Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: be-

Mente du: be| e-| bed| beg | se flere forslag | bel| ben| beo| bet| bi-| bo-| de-| re-| -e| bse| bie| ble| bue| b| e| abe

Ordbøger

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

be- præfiks (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [beˈ-] fra middelnedertysk be-, oprindelig adverbiet bi 1 bruges foran et transitivt verbum, ofte uden at tilføje ny betydning, undertiden som en mild forstærkning for- 1.a bruges foran et transitivt verbum, hvorved verbet får en ny, overført betydning 1.b forekommer uden selvstændig betydning i en række indlånte ord fra tysk 2 bruges for at gøre et intransitivt verbum transitivt for- 2.a bruges foran et transitivt verbum for at angive at en bestemt aktivitet er rettet mod nogen eller noget 3 bruges for at udtrykke at noget eller nogen forsynes med noget eller tildeles noget 3.a bruges for at udtrykke at noget eller nogen gives en bestemt egenskab, stilling eller position 3.b i en bestemt, ofte påfaldende eller udpræget tilstand 4 forsynet med det pågældende

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
be- be-, præfiks. (laant fra mnt. ty. be-, egl. tryksvag sideform til bi-; præfikset er dannet ved sammenfald af to ord, svarende til gr. amphí “omkring” (jf. belejre) og gr. epí “paa” (jf. fx. bestige), se SandfeldJens.S.131.   ældste eks. fra 14. aarh., fx. besæt(tæ)

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

7. Sammensætninger
§ 16. Orddeling ved betydningsbærende orddele
De gældende retskrivningsregler om orddeling ud fra betydningen af ordets dele
§ 17. Orddeling uafhængigt af betydningen
De gældende retskrivningsregler om deling af to- og flerstavelsesord uafhængigt af betydningen

Typiske problemer

Orddeling · uddybning
Detaljeret gennemgang af hvordan man deler ord ved linjeskift

Ordlister

Præfikser
En alfabetisk liste over præfikser, dvs. uselvstændige orddele
Nordiske mødeord
Danske, norske, svenske, færøske og islandske ord som man ofte har brug for til møder

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

antal arveord og låneord
Hvor mange ord i dansk er arveord, og hvor mange kommer fra andre sprog?
janteloven
Er janteloven et særligt dansk begreb, eller findes janteloven også i andre sprog? Hvis janteloven er et særligt fænomen som man især kender i Danmark og ...
orddeling historisk
Hvordan skal man dele ordet valget? Mig bekendt kan man i dag dele ordet korrekt på 2 måder: valg-et eller val-get. Men hvordan var det da vi gik i skole i ...
styrelse og bestyrelse
Hvad er forskellen mellem ordene bestyrelse og styrelse? Jeg har lagt mærke til at styrelse oftest anvendes i grundtvigske/folkelige kredse. Hvorfor er det ...

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Hooligan
Hvad er oprindelsen til ordet "hooligan"?

SprogbrevetDR

Hjemligt og fremmed
af Erik Hansen, maj 1994
Frygt og Bæven
af Erik Hansen, februar 1986
Udtale
af Erik Hansen, april 1988
Udtale
af Erik Hansen, marts 1989
Udtale
af Jørn Lund, december 1989
Bankvæsen
af Erik Hansen & Jørn Lund, august 1990
Nye navne
af Erik Hansen, februar 1992
Udtale
af Erik Hansen, maj 1993

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Forpligtigelse/forpligtelse
af Henrik Lorentzen, Politiken, 2. april 2008

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Bogtrykkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogtr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Kogekunstsprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (kog.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Postvæsensprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (post.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...

Nyheder

Nyheder

Retslingvistik
symposium om bandeord
Invitation til seminar
"Technologies, interaction and interculturality in foreign language learning and teaching"
Interjection Day
Foredrag ved Michael Fortescue: What’s in a Linguistic Mesh?
Den 13. maj 2019 holder Michael Fortescue foredrag på Københavns Universitet.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

En and
Mål & Mæle 30:1, 05/2007
About sproget.dk
Engelsk tekst om sproget.dk. English text about sproget.dk.