Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: base

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
base sb., -n, -r, -rne (en kemisk forbindelse; militærbase; database; sted som danner udgangspunkt for noget) (jf. basis)

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

base substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -n, -r, -rne [ˈbæːsə] fra græsk basis 'grund, grundlag' 1 anlæg der er støtte- og udgangspunkt for militære operationer militærbase 1.a overført sted som er grundlag for ens tilværelse eller udgangspunkt for ens aktiviteter 2 it ordnet samling af data som kan bearbejdes ved hjælp af edb database 3 kemi stof der kan virke ætsende og kan neutralisere en syre • fx natriumhydroxid og ammoniak • en base indeholder molekyler eller ioner der kan optage protoner (H+); giver i vandig opløsning en pH-værdi større end 7 syre 4 sport sted der fungerer som helle i boldspillet baseball 5 arkitektur = basis

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • base base sb. (1971) (ny brug) morfinbase
  • båse båse vb. (1964) (billedlig brug)

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Base,1  I. Base, en. flt. -r. (fra fr. base (i denne bet. først brugt af Rouelle 1754); sa. ord som Basis, idet basen opfattedes som grundlaget for et salt; kem.) navn paa visse forbindelser af metal, ilt og brint (jf. Æsk). det haglede ned med Ilter og Baser, med Klorider, Sulfater, Hydrater og endnu mange andre Ord.
base,2 II. base, v. se badse.
III. Base, en. flt. -r. (dannet som ny ent. til flt. baser af Basis 2; jf. no. base, sv. bas, eng. fr. base)
militært støttepunkt. den mægtige Base, som Østersøen blev (for Tyskland). Fremtiden.1945/46.Nr.2.3.sp.2. Amerikanerne har rømmet deres store Base ved Angmagssalik (i overskriften: Basis). BerlTid.17/11 1947.Aft.1.sp.3. den store britiske Base i Suezkanalzonen.
IV. Base, en. (oftest skrevet som eng. citatord, med lille begyndelsesbogstav). flt. -r. (fra eng. base; sport.)
hvert af de 4 hjørnemål på en baseball-bane som løberne skal passere. Dommeren (råber) “fejlt Slag; ude”; base-Løberne skulle (: skal) da vende tilbage til de baser, de havde, da der blev slaaet. IdrætsB.I.645. I Kvadratets fire Hjørner ligger der en base, der er et Slags “Helle” for Løberne.
V. Base, en. se Basis S.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 5. Accenttegn (accent aigu)
De gældende retskrivningsregler om brugen af accent aigu i dansk
§ 8. Hovedregler
De gældende retskrivningsregler om hovedreglerne for dobbeltskrivning af konsonanter

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

Folkemødet eller folkemødet?
Skriver man folkemødet med lille begyndelsesbogstav eller Folkemødet med stort når der er tale om det folkemøde der afholdes hver sommer på Bornholm?

SprogbrevetDR

Kort
af Erik Hansen, april 1987

Temaer

Nye ord

Hvordan finder man nye ord?
Læs om hvordan man indsamler nye ord med traditionelle og nye metoder

Sprogteknologi

Fagsprog og termbaser
Termbaser bruges til at sikre at man forstår det samme ved et fagord.

Leg og lær

Ordmuseum

Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...