Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: arv

Mente du: rav| arve| av| ar | se flere forslag | marv| narv| tarv| varv| ard| apv| ara| arg| arh| ark| arm| arp| art| orv| av-

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
arv sb., -en; til evig arv og eje; vedgå arv og gæld

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

arv substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en [ˈɑˀw] • i sammensætning “arve-”: [ˈɑːvə-] norrønt arfr; dannet til en personbetegn. arve 'arving', tysk Erbe, beslægtet med græsk orphanos 'forældreløs' 1 overdragelse af en afdød persons penge, ejendom, ejendele og andre materielle værdier til de efterladte slægtninge eller andre 1.a materiel værdi der overdrages på denne måde; arvet formue 1.b (åndelig) ejendom eller besiddelse som man får del i ved sin kristne tro – især i bibelske tekster arvelod 2 biologisk overførelse af fysiske og psykiske egenskaber fra generation til generation biologisk arv 2.a fysisk eller psykisk egenskab overført på denne måde 3 tænkemåde, synspunkter, holdninger, vaner eller kulturformer fra tidligere generationer eller tider som overtages af nye generationer arv og miljø bruges om forholdet mellem den biologiske arv som et menneske er underkastet, og de vilkår som dets omgivelser byder det, især i barndommen biologisk arv biologisk overførelse af fysiske og psykiske egenskaber fra generation til generation fragå arv og gæld jura frasige sig arven fra en afdød og desuden forpligtelsen til at betale afdødes gæld vedgå arv og gæld gå i arv blive arvet løfte arven efter nogen overført fortsætte en forgængers værk på samme høje niveau social arv det at social placering og sociale vaner og livsmønstre (let) overføres fra generation til generation inden for samme familie eller miljø tage arven op efter nogen fortsætte en forgængers værk på samme høje niveau løfte arven efter nogen til/i arv og eje som ejendom og besiddelse fuldt ud og altid vedgå arv og gæld 1 jura erklære sig indforstået med at ville modtage arven fra en afdød og desuden betale afdødes gæld fragå arv og gæld 1.a overført stå ved sine forpligtelser i forhold til fortid eller oprindelse arve2 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈɑːvə] norrønt erfa, oldhøjtysk erben; afledt af arv 1 modtage penge, ejendom, ejendele eller andre materielle værdier tilhørende en afdød person, som regel en ældre slægtning • på en måde der er bestemt af testamente og arvelov 1.a få noget som en anden har brugt og ikke længere har brug for 1.b overtage et hverv, en (fyrste)titel, en sag, noget materiale osv. fra en (afdød) ældre slægtning eller fra en forgænger 1.c overtage; modtage; få del i • i kraft af sin kristne tro – især i bibelske tekster 2 få overført fysiske og psykiske egenskaber fra forældre, bedsteforældre eller andre forfædre ved biologisk arv 3 overtage tænkemåde, synspunkter, holdninger eller kulturformer fra tidligere generationer eller tider

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • arv: arvelod, efterladenskab; anlæg, jf. tradition

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Arv   Arv, en. árv. Høysg.Anh.35. ( Arve, en, et. kun i gen.: 2Mos.15.17(Chr. VI). Jud.8.20(Chr.VI).). flt. (l. br.) -e (DL. 5–2–29. smaa Arve. Sal.II.88). (ænyd, arf(fue), m. og n., ærf(fue), n. (jf. sv. arv. n.), æda. arf, m., oldn. arfr, jf. erfi, n., gravøl, ty. erbe, got.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 16. Orddeling ved betydningsbærende orddele
De gældende retskrivningsregler om orddeling ud fra betydningen af ordets dele

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

social arv
Hvem brugte først udtrykket den sociale arv, og hvad betyder det?
får og bukke
I forlængelse af muhammedkrisen har Anders Fogh Rasmussen efter eget udsagn fået skilt fårene fra bukkene. Men hvem er det egentligt han ikke kan lide – fårene ...

SprogbrevetDR

Kort
af Erik Hansen, februar 1989
Denne her og den her
af Erik Hansen, april 1990

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Fædrene og obligat/obligatorisk
af Ebba Hjorth, Politiken, 21. november 2007

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Mail med mistanke
af ph.d Anne Kjærgaard, Jyllands-Posten, 25. august 2012

Temaer

Ordenes oprindelse

Lyd-, betydnings-, bøjnings- og sproghistorie
Læs om etymologiens elementer, nemlig lydhistorie, betydningsudvikling, bøjningshistorie og mere generel sproghistorie

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...

Nyheder

Nyheder

Nyt Mål og Mæle på gaden
Mål og Mæle nr. 4, 2009 er udkommet.
Ordbøger og encyklopædier i national og transnational kontekst
Seminar på Københavns Universitet om de sociale og politiske aspekter af opslagsværkers liv
Sydslesvigs vej fra dansk til tysk
Sydslesvig var i middelalderen et helt overvejende dansk sprogområde, men det danske sprog blev over mange hundrede år fortrængt af tysk.