Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: bil

Mente du: bil-| bile| bi| il | se flere forslag | bol| bul| vil| -il| bi-| bid| bal| bel| bie| bif| bio| bip| bis| bit| bål| fil| hil| mil| pil| til| biol.| il-

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
bil sb., -en, -er, -erne, i sms. bil-, fx bilmekaniker, bilrude

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

bil substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en, -er, -erne [ˈbiˀl] • i sammensætning: [ˈbiːl-] kendt fra 1902; afkortning af automobil firehjulet motorkøretøj til person- eller godstransport • fx personbil, lastbil og bus vogn | formelt automobil åben bil bil eller hestevogn uden (fast) tag, ofte en sportsvogn åben vogn bile verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈbiːlə] køre i bil – gammeldags eller spøgende

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • bil: automobil, auto, vogn, rok, jernseng, skib, motorkøretøj, dollargrin, dyt; økse

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • bil- bil- (1957) (ny brug: i officielt sprog)

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Bil,1 I. Bil, en. ogs. (nu især poet.) Bile (Harboe.MarO.48. Ploug.II.182). flt. -(e)r. (ænyd. bil, no. sv. bila; fra mnt. bil(e), hty. beil; besl. m. og til dels sammenblandet m. Bild; se ogs. Bildehammer) 1) (især ) økse; især om bredbladet økse (til glathugning); bredøkse; tømmermandsøkse.
Bil,2    II. Bil, en. flt. -er. (nydann., forkortelse af Automobil, foreslaaet Pol.14/31902; især dagl.) automobil; motorvogn. Bilernes Horn, derude og langt borte, lød som natskræmte Dyrs ængstede Skrig.Bang.SF. 30. Om et Øjeblik starter vi, lille Mor, og saa gaar det Danmark rundt pr. Bil! Sv La.FruG.31.
bil,3 III. bil, adj. se I. Bil 2.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 33. Præteritum participium efter hjælpeverber mv.
De gældende retskrivningsregler om præteritum participium (kort tillægsform) efter hjælpeverber og andre verber
§ 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen
De gældende retskrivningsregler om tilfælde hvor udtalen ikke har betydning for sær- og sammenskrivning
§ 31. Præteritum participiums bøjningsformer
De gældende retskrivningsregler om bøjningsformer i præteritum participium (kort tillægsform)
§ 57. Bindestreg
De gældende retskrivningsregler (2012) om bindestreg

Typiske problemer

Adverbielt -t · uddybning
Sådan løser du dine problemer med adverbielt -t
Adjektiver
Adjektiver (tillægsord) er ord der lægger sig til substantiver og pronominer (navneord og stedord) og beskriver personer, ting osv.: en glad mand, et stort ...
Grammatiske ord
Det er praktisk at kende både de internationale og danske grammatiske ord. De er gode at kende når du skal lære engelsk, tysk, fransk eller andre fremmedsprog. ...
Ordklasser
Ordene i sproget kan inddeles i ordklasser. Ordene i de enkelte ordklasser har visse egenskaber til fælles, nemlig deres overordnede betydning (fx om de ...
Pronomener
Pronomener (stedord) er vigtige småord som fx han, den, vores, min osv. De henviser til personer, genstande eller forhold uden at bruge et navn eller en ...
Kommareglerne · uddybning
Sådan løser du dine problemer med kommaer, kommasætning og kommaregler
Adverbielt -t
Adverbialer (biled) er led eller dele af led der har den funktion at beskrive verber (udsagnsord), adjektiver (tillægsord), adverbier (biord) eller hele ...
Substantiver
Substantiverne (navneordene) er den største af vores ordklasser. Ca. 70 % af ordene i Retskrivningsordbogen er substantiver
-t eller -de?
Hedder det væggene blev malet eller væggene blev malede? Præteritum participium (kort tillægsform) er en bøjningsform af verber, fx spist, pudset, spiste, ...
-t eller -de · uddybning
Sådan løser du dine problemer med bøjet eller ubøjet form af præteritum participium (kort tillægsform)
Ledsætningen — hvordan er det nu liiiige man finder den?
Lær at genkende ledsætninger, og hvor de befinder sig i helsætningen
[1]

Ordlister

T-leksikon
Oversigt over adverbier dannet af adjektiver som ender på -ig, -lig og -vis
Hans, hendes eller sin
Her finder du en liste med faste vendinger med hans, hendes og sin
Ad eller af?
Slå ord og ordforbindelser op, og se om de skal forbindes med ad eller af
Ordforbindelser i ét eller flere ord
En alfabetisk liste over ordforbindelser i ét eller flere ord

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

børn på gule plader
Er børn på gule plader børn som ens ægtefælle eller samlever har fra tidligere forhold, eller er det børn som man selv har fra tidligere forhold, men som ikke ...
en ting er sikker; en ting er sikkert
Hedder det en ting er sikker eller en ting er sikkert? Skal der med andre ord -t på sikker eller ej? Det hedder jo godt nok en sikker ting, men jeg synes ...
ental el. flertal
Hedder det: Bilforhandleren havde kun én slags biler eller Bilforhandleren havde kun én slags bil?
bilen er sjov at køre i
Hvorfor kan man ikke sige: Bilen er sjovt at køre i?
elbilsekretariat el. elbilssekretariat?
Hedder det elbilsekretariat eller elbilssekretariat?
forkvinde forligskvinde
Med hvilken motivering har Dansk Sprognævn godkendt forkvinde og forligskvinde som betegnelse for en kvindelig formand, hhv. kvindelig forligsmand? Efter min ...
genitiv
Det er meget forskelligt hvordan folk skriver genitiv. Nogle gange er det med apostrof + s, fx Jan's Bodega, andre gange er s'et bare sat direkte på ordet. ...
håndlavet eller håndlavede
Hedder det Køb vores håndlavet smykker eller Køb vores håndlavede smykker? Og hvorfor? Hvad er reglen?
jegs i stedet for min
Jeg er flere gang stødt på en for mig at se ny og omsiggribende brug af ordet jegs i stedet for min eller mit. Den første gang jeg hørte det, var i Mads & ...
syg og sygeste
Fra min yngste søns skole har jeg for nylig fået en henvendelse om at han sammen med to kammerater i et frikvarter uden for skolen skulle have råbt efter en af ...

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Kørte eller kom kørende?
Er det lige rigtigt at skrive "kørte" og "kom kørende"?
MP3 eller mp3? Store og små bogstaver i forkortelser
Hedder det "mp3" eller "MP3"? Og hvad er reglen for store og små bogstaver i forkortelser?
Tune ind
Findes bydemåden "tun ind"?

SprogbrevetDR

Hjemligt og fremmed
af Erik Hansen, maj 1994
Spørgsmål og svar
af Erik Hansen, april 1987
Udtale
af Erik Hansen, april 1990
Snak og start
af Erik Hansen, maj 1990
Udtale
af Erik Hansen og Jørn Lund, august 1991
Udtale
af Erik Hansen, april 1992
Udtale
af Erik Hansen, april 1993
Hvad er
af Erik Hansen, april 1993
Fonetik og trafik
af Jørn Lund, december 1987
Falske venner
af Erik Hansen, marts 1990

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Han tog hans hat og gik hans vej
af Kjeld Kristensen, Politiken, 7. november 2007
Radiobil
af Henrik Andersson, Politiken, 21. oktober 2006
En kop kaffe til?
af Kjeld Kristensen, Politiken, 12. december 2007
Bakke op og bakke ned
af Henrik Lorentzen, Politiken, 16. juni 2007

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Sexelance, babylance og andre -lancer
af direktør Sabine Kirchmeier, Jyllands-Posten, 4. december 2016
Sjuskedorte, fjollefrederik og skvatmikkel
af forsker Margrethe Heidemann Andersen, Jyllands-Posten, 13. februar 2010
Bred ymer - igen
af seniorforsker Eva Skafte Jensen, Jyllands-Posten, 16. august 2014

Temaer

Nye ord

Nye ord
Et nyt ord er et ord der ikke har været i sproget før. Men det kan også være et gammelt ord der bruges i en ny betydning
Hvad er et nyt ord?
Læs om forskellige typer nye ord, fx bonsai, coach og macho

Slang

Temaer i slang
"Det der vedrører os mest, er også det der laves slang om", står der i Politikens Slangordbog

Sprogteknologi

Talesyntese og talegenkendelse
I talesyntese omsætter man tekst til tale ved hjælp af computeren. I talegenkendelse omsættes tale til tekst.

Leg og lær

Ordmuseum

Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Håndværkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (haandv.), der angiver at ordet har været brugt ...
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog
Nu sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (nu sj.), der angiver at ordet stadig er i brug, men anvendes af ...

Nyheder

Nyheder

Nyt sprog: ponglish
Polakker i England har opfundet deres helt eget sprog, som er en blanding af engelsk og polsk
Folkeskoleelever er blevet lidt dårligere til at stave
En undersøgelse viser at folkeskolens afgangsprøve i retskrivning volder eleverne mere besvær end tidligere.
Nye artikler fra Mål & Mæle
Nu kan du finde endnu flere spørgsmål og svar fra Mål & Mæle på sproget.dk.
Kulturministeren igangsætter sprogteknologisk udvalgsarbejde
Dansk Sprognævn har fået til opgave at lede et sprogteknologisk udvalg som er nedsat efter ønske fra kulturministeren.
Årets vindere af Sprogprisen.dk 2019
Hovedstadens Letbane, Skattestyrelsen, Rigspolitiet, 3F og Lej et Lig Biludlejning blev hyldet for godt sprog på Sprogdagen 2019.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Der kommer tog
Mål & Mæle 23:3, 11/2000
-t eller -ede
Aktive verber med passiv betydning?
Mål & Mæle 30:3, 11/2007