Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: bød

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
bød vb., præt. af byde

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

byde verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, bød, budt [ˈbyːðə] • præteritum: [ˈbøðˀ] • præteritum participium: [ˈbud] norrønt bjóða, tysk bieten 1 opfordre nogen til at tage imod noget 1.a række eller stille noget frem som opfordring til at tage imod det 1.b fremkomme med; række frem 1.c udsætte nogen for noget ubehageligt, upassende el.lign. 1.d tilbyde; give 2 opfordre nogen til at deltage i en bestemt (behagelig og munter) aktivitet indbyde 3 udtale en hilsen til eller et ønske for nogen 4 befale; stille krav om 5 give tilsagn om at man ønsker at betale en bestemt pris for noget der er udbudt til salg 5.a give tilsagn om at man til en bestemt pris kan levere en ydelse der er udbudt i licitation byde/hilse velkommen 1 hilse på og udtrykke sin glæde over at modtage fx gæster eller besøgende et bestemt sted eller ved en bestemt lejlighed 1.a overført give udtryk for tilfredshed og glæde over et initiativ, en udvikling el.lign. 1.b overført vise sig som den første ting eller det første indtryk for nogen der ankommer til et sted – sjældent møde byde imod vække modvilje hos byde ind 1 tilbyde eller vise hvad man kan bidrage med i en given sammenhæng 2 tilbyde at man i konkurrence med andre gerne vil levere en ydelse eller overtage en arbejdsopgave, evt. for eller mod en bestemt betaling byde op 1 opfordre nogen til at danse (med sig) 2 give højere og højere bud ved en auktion el.lign.; byde over nogen byde over = overbyde byde på 1 tilbyde noget at spise eller drikke 1.a overført give mulighed for at opnå eller opleve; stille i udsigt byde rundt/om lade mad- eller drikkevarer gå rundt så alle kan forsyne sig byde sig vise sig; opstå byde sig til 1 være eller stille sig til rådighed tilbyde sig 2 optræde seksuelt udfordrende for at tiltrække et andet menneske tilbyde sig byde trods dristigt modstå eller sætte sig op imod trodse byde ud se udbyde tak som byder tak for tilbuddet bøde2 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈbøːðə] norrønt bœta, tysk büssen oprindelig 'gøre bedre'; af bod i betydningen 'forbedring' 1 lide straf som følge af en begået forbrydelse eller forseelse undgælde 1.a betale; ofre – ofte uformelt 2 reparere; udbedre afbøde bøde for noget lide under de negative konsekvenser af noget man ikke selv har skylden for undgælde bøde på noget mindske et tab; kompensere for noget mildne

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
bød bød, præt. af byde.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Typiske problemer

Sideordning og underordning — ord og sætninger
Ord og sætninger kan både være side- og underordnede

Ordlister

Stærke (uregelmæssige) verber
Liste over de stærke, uregelmæssige verber
Nordiske mødeord
Danske, norske, svenske, færøske og islandske ord som man ofte har brug for til møder
Sammensætninger med bindestreger
En alfabetisk liste over sammensætninger med tal og symboler

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

sammensætninger med hest
Hvorfor hedder det hestekastanje, hestebønne og hestemakrel? Hvad har disse ord med heste at gøre?
skrive sig noget bag øret
Hvad betyder udtrykket at skrive sig noget bag øret - og er det ikke lidt dumt at skrive noget dér?

SprogbrevetDR

Bod
af Erik Hansen & Jørn Lund, august 1989
Det flade a effektivt nedkæmpet
af Erik Hansen & Jørn Lund, december 1994
Fikse overgange
af Erik Hansen og Jørn Lund, august 1991
Billedpædagogik
af Jørn Lund, januar 1992
Find fem fejl
af Erik Hansen & Jørn Lund, august 1992
Jubilæumsleder
af Erik Hansen & Jørn Lund, december 1994
Tidsregning
af Erik Hansen, januar 1995
Kort
af Erik Hansen, februar 1995
Øeh ...
af Erik Hansen, marts 1987
Petitjournalistik
af Erik Hansen, juni 1989

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Tak for røv og nøgler
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 28. maj 2008
Kan alen slås i hartkorn?
af Ebba Hjorth, Politiken, 5. marts 2008

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Ærbødig tegnsætning
Af seniorforsker Eva Skafte-Jensen
.. en slags sprogets Stasi
af seniorforsker Ole Ravnholt, Jyllands-Posten, 29. september 2012

Temaer

Ordenes oprindelse

Folkeetymologier
Om ord der dannes af et fremmedsproget ord man ikke er fortrolig med, til et man bedre kan forstå.

Ordsprog

Historien bag ordsprogene
De er der bare som en del af det sprog vi bruger. Første gang vi hører et ordsprog vi ikke kender, studser vi måske over det og prøver at forstå betydningen af ...

Sprogteknologi

Talesyntese og talegenkendelse
I talesyntese omsætter man tekst til tale ved hjælp af computeren. I talegenkendelse omsættes tale til tekst.

Udtale

Lars Brink — Hvordan undersøger man udtale?
Artiklen "Hvordan undersøger man udtale?" er en del af temaet om udtale.
Lars Brink — Bliver dansk udtale utydeligere, sværere at forstå ...
Artiklen "Bliver Dansk udtale utydeligere, sværere at forstå, mere sjusket" er en del af temaet om udtale.

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Rebslagersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (reb.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Soldatersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (soldat.), der angiver at ordet har været brugt af ...

Nyheder

Nyheder

Tolk, tulkur, túlkur
Den nordiske mødeordliste på sproget.dk har fået tilføjet færøsk og islandsk.
6 nye 'smuttere' — lige til at lære af
I dag lancerer sproget.dk 6 nye 'smuttere', talemåder vi på den ene eller anden måde har fået galt i halsen.
To nye ph.d.-stipendiater skal udforske sproget på sociale medier
1. september bød Dansk Sprognævn to nye ph.d.-stipendiater velkommen.
Sprogfestival 2008
Temaet for Sprogfestival 2008 er "sproglig mangfoldighed", en fest for international kommunikation mellem jævnbyrdige sprog og folkeslag.
Seminar om leksikalsk semantik
Den 11. juni 2018 inviterer Lingvistkredsen til seminar om leksikalsk semantik. Titlen er "Semantic systems and word meaning".
CICLing 2019: 20th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Text Processing
Fra den 7. til 13. april afholdes den internationale konference CICLing 2019 i Frankrig.
Konference: Dansk i mange retninger 2019
Kom med til konference om danskfaget og dets fremtid som undervisningsfag.
Konference om sprogteknologi
Sprogteknologisk Forum 2008 afholdes torsdag den 15. maj af Center for Sprogteknologi på Københavns Universitet, Amager.
Googles oversættelsesværktøj har lært dansk
Den 13. maj introducerede Google dansk som en mulighed i deres oversættelsesværktøj.
Showroom, barnmorska og purk – nye øvelser på sproget.dk
Sproget.dk byder på nye øvelser, hvor du bl.a. kan udforske falske venner mellem de tre skandinaviske sprog: svensk, norsk og dansk.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Sproglig forenkling
Mål & Mæle 18:4, 12/1995
Besøg Dansk Sprognævn på Kulturnatten 2010
Dansk Sprognævn holder åbent hus på Kulturnatten 2010, fredag d. 15. okt.