Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: balance

Mente du: ubalance

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
balance sb., -n, -r, -rne, i sms. balance-, fx balanceakt, balanceøvelse

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

balance substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -n, -r, -rne [baˈlɑŋsə] fra fransk balance 'vægt, ligevægt', af latin (libra) bilanx '(vægt) med to skåle' 1 tilstand af ligevægt mellem modsatrettede fysiske eller psykiske kræfter 1.a evne til at holde balancen 2 situation eller tilstand hvor flere faktorer er afpasset efter eller passer til hinanden harmoni 3 overensstemmelse mellem udgifter og indtægter 3.a økonomi samlet opgørelse af en virksomheds aktiver og passiver, fx som en del af et årsregnskab status | statusopgørelse driftsregnskab 3.b forskel mellem debet- og kreditsiden på en konto i et regnskab saldo balance i regnskabet overført situation hvor en handling opvejer eller er gengæld for en tidligere udført handling hårfin balance tilstand af ligevægt eller harmoni som let kan forrykkes

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • balance: ligevægt, se fatning, harmoni; saldo

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • work-life-balance work-life-balance sb. (2001) balance mellem arbejdsliv og privatliv

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Balance Balance, en. flt. -r. (fra fr. balance, vægt(skaal), ligevægt; til grund lat. bilanx (adj.), med to skaale, af bi-, tve-, og lanx, skaal; jf. Bilance) 1)  som navn paa ting (især mekaniske indretninger ell. dele af saadanne), der i udseende ell. anvendelse minder om en vægt(stang).     
II. Balancé, et ell. en. (ogs. skrevet Balance ). (fra fr. balancé)
et dansetrin hvor vægten flyttes fra den ene fod til den anden. Der gives syv fuldstændige Pas (se II.Pas) .. Balance; Chasse til Høire; Chasse til Venstre (osv.). Dandsek.(1801).26. først chassere vi op til Brudeskamlen, derpaa føre vi ned og kaste af, og saa kommer Balance – .

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 9. Konsonanter i opslagsformer
De gældende retskrivningsregler om dobbeltskrivning af konsonant i opslagsord
§ 35. Adjektiver dannet af præteritum participium
De gældende retskrivningsregler om adjektiver (tillægsord) dannet af præteritum participium (kort tillægsform)

Artikler mv.

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Sproglig ligestilling
af direktør Sabine Kirchmeier-Andersen, Jyllands-Posten, 15. marts 2012

Temaer

Leg og lær

Ordmuseum

Handelsudtryk
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56), markeret med en merkurstav, hvilket betyder at ordet er et handelsudtryk
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...

Nyheder

Nyheder

Fælles Mål i dansk skaber debat på læseområdet
Processen i forbindelse med udarbejdelsen af Fælles Mål i dansk har de seneste dage skabt stor debat.
Jura på skrift_program