Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: behov

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. behov sb., -et, behov, -ene, i sms. behovs-, fx behovsbestemt, behovsprognose
2. behov adv.; det gøres behov; have hjælp behov

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

behov1 substantiv, intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -et, -, -ene [beˈhɒw] fra middelnedertysk behof, sidste led er norrønt hóf 'måde, mål, beskaffenhed'; beslægtet med behøve 1 (grundlæggende) krav, især af fysiologisk, psykisk eller praktisk art, som skal opfyldes for at undgå en utilfredsstillende eller ødelæggende mangeltilstand 1.a psykisk lyst eller trang behov2 adverbium (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [beˈhɒw] se substantivet behov have behov behøve noget; trænge til noget – gammeldags være behov være nødvendig; behøves – gammeldags

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • behov: trang, forbrug, fornødenhed, nødvendighed, krav, tarv, nødtørft

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Behov,1  I. Behov, et,  en (Moth.H393). behóv. Høysg.AG.35. best. f. (l. br.) -et VortHj.IV2.37. flt. d. s. (glda. d. s.; fra mnt. behof, jf. ty. behuf, eng. behoof)   1) Skriftsprog eller litterært påvirket talesprog det at trænge til ell. have nødvendig brug for, behøve noget; trang (til noget, som ikke godt kan undværes);
behov,2 II. behov, ubøjeligt adj. (glda. d. s.; fra mnt. behof; egl. I. Behov brugt som prædikativt adj.; jf.Dania.III. 123) 1)  i forb. være behov, være nødvendig; behøves. Det fornemmeste af alt det, som er behov til (1871: nødvendigt for) et menniskes liv, er vand, ild og jern. Sir.39.33(Chr.VI).

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Ordlister

Rene adverbier (biord)
Liste over rene adverbier (biord), dvs. de adverbier der IKKE er dannet af et adjektiv (tillægsord), og som således kun kan bruges som adverbium

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

en søsken
Jeg mener at der er noget der hedder en søsken. Det står der også i Ordbog over det danske Sprog. Men i Retskrivningsordbogen står der: søskende sb. pl. (fk.), ...
han el. hun
Vi har på vores arbejdsplads diskuteret om man skal bruge han, hun eller noget helt tredje i en sætning som Borgeren erklærer med sin underskrift at han vil ...
social arv
Hvem brugte først udtrykket den sociale arv, og hvad betyder det?
virus, virusser, vira
Pluralisformen af det oprindelig latinske ord virus har været genstand for debat i dagspressen med udgangspunkt i et spørgsmål til Dansk Sprognævn. Hvad er den ...

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Vækste
Hvordan og hvornår bruger man verbet "vækste"?

SprogbrevetDR

Kort
af Jørn Lund, december 1993
Nyt ord
af Erik Hansen, april 1995
Kort
af Jørn Lund, november 1989
Veltalenhedsskole
af Jørn Lund, januar 1990
Kort
af Jørn Lund, oktober 1990
Historie
af Jørn Lund, november 1991
Totalt
af Erik Hansen, maj 1995

Mål og Mæle

Lov om Dansk Sprognævn
Lov nr. 320 fra 1997 og lov nr. 1171 fra 2008

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Både...men også
af Henrik Lorentzen, Politiken, 27. februar 2008
Hvem kan flest ord?
af Henrik Lorentzen, Politiken, 2. januar 2008
Hvad er størst — dit eller mit sprog?
af Henrik Lorentzen, Politiken, 26. december 2007
Trop
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 10. februar 2007
Nye ord under træet
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 2. december 2006
Vækste
af Henrik Lorentzen, Politiken, 4. november 2006

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Huller i sproget
af informationsmedarbejder Jørgen Nørby Jensen, Jyllands-Posten, 30. august 2014
Jysk i dansk
af forsker Ole Ravnholt, Jyllands-Posten, 18. august 2009

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Nye ord

Hvorfor forsvinder nogle nye ord igen?
Læs bl.a. om 'kometord', som lyser op i en periode for derefter at forsvinde igen

Ordsprog

Ordsprogenes betydning og gennemsigtighed
Gennemsigtigheden i ordsprogene, det vil sige i hvilket omfang man er i stand til at forstå hvad de betyder, varierer fra at nogle ordsprog helt giver sig ...

Slang

Temaer i slang
"Det der vedrører os mest, er også det der laves slang om", står der i Politikens Slangordbog

Sproget på de digitale og sociale medier

Tale eller skrift
Sproget på sociale medier ligner på nogle punkter talesprog, men der er også væsentlige forskelle, som skyldes at der stadig er tale om skrevet tekst

Sprogteknologi

Sprogteknologi
Tema om hvordan sprogteknologi egentlig virker.
Videre med dansk sprogteknologi
Der er mange ensartede processer og metoder i forskellige sprogteknologiske værktøjer, og denne opsummerende tekst pointerer at det giver god mening at tænke ...

Udtale

Bogstaver og lyde
Her kan du læse om vokallyde og deres forhold til vokalbogstaver, og om konsonantlyde og deres forhold til konsonantbogstaver

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...

Nyheder

Nyheder

Symposium: Sprog til akademiske formål - hvordan møder vi de studerendes behov?
Center for Internationalisering og Parallelsproglighed inviterer til CIP-SYMPOSIUM torsdag d. 10.11.2011.
Hvordan udtrykker du dig når du har et behov?
Tirsdag d. 18. juni 2013 forsvarer Esben Alfort sin ph.d.-afhandling om sprog og interaktion i forbindelse med brug af netbaserede søgemaskiner.
Er danskerne parate til en retskrivningsreform?
Er danskerne klar til en mere lydret stavning? Dette spørgsmål funderer en sprogforsker over i denne uges Weekendavisen.
Forsvinder æ, ø og å?
Bogstaverne æ, ø og å bruges mindre i navne, men der er ikke udsigt til at bogstaverne forsvinder fra dansk, siger Sprognævnets direktør, Sabine ...
Flere synger på dansk
Stadig flere danske kunstnere vælger at synge og skrive sange på dansk.
Sprog til tiden
Rapporten fra regeringens sprogudvalg udkommer i dag (7. april). Rapporten indeholder en række anbefalinger for at styrke dansk og fremmedsprogskompetencer, ...
Workshop om dansk som fremmed- og andetsprog
Institut for Nordiske studier og Sprogvidenskab afholder workshop, hvor de præsenterer Universitetets seneste forskning inden for området dansk som fremmed- og ...
Ny stor svensk-dansk ordbog
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab udgiver torsdag d. 7. oktober Svensk-Dansk Ordbog på Politikens Forlag.
Videnskabsministeren sætter fokus på sprogfagene
Danmark skal have en ny national strategi for fremmedsprog så vi bedre kan klare os på den internationale bane.
Symposium om parallelsproglighed
Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) afholder symposium torsdag d. 11. november 2010.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Indhold og opbygning
Aktive verber med passiv betydning?
Mål & Mæle 30:3, 11/2007
Hjælp til søgning
Læs om de forskellige muligheder for at præcisere din søgning
Geomanipulation
Geomanipulation - et nyt ord i klimadebatten
Klimamærke
Der har været tale i forskellige medier om behovet for et særligt klimamærke i Danmark. Læs om argumenterne.