Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: bekendtgørelse


Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
bekendtrelse sb., -n, -r, -rne

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

bekendtgørelse substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -n, -r, -rne [-ˌgɶˀʌlsə] 1 ministeriel anordning der fastsætter de mere detaljerede regler for en lovs gennemførelse – Forkortelser: bek. bkg. 2 det at gøre noget offentligt kendt kundgørelse | annoncering

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • bekendtgørelse: cirkulære, lovbekendtgørelse, forskrift, instruks, forordning, deklaration, kundgørelse, lov, lovanordning, plakat, regulativ, reskript, reglement, vedtægt, vejledning; se meddelelse, se annonce

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Bekendtgørelse Bekendt-gørelse, en. flt. -r. (jf. ty. bekanntmachung) 1) (nu næppe br.) til bekendtgøre 1. han ansaae . . sielden sine Feils Bekiendtgiørelse for noget ont og ubehageligt. Ew.VI.168.  2) (især emb.) til bekendtgøre 2: offentlig (officiel) meddelelse (af noget); kundgørelse.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 12. Store og små bogstaver i proprier
De gældende retskrivningsregler om stort eller lille bogstav i navne
§ 3. Å og dobbelt-a
De gældende retskrivningsregler om å og dobbelt-a i bl.a. stednavne

Typiske problemer

Store eller små bogstaver · uddybning
Sådan løser du dine problemer med stort eller lille begyndelsesbogstav

Ordlister

Stort eller lille begyndelsesbogstav
Slå bestemte ord og emneord op, og se om de skal med stort eller lille begyndelsesbogstav

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

bøjning i præsens og imperativ pluralis
Kan I oplyse hvornår man i dansk gik væk fra at bruge endelsen -er i pluralis imperativ og endelsen -e i pluralis præsens?Eksempler på det første: "Synger og ...
hegnsyn
Skrives hegn(s)syn med ét eller to s’er?
kilomet
Er det rigtigt at bruge kilomet som entalsform til kilometer? Hvis der er nok mennesker der siger kilomet, så ville det vel på et tidspunkt også komme til at ...
kommitteret
Kan man i et privat firma bruge betegnelsen kommitteret om en person som er fratrådt, men som stadig er tilknyttet firmaet ved at have enkelte opgaver? Eller ...
Sct., Skt. eller Sankt?
Hvordan skriver man Sankt Mogens Gade korrekt? Jeg har diskuteret med en redaktør som med henvisning til Danmarks Adresseregister kun vil acceptere Sct. Mogens ...
ætanol/ethanol
Vi har en sprogmanual på min redaktion, som jeg bl.a. er ansvarlig for. Vi følger på næsten alle punkter Dansk Sprognævns anbefalinger, men vi har en ...
postdistrikt Odense
Jeg har bemærket en ny sproglig konstruktion, som bliver mere og mere almindelig. Det drejer sig først og fremmest om officielle betegnelser på forskellige ...
sinde(t)skrivelse, agterskrivelse
Forleden modtog jeg en skrivelse fra socialforvaltningen i kommunen hvor ordet sindeskrivelse optræder. Jeg er aldrig tidligere stødt på dette ord, og jeg kan ...

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Skriftlig eller skriftligt dansk?
Skal der -t på "skriftlig" i "skriftlig(t) dansk"?

SprogbrevetDR

Den nye Retskrivningsordbog
af Erik Hansen, september 1986
Retskrivning
af Erik Hansen, maj 1990

Mål og Mæle

Bekendtgørelse om Dansk Sprognævns virksomhed og sammensætning
Bekendtgørelse i medfør af lov nr. 1171 af 10. december 2008
Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog
Bekendtgørelse om uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for voksne
Retskrivningsloven
Lov nr. 332 af 14.5.1997 om dansk retskrivning. Trykt i Lovtidende A, s. 1521
Retskrivningsbekendtgørelsen fra 1948 (historisk)
Den historiske bekendtgørelse som bl.a. indfører å og små bogstaver i substantiver (navneord)
Det siger loven
Find love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. om dansk sprog

Temaer

Leg og lær

Nyheder

Nyheder

Nyt på sproget.dk
Under det nye menupunkt, Det siger loven, finder du love og bekendtgørelser om dansk sprog.
Tegnsprogsvideoer på borger.dk
På hjemmesiden borger.dk er udvalgte ord nu oversat til tegnsprog og formidlet i små videoer. Tilbuddet henvender sig særligt til læsesvage døve.
Retskrivningsreformen fylder 70 år
I dag er det 70 år siden de store begyndelsesbogstaver i navneordene blev afskaffet. Det skete med retskrivningsreformen i 1948.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Links
sproget.dk's linksamling
Råd og regler
Slå op i retskrivningsreglerne, søg i en af ordlisterne over udvalgte emner, eller læs mere om typiske problemer. "Er du i tvivl, så slå det op. Er du ikke i ...