Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: bod

Mente du: bo| blod| bold| bord | se flere forslag | brod| bd| od| body| bid| vod| bo-| boa| bob| bog| bol| bom| bon| bop| bor| bov| boy| bad| bed| bud| bvd| båd| bød| fod| god| jod| lod| mod| rod| sod

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. bod sb., -en, -er, -erne (markedsbod e.l.)
2. bod sb., -en (bøde; soning af synd), i sms. bods-, fx bodssystem, bodsvandring; råde bod på; love bod og bedring

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

bod1 substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en [ˈboˀð] norrønt bót, gotisk bota, tysk Busse; oprindelig betydning 'forbedring' 1 soning af synder man har begået 1.a straf der bliver pålagt én for at sone de synder man har begået • fx almisse, faste eller barmhjertighedsgerning 1.b religion et af de syv sakramenter i den katolske og ortodokse kirke, hvor en person skrifter sine synder for en præst, får syndsforladelse og pålægges en bod pønitense anger | skrifte | absolution 2 jura skadeserstatning eller især bøde der idømmes som straf for et retsbrud • i dansk ret brugt om Arbejdsrettens idømmelse af bøde for brud på en kollektiv overenskomst gøre bod vise i handling at man angrer sine synder love bod og bedring ydmygt love at man vil forbedre sig råde bod på afhjælpe noget mangelfuldt eller forkert; gøre godt igen bod2 substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en, -er, -erne [ˈboˀð] norrønt búð, tysk Bude; afledt af roden i verbet bo lille butik eller telt hvor der sælges ting, madvarer m.m. stade | stand

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • bod: bøde, mulkt, erstatning, skadeserstatning, vederlag, godtgørelse, oprejsning, satisfaktion, afbigt, soning, sonebod, udsoning, anger, pønitense; hjælp, forbedring
  • bod: butik, biks, snask

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Bod,1   I. Bod, en. (Bo. JJuel.34. Falst.93. jf. Kalk.V.117. nu kun dial. og som sidste led af stednavne, se ndf.). flt. -er (æda. both, oldn. búð, ty. bude; besl. m. V. bo) 1) lille hus.     1.1) husrum til midlertidigt ophold ell. brug ved særlige lejligheder; skur; barakke. (nu mest dial., MDL.43. Feilb.; i rigsspr. næsten kun i bet. markedsbod ell. -telt olgn., samt i ssgr. som
Bod,2 II. Bod, en. Høysg. AG.46. ( Bo. FrHorn.PM.43). uden flt. (æda. bot, run. bót, oldn. bót, forbedring, lap, bøde, eng. boot, nytte, got. bota, d. s., ty. busse; grundbet.: forbedring; besl. m. I. Baade, bedre   af ænyd. flt. bødher (jf. oldn. bǿtr, æda. bøtær
Bod,3 III. Bod, en. se I. Bo.
Bo,1  I. Bo, et ell. (nu l. br.) en. Høysg.AG.51. ( Bod. Holb.Hh.I.82. sa.DH.I.703; sammenblandet m. I. Bod, se Feilb.I.99). flt. (næsten kun i bet. 1.2 og 2.2) -er. (æda. d. s., oldn. bú, oeng. bu, ty. bau; af V. bo   ordet er opr. intk. baade i bet. 1 og 2; VSO. angiver: en i bet. 1, “almindeligst” et

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Ordlister

Stærke (uregelmæssige) verber
Liste over de stærke, uregelmæssige verber
Nordiske mødeord
Danske, norske, svenske, færøske og islandske ord som man ofte har brug for til møder

Artikler mv.

SprogbrevetDR

Bod
af Erik Hansen & Jørn Lund, august 1989
Det flade a effektivt nedkæmpet
af Erik Hansen & Jørn Lund, december 1994
Fikse overgange
af Erik Hansen og Jørn Lund, august 1991
Billedpædagogik
af Jørn Lund, januar 1992
Find fem fejl
af Erik Hansen & Jørn Lund, august 1992

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Tak for røv og nøgler
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 28. maj 2008
Kan alen slås i hartkorn?
af Ebba Hjorth, Politiken, 5. marts 2008

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Ærbødig tegnsætning
Af seniorforsker Eva Skafte-Jensen
.. en slags sprogets Stasi
af seniorforsker Ole Ravnholt, Jyllands-Posten, 29. september 2012

Temaer

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Rebslagersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (reb.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...

Nyheder

Nyheder

Tolk, tulkur, túlkur
Den nordiske mødeordliste på sproget.dk har fået tilføjet færøsk og islandsk.
6 nye 'smuttere' — lige til at lære af
I dag lancerer sproget.dk 6 nye 'smuttere', talemåder vi på den ene eller anden måde har fået galt i halsen.
To nye ph.d.-stipendiater skal udforske sproget på sociale medier
1. september bød Dansk Sprognævn to nye ph.d.-stipendiater velkommen.
Sprogfestival 2008
Temaet for Sprogfestival 2008 er "sproglig mangfoldighed", en fest for international kommunikation mellem jævnbyrdige sprog og folkeslag.
"Russisk skal befries for angelsaksisk bras"
Nyt lovforslag fra ultranationalister i Rusland skal begrænse afsmitningen af udenlandske ord på det russiske sprog.