomener som vi skal tale om, og som vi derfor må ...

Ordenes oprindelse

Betydningsændringer
Det samme ord og de ældste rødder til det kan igennem historien og på tværs af lande- og folkegrænser foretage lange rejser og give anledning til de mest ...

Ord og bogstaver i tal

De mest almindelige ord i dansk
Hvilke ord der er de mest almindelige i dansk, kommer an på hvilke typer tekster man tæller ord i

Ordsprog

Historien bag ordsprogene
De er der bare som en del af det sprog vi bruger. Første gang vi hører et ordsprog vi ikke kender, studser vi måske over det og prøver at forstå betydningen af ...
Nye ordsprog
Citater fra bøger, film og politiske taler kan vinde genklang og blive til aforismer og bevingede ord som folk tager til sig som eksempelvis motto eller ...
Ordsprogssamlinger i Danmark
Ordsprog er oprindeligt en mundtlig genre der findes hos stort set alle folkeslag. Hos det mesopotamiske oldstidsfolk sumererne har man fundet eksempler på ...
Varianter af ordsprog
Som det beskrives i "Hvad er et ordsprog", har ordsprog en fast form som ikke skal aktualiseres, og som dermed — modsat eksempelvis talemåder — ikke kan bøjes ...

Slang

Grunde til at bruge slang
Slang gør en forskel – hvorfor skulle man ellers bruge slang?

Leg og lær

Ordmuseum

Bogbindersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogb.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Bogtrykkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogtr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Skolesprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (skol.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog
Garversprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (garv.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Apotekersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (apot.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...

Nyheder

Nyheder

Ny bog: "Korrekt stavning. Den lille hjælper"
"Korrekt stavning. Den lille hjælper", som netop er udkommet, er en opslagsbog du kan bruge som hjælp under dit skriftlige arbejde.
Ny bog om oversættelse af Kirsten Marie Øveraas
Hvad er oversættelse, og hvorfor er det så svært? Bogen "Ged eller mammut? Om at oversætte" udkommer i dag.
Ny svensk bog om sprog i Norden
Fredrik Harstad og Annica Anderson har skrevet en bog om nordisk sprog på kryds og tværs
Ny bog om børns sprogtilegnelse
'Når børn lærer sprog' er titlen på den nyudkomne bog fra Center for Børnesprog på Syddansk Universitet.
Ny bog om principper for klart skriftsprog
Christina Pontoppidan, der er cand.mag. i retorik og filosofi, har skrevet en bog om de retoriske principper bag hvordan man skriver klart. Bogen udkom for ...
Ny bog: "Hate Speech. Fra hadetale til hadesyn"
Informations Forlag og Dansk PEN udgiver en antologi med fokus på hadetale, ytringsfrihed, demokrati, menneskerettigheder og humanisme.
Ny bog om sproget på sociale medier
Bogen "Sociale medier og sprog" beskriver bl.a. dialektbrug på sociale medier, sorgbearbejdelse på Facebook, unges digitale tekster og sygdom på nettet.
Hvordan oversætter man verdens mest oversatte bog — igen?
Forbundet Kommunikation og Sprog, Bibelselskabet og Modermål-Selskabet inviterer til fyraftensmøde om oversættelse af Bibelen.
Ny bog: Rette ord
Den 2. oktober udkommer Rette ord. Festskrift til Sabine Kirchmeier-Andersen i anledning af 60-årsdagen.
Ny bog til sprogundervisning i skolen
Nyt undervisningsmateriale sætter fokus på nyt og gammelt sprog

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Hjælp til søgning
Læs om de forskellige muligheder for at præcisere din søgning
Links
sproget.dk's linksamling
Aktive verber med passiv betydning?
Mål & Mæle 30:3, 11/2007
Det søger du i ...
Her kan du læse om de forskellige resurser man finder på sproget.dk.
Begynderundervisning i læsning
Mål & Mæle 21:4, 12/1998
Indhold og opbygning
Ansat og henrettet
Mål & Mæle 27:3, 11/2004