Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: b

Mente du: bd| ba| bh| bs | se flere forslag | be| bi| bk| bo| bq| br| by| | gb| mb| nb| ab| cb| db| kb| pb| rb| sb| tb| yb

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
B sb., B’et, B’er, B’erne (et bogstav)
b sb., b’et, b’er, b’erne (et bogstav; en tone)

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

b4 forkortelse (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) i bet. 2 også i formen: B 1 = bar (måleenhed) 2 = bredde (ved angivelse af mål, størrelse osv.) h | l | d B1 eller b1 substantiv, intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -'et, -'er, -'erne [ˈbeˀ] 1 det andet bogstav i den danske version af det latinske alfabet 2 bruges til at betegne den eller det andet i en rækkefølge eller til at betegne en bestemt kvalitet, gruppe eller type blandt andre tilsvarende • bruges om fx husnumre eller hold 3 musik den tone der ligger en halv tone under h 4 musik tegnet ♭, som i nodeskrift markerer at en noteret tone skal sænkes med en halv tone fra A til B overført fra udgangspunkt til bestemmelsessted har man sagt A, må man også sige B talemåde er man først begyndt på noget, bør man også fuldføre det med stort A (B, C, ..) på en eftertrykkelig, tydelig og evt. overdreven måde; i allerhøjeste grad plan B plan som man har parat hvis den første plan ikke kan bruges nødplan B2 symbol (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) 1 kemisk tegn for grundstoffet bor2 B3 forkortelse (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) 1 = bel 2 = byte

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
 • næb(b)es: skændes, kævles
 • næb(b)et: se næsvis

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
 • B-brev B-brev sb. (1989) brev sendt med billigere porto og langsommere udbringning
 • B-hold B-hold sb. (1980) (billedlig brug) den fattige del af befolkningen, taberne, den del af befolkningen som er blevet forbigået
 • B-indkomst B-indkomst sb. (1967)
 • B-kendis B-kendis sb. (2002) halvkendt person
 • b-linje b-linje sb. (1959) boglig linje i opdelt grundskole
 • B-post B-post sb. (1988) post med billig porto og langsommere udbringning; økonomibrev
 • B-side B-side sb. (1973) den side af en singleplade hvor binummeret er
 • B-skat B-skat sb. (1967)
 • B-skatteyder B-skatteyder sb. (1968)
 • B&W-rapport B&W-rapport sb. (1969) grundig officiel rapport om forholdene i et større erhvervsforetagende eller på et bestemt samfundsområde

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
B  B, et. flt. -'er. 1) navn paa sproglyd. Jesp.Fon.176. et stemt b     2) navn paa bogstav. B. b. kaldes bé, og læses som i det Latînske og Franske. Høysg. AG.2. et stort B, et lille b    talem.: har man sagt a, maa man ogsaa sige b, se I. A 2.   

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 9. Konsonanter i opslagsformer
De gældende retskrivningsregler om dobbeltskrivning af konsonant i opslagsord
§ 10. Konsonanter i bøjningsformer
De gældende retskrivningsregler om dobbeltskrivning af konsonant i bøjningsformer
1. Hvilke opslagsord?
§ 1. Bogstaverne
De gældende retskrivningsregler om alfabetets bogstaver
§ 3. Å og dobbelt-a
De gældende retskrivningsregler om å og dobbelt-a i bl.a. stednavne
§ 4. Alfabetisk rækkefølge
De gældende retskrivningsregler om alfabetisk rækkefølge
§ 6. Apostrof
De gældende retskrivningsregler om apostrof før endelser og i genitiv
§ 8. Hovedregler
De gældende retskrivningsregler om hovedreglerne for dobbeltskrivning af konsonanter
§ 11. Store og små bogstaver i tekstbegyndelse og efter tegn
De gældende retskrivningsregler om stort eller lille bogstav efter tegn mv.
§ 12. Store og små bogstaver i proprier
De gældende retskrivningsregler om stort eller lille bogstav i navne

Typiske problemer

Typiske problemer
Her på siden kan du finde regler, vejledning og øvelser inden for en række af de mest almindelige sproglige faldgruber på dansk. Vælg et emne fra den ...
Bindestreger
Bindestregens hovedformål er at binde to eller flere ord sammen. Men man bruger også bindestreg ved deling af ord ved linjeskift.
Store eller små bogstaver · uddybning
Sådan løser du dine problemer med stort eller lille begyndelsesbogstav

Ordlister

Ad eller af?
Slå ord og ordforbindelser op, og se om de skal forbindes med ad eller af
Sammensætninger med bindestreger
En alfabetisk liste over sammensætninger med tal og symboler
Grammatiske betegnelser på latin og dansk
Her finder du de danske og latinske grammatiske fagudtryk
Præfikser
En alfabetisk liste over præfikser, dvs. uselvstændige orddele
Rene adverbier (biord)
Liste over rene adverbier (biord), dvs. de adverbier der IKKE er dannet af et adjektiv (tillægsord), og som således kun kan bruges som adverbium
Suffikser
En alfabetisk liste over suffikser, dvs. uselvstændige orddele
T-leksikon
Oversigt over adverbier dannet af adjektiver som ender på -ig, -lig og -vis
Stort eller lille begyndelsesbogstav
Slå bestemte ord og emneord op, og se om de skal med stort eller lille begyndelsesbogstav
Lande og nationaliteter
Find betegnelser for lande og territorier. Eller find navnet på hovedstaden i fx Adsjarien eller betegnelsen på en indbygger fra Monaco.
Nordiske mødeord
Danske, norske, svenske, færøske og islandske ord som man ofte har brug for til møder
Transskription af russisk
Her kan du hvordan de russiske bogstaver omsættes til danske
[1]

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

ikke-Schengenland
Vi er usikre på stavemåden af ordet ikke-Schengenland/Ikkeschengenland. Vi har for lang tid siden valgt skrivemåden Schengenland (jf. Retskrivningsordbogen, 4. ...
bagstræverisk el. bagstræberisk
Skal man skrive bagstræverisk - med v – eller bagstræberisk – med b?
det må jeg give ham!
Jeg er ofte stødt på udtrykket det må jeg give ham som betyder nogenlunde det samme som 'det må jeg lade ham', men jeg kan ikke finde det i nogen ordbøger. ...
elske
Er det korrekt at sige at man elsker genstande, eller kan man kun elske levende væsner?
flegne og flejne
I min omgangskreds har vi i flere år anvendt udtrykket flejne ud som fx i sætningen hun flejnede fuldstændig ud da hun ikke magtede opgaven. Men hvad kommer ...
Folkemødet eller folkemødet?
Skriver man folkemødet med lille begyndelsesbogstav eller Folkemødet med stort når der er tale om det folkemøde der afholdes hver sommer på Bornholm?
forkortelser for foreninger
Hvordan mener Sprognævnet at man bør forkorte haveforening, grundejerforening og ejerforening? Grundejerforening har jeg fx set forkortet grf., GF og G/F. Jeg ...
fra...til
Når man ansøger om at adoptere et udenlandsk barn, skal man angive hvilken aldersgruppe man ønsker barnet skal tilhøre. Vi søgte om et barn 0-4 år og mente at ...
Google, Skype, Facebook
Skal Google, Skype og Facebook med stort eller lille begyndelsesbogstav?
i træk, i streg - el. i stræk
Min kæreste og jeg diskuterer om det hedder i træk eller i streg, altså fx hun sov 12 timer i træk eller hun sov 12 timer i streg?

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Pendulord: forfordele, bjørnetjeneste
Hvorfor anerkender man forkerte betydninger af ord?
Brunsviger
Hvad er oprindelsen til ordet "brunsviger"?
Overhænde
Hvorfor kan ordet "overhænde" ikke slås op i danske ordbøger?

SprogbrevetDR

En af de eneste
af Erik Hansen, februar 1986
Udtale
af Jørn Lund, november 1988
Kort
af Erik Hansen, april 1994
Klicheer
af Jørn Lund, november 1994
Frygt og Bæven
af Erik Hansen, februar 1986
Udtale
af Erik Hansen, september 1986
Udtale
af Jørn Lund, januar 1987
Udtale
af Erik Hansen, maj 1987
Stavning af personnavne
af Jørn Lund, august 1993

Mål og Mæle

Retskrivningsbekendtgørelsen fra 1948 (historisk)
Den historiske bekendtgørelse som bl.a. indfører å og små bogstaver i substantiver (navneord)

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Enig i eller enige om
af Ebba Hjorth, Politiken, 18. november 2006
Apostrof i genitiv
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 19. marts 2008
Det glatte lag
af Henrik Lorentzen, Politiken, 7. april 2007
Lobbye eller lobbyere?
af Ebba Hjorth, Politiken, 27. januar 2007

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Nej, jeg vil (ej)!
af informationsmedarbejder Jørgen Nørby Jensen, Jyllands-Posten, 20. Juli 2013

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Dansk tegnsprog

Ordenes oprindelse

Betydningsændringer
Det samme ord og de ældste rødder til det kan igennem historien og på tværs af lande- og folkegrænser foretage lange rejser og give anledning til de mest ...
Fremmedord
Om kulturord fra græsk, latin og eksotiske sprog
Arveord
De ord som "altid har været i sproget, aldrig har forladt sproget og aldrig er kommet til sproget"

Sproget på de digitale og sociale medier

Tale eller skrift
Sproget på sociale medier ligner på nogle punkter talesprog, men der er også væsentlige forskelle, som skyldes at der stadig er tale om skrevet tekst

Sprogteknologi

Talesyntese og talegenkendelse
I talesyntese omsætter man tekst til tale ved hjælp af computeren. I talegenkendelse omsættes tale til tekst.

Udtale

Bogstaver og lyde
Her kan du læse om vokallyde og deres forhold til vokalbogstaver, og om konsonantlyde og deres forhold til konsonantbogstaver
Assimilation — når lyde smelter sammen
Når en sproglyd påvirkes af en tilgrænsende sproglyd så den nærmer sig dennes udtale
Tryk, længde og stød
Når man beskriver ords udtale, må man tale om længde, stød og tryk
Lydskriftoversigt
Listen indeholder de hyppigste danske enkeltlydes lydskrift annoteret i både det danske lydskriftssystem, Dania og det internationale lydskriftssystem, IPA
Ordforklaringer
Her er en liste med forklaringer på fagtermer o.l. fra artiklerne der udgør Sproget.dk's udtaletema
Lars Brink — Hvordan undersøger man udtale?
Artiklen "Hvordan undersøger man udtale?" er en del af temaet om udtale.
Lars Brink — Udtale-reduktion
Artiklen "Udtale-reduktion" er en del af temaet om udtale.

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Hattemagersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (hat.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Murersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (mur.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Apotekersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (apot.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Bagersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bag.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Barbersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (barb.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Biavlersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (biavl.), der angiver at ordet har været brugt ...
Bogbindersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogb.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Bogtrykkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogtr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Bryggersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bryg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...

Nyheder

Nyheder

Nyt sprog: ponglish
Polakker i England har opfundet deres helt eget sprog, som er en blanding af engelsk og polsk
Nobelpris i lingvistik
De nominerede til dette års nobelpris i lingvistik (Ig Nobel prizes in linguistics) er nu fundet.
Ny rapport om oversættelsesteknologi
Rapport fra arbejdsseminar i Oslo om oversættelsesteknologi.
pdf jyllandsposten
Dansk Sprognævn inviterer til konference om nye ord
Konferencen er gratis og åben for alle, men kræver tilmelding senest 21. marts.
Ældre mennesker sjusker med sproget ...
"Gamle mennesker, på sådan ca. 50 år og derover, har tilsyneladende kollektivt besluttet sig for systematisk at ødelægge det danske sprog ved at sjuske og ...
Eva Skafte Jensens doktorforsvar på Roskilde Universitet: Nominativ i gammelskånsk
Lektor Eva Skafte Jensen forsvarer sin doktorafhandling tirsdag d. 29. november 2011 på Roskilde Universitet.
Ny skrifttype gør det lettere for ordblinde at læse
Hollandske Christian Boer, som er grafisk designer, har udviklet skrifttypen Dyslexie der hjælper folk med ordblindhed til at læse bedre.
Er det nødvendigt at publicere på engelsk?
I et indlæg på b.dk (Berlingskes netavis) kalder ph.d.-studerende Matias Møl Dalsgaard til kamp mod det engelske sprog, som har invaderet det humanistiske ...
Invitation til seminar
"Technologies, interaction and interculturality in foreign language learning and teaching"

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Kontakt
Sådan kommer du i kontakt med sproget.dk