Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: banke

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. banke sb., -n, -r, -rne (forhøjning)
2. banke vb., -r, -de, -t, i sms. banke-, fx bankelyd

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

banke1 substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -n, -r, -rne [ˈbɑŋgə] beslægtet med bakke og bænk 1 forhøjning i landskabet bakke 2 forhøjning på bunden af havet, en flod eller en sø grund | barre 3 afgrænset masse af vanddamp der ligger over jordoverfladen som tåge eller på himlen som skyer banke2 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈbɑŋgə] ældre nydansk banke, tysk banken; af en rod med betydningen 'slå' 1 slå på med hænderne eller et redskab 1.a slå noget (gentagne gange) mod noget andet 1.b slå på en dør, rude el.lign. med fingerknoerne for (høfligt) at påkalde sig opmærksomhed hos den der opholder sig i rummet bagved 1.c overført bringe til et andet sted eller i en anden situation på en særlig kraftfuld eller voldsom måde – uformelt 2 afgive (hurtige eller kraftige) regelmæssige slag • især om hjertets slag som symptom eller billede på stærke følelser slå 2.a afgive (gentagne) dybe, dumpe lyde 3 slå (voldsomt) på nogen med hænderne for at straffe eller undertvinge vedkommende tæve 3.a overført vinde stort over en modstander • i spil eller sport – uformelt 4 ved et uheld ramme eller støde ind i noget på en særlig kraftfuld eller voldsom måde – uformelt banke af 1 fjerne eller rense ved at banke sjældent afbanke 2 gøre hurtigt færdig, ofte på en overfladisk måde – uformelt banke ind få nogen til at begribe noget ved at bruge meget effektive midler banke op 1 vække nogen (midt om natten) ved at banke eller ringe på vedkommendes dør 2 etablere og få til at udvikle sig fra bunden – uformelt banke på 1 slå på en dør, rude el.lign. med fingerknoerne for (høfligt) at påkalde sig opmærksomhed hos den der opholder sig i rummet bagved 2 overført have eller udtrykke et ønske om at opnå noget • fx optagelse i et fællesskab 3 overført være nært forestående; være tæt på at blive aktuel banke/sætte på plads overført irettesætte; tvinge til at støtte en bestemt fløj, holdning el.lign. – uformelt banke ud 1 gøre tynd og flad ved at trykke, slå eller hamre • fx kød for at gøre det mørt mere formelt udbanke 2 slå en pibe mod noget så den tømmes for aske og tobaksrester 3 presse nogen til at give en bestemt oplysning ved at slå på vedkommende bank under bordet bruges for at afværge at en glad eller optimistisk udtalelse udfordrer skæbnen og derved fremprovokerer at tingene netop udvikler sig uheldigt syv, ni, tretten hjertet banker for noget/nogen overført bruges for at udtrykke at nogen omfatter noget med særlig begejstring, sympati eller kærlighed, eller at nogen er forelsket i nogen

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • banke: revle; klit; bakke
  • banke: slå, dunke, pulsere; prygle, tugte, ave, revse, rise, klø, tæve, smække, høvle, tærske, tæske, mule, tampe, kanøfle, gennemhegle, give det glatte lag, konfirmere, give på frakken, på pusterøret; kagstryge, hudflette; piske, jf. dundre, hamre

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Banke,1  I. Banke, en. flt. -r. (glda. d. s. (i bet.: strandbred; Rimkr. Kalk.IV.157; ænyd. i bet. 1); jf. sv. eng. ty. bank; egl. sa. ord som I. Bakke, besl. m. Bænk, Bunke) 1) (uden for stednavne, som Skamlingsbanken olgn., nu l. br. undt. dial. (især i ømaalene, se Levin.PS.87, jf. Feilb. Esp.413); “endnu i forrige Generation temmelig almindeligt.”
banke,2 II. banke, v. -ede. vbs. -ning. (ænyd. d. s., sv. banka; jf. oldn. banga (se u. I. Bank), sv. bånga, larme, eng. bang, holl. bonken; besl. m. Bengel) 1) til I. Bank 1.     1.1) give noget gentagne (mindre) slag med et ell. andet redskab, med haanden olgn.; bearbejde (især: til særlig brug)
banke,3 III. Yderst sjælden, enestående forekomst banke, v. (jf. ænyd. banke, ophobe, dynge op; til I. Banke 4) om skyer: samle sig i (danne) banker (jf. eng. clouds bank up). *Paa Himlen Skyer banke op i Rad | Og truende sig over Masten hænger. Holst.D.I.182.
III. Banke, en. se II.Bank S.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 12. Store og små bogstaver i proprier
De gældende retskrivningsregler om stort eller lille bogstav i navne

Ordlister

Sammensætninger med bindestreger
En alfabetisk liste over sammensætninger med tal og symboler

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

perkussion el. percussion
Er det percussion eller perkussion der er den korrekte stavemåde? Nudansk Ordbog siger percussion, men i Retskrivningsordbogen står der perkussion. Udtales de ...
annuisere, annualisere
Hedder det annuisere eller annualisere, og hvad betyder det?
Folkemødet eller folkemødet?
Skriver man folkemødet med lille begyndelsesbogstav eller Folkemødet med stort når der er tale om det folkemøde der afholdes hver sommer på Bornholm?
holde hånden over eller under nogen
I tv og radio hører jeg hele tiden udtrykket ”holde hånden under nogen” med betydningen ’beskytte eller forsvare nogen’. Men hedder det egentlig ikke ”holde ...
koncern
Jeg har undret mig over at Skatteministeriet har valgt at beskrive sin overordnede virksomhed som ”en koncern”. Efter min opfattelse dækker ordet koncern en ...
med el. uden s (fuge-s)
Nogle af mine kolleger har s i vidensbaseret, andre skriver det uden s, altså videnbaseret. Hvad er det korrekte?
overførelse el. overførsel
Hvornår er det rigtigt at bruge ordet overførelse, hvornår skal man bruge overførsel? Hvilket af ordene skal man fx bruge i: Efter overførelse/overførsel af ...
skattekonto
Skrives skattekonto med stort eller lille begyndelsesbogstav?
vidensbank el. videnbank
Mine kolleger og jeg er usikre på eller uenige om om der skal/må være -s- i sammensætninger som viden(s)baseret, viden(s)center. Vi ved heller ikke hvorfor det ...
vind-vind-
I bøger om ledelse støder jeg ofte på ordet vind/vind-situation. Altså det at begge parter i en sag får noget ud af det. Hvordan er det mest hensigtsmæssigt at ...

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Historisk præsens
Er brugen af historisk præsens sprogligt korrekt?

SprogbrevetDR

Bankvæsen
af Erik Hansen & Jørn Lund, august 1990
Billedsprog
af Jørn Lund, oktober 1992
Kort
af Erik Hansen, april 1995
Inflation
af Jørn Lund, december 1989
Udtale
af Erik Hansen, juni 1990
Kun løs er al fremmed tale
af Erik Hansen, maj 1991
Udtale
af Erik Hansen, marts 1995
Kort
af Erik Hansen, marts 1995
Udtale
af Erik Hansen & Jørn Lund, juni 1995
Deponi
af Erik Hansen, maj 1986

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Bakke op og bakke ned
af Henrik Lorentzen, Politiken, 16. juni 2007
Spanier, spaniol, spaniak
af Henrik Andersson, Politiken, 2. juni 2007

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Jeg elsker dig – sikkert!
af ph.d. Anne Kjærgaard, Jyllands-Posten, 28. maj 2011

Temaer

Leg og lær

Ordmuseum

Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Bogbindersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogb.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Bogtrykkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogtr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Kogekunstsprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (kog.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Skolesprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (skol.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Soldatersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (soldat.), der angiver at ordet har været brugt af ...
Garversprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (garv.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...

Nyheder

Nyheder

Sprogpolitik i Norge
Etablering af en norsk sprogbank og udarbejdelse af en overordnet sproglov er nogle af forslagene i en norsk stortingsmelding.
Kommunikative og kulturelle vaner er emnet på sprogkonference
HK/LAK, Landsforeningen for Kommunikation, holder konference i Kolding den 24. og 25. april.
pdf jyllandsposten
Findes der et internationalt tegnsprog?
I en artikel fra 8. februar 2011 på Sprogmuseet.dk skriver Janne Boye Niemelä, som er ungdomskonsulent i Danske Døves Ungdomsforbund, at man godt kan tale om ...
Den Danske Ordbog vinder pris ved Danish App Awards 2013
Danish App Awards blev uddelt ved et stort arrangement sponsoreret af Aller Media torsdag den 16. januar.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Forretningsløshed
Mål & Mæle 24:1, 05/2001