Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: anvende

Ordbøger

Retskrivningsordbogen

anvende vb., -r, anvendte, anvendt

Den Danske Ordbog

anvende verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, anvendte, anvendt [ˈanˌvεnˀə] dannet efter tysk anwenden, første led an 'til', egentlig 'vende noget imod et bestemt formål' drage nytte af for at opfylde et bestemt formål; gøre brug af • fx som materiale eller hjælpemiddel bruge anvendt forskning forskning som tilrettelægges og udføres med henblik på at løse et konkret problem eller opfylde bestemte, ofte praktiske mål som er defineret af institutioner, virksomheder el.lign. uden for forskerverdenen målforskning grundforskning

Dansk Synonymordbog


  • anvende: se benytte

Ordbog over det danske Sprog

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
anvende  anvende, v. jf.: ànvènde. anwenden. ànvéndt. angebracht. Høysg. Anh.35.præt. -te; part. -t ell.  -et (Holb.Herod. b5r. sa.MTkr.522). vbs. -else (s. d.). (ænyd. d. s.; efter ty. anwenden) 1) egl.: vende mod et vist maal (jf. glda. ænyd. wende, anvende); bruge (sml. PEMüll.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 47. Komma ved selvstændige sætningsdele
De gældende retskrivningsregler om komma ved fx apposition, tiltale og parentetiske tilføjelser

Ordlister

T-leksikon
Oversigt over adverbier dannet af adjektiver som ender på -ig, -lig og -vis
Stort eller lille begyndelsesbogstav
Slå bestemte ord og emneord op, og se om de skal med stort eller lille begyndelsesbogstav
Forklaring til de enkelte kolonner
Nærmere forklaring af de enkelte kolonner
Transskription af russisk
Her kan du hvordan de russiske bogstaver omsættes til danske

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

styrelse og bestyrelse
Hvad er forskellen mellem ordene bestyrelse og styrelse? Jeg har lagt mærke til at styrelse oftest anvendes i grundtvigske/folkelige kredse. Hvorfor er det ...
smart eller intelligent?
Hvordan oversætter vi bedst ordet smart i den engelske overskrift Smart community infrastructures? Vi hælder mest til at den danske overskrift skal være ...
life science eller biovidenskab
Vi skal finde et nyt navn til vores institution. Kan Sprognævnet hjælpe med at finde en oversættelse af life science til dansk - Det levendes videnskab eller ...
stå tidens prøve
Jeg er stødt på udtrykket at noget har stået tidens prøve i en artikel i Den Store Danske Encyklopædi (bd. 15, 1999). Jeg mener at udtrykket må være en ...
ved dødsfald
I forbindelse med min fars død blev jeg klar over at der er forskel på begravelse og bisættelse. Men hvilken? Hedder det jordpåkastelse når man begraves med ...
en eller et nem-id
Den Digitale Signatur har fået et nyt navn, nemlig nem-id. Vi er nu kommet i tvivl om om det hedder en eller et nem-id i sætninger som den følgende: ”For at ...
hen, kønsneutralt pronomen
Hvad er grunden til at vi på dansk ikke indfører et kønsneutralt pronomen? Er det noget Sprognævnet har overvejet? Jeg mener at et hæn til eksempel vil kunne ...
imperativ af åbne
Hedder det: "Åbn en lønkonto" eller "Åben en lønkonto".
-ion el. -ing
Ordet adoption kender vi, men kan man også tale om adoptering? Hvad er forskellen?
kolon ifm. spørgsmålstegn
Kan man bruge spørgsmålstegn efterfulgt af kolon? Fx sådan her:"Er vi enige i disse punkter?:1. xxx2. xxy3. xxv".

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk
Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs ordnet.dk-redaktion modtager jævnlig mails fra brugere med kommentarer, ros, kritik og sproglige spørgsmål. En del af ...
Historisk præsens
Er brugen af historisk præsens sprogligt korrekt?
Pendulord: forfordele, bjørnetjeneste
Hvorfor anerkender man forkerte betydninger af ord?
Pessimisme
Hvornår blev ordet "pessimisme" først anvendt i Danmark?
Retlig eller retslig
Hedder det "retlig" eller "retslig"?

SprogbrevetDR

Fornavn
af Jørn Lund, september 1989
Udtale
af Jørn Lund, september 1994
Kort
af Jørn Lund, september 1994
Konsensus
af Jørn Lund, januar 1989
Lykkes
af Erik Hansen & Jørn Lund, august 1989
Lobbyist
af Jørn Lund, oktober 1989
Kort
af Jørn Lund, november 1989
Sprogprisen
af Jørn Lund, november 1989
Kort
af Jørn Lund, november 1990
Klicheer
af Jørn Lund, december 1993

Mål og Mæle

Retskrivningsbekendtgørelsen fra 1948 (historisk)
Den historiske bekendtgørelse som bl.a. indfører å og små bogstaver i substantiver (navneord)

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Kan man fastslå et postulat?
af Henrik Andersson, Politiken, 21. maj 2008
Det gamle ord verden
af Ebba Hjorth, Politiken, 6. februar 2008
Fra feltmadras over værnemagerbue til kanaldyne
af Ebba Hjorth, Politiken, 9. april 2008
Holland på hjul?
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 17. marts 2007
Påskens ord
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 19. marts 2008
Kan alen slås i hartkorn?
af Ebba Hjorth, Politiken, 5. marts 2008
Holde nogen stangen
af Henrik Andersson, Politiken, 9. januar 2008
Fædrene og obligat/obligatorisk
af Ebba Hjorth, Politiken, 21. november 2007
Obligat/obligatorisk
af Ebba Hjorth, Politiken, 21. november 2007
Jeg er ærgerlig over, at festen er så ærgerlig, men det er bare ærgerligt
af Ebba Hjorth, Politiken, 23. juni 2007

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Hvem siger fuck?
af forsker Marianne Rathje, Jyllands-Posten, 17. februar 2009
Brev fra kommunen
af ph.d.-studerende Anne Kjærgaard, Jyllands-Posten, 23. oktober 2010
Refurbished – eller
af direktør Sabine Kirchmeier-Andersen, Jyllands-Posten, 21. juli 2009
Afdankede sutter
af forsker Margrethe Heidemann Andersen, Jyllands-Posten, 21. april 2009
Har vi kasus i dansk?
af seniorforsker Ole Ravnholt, Jyllands-Posten, 17. marts 2009
Svine
Af Jørgen Nørby Jensen, informationsmedarbejder i Dansk Sprognævn, Jyllands-Posten, 3. november 2012
Bred ymer - igen
af seniorforsker Eva Skafte Jensen, Jyllands-Posten, 16. august 2014
Skal man rutte med sandheden?
af direktør Sabine Kirchmeier-Andersen, Jyllands-Posten, 22. august 2015

Temaer

Bandeord

Forskellige generationers bandeord
Unge bruger ofte bandeord som fuck og shit, mens ældre mennesker gerne bruger bandeord som du godeste og for søren. Det viser en undersøgelse af bandeord i tre ...
Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Dansk tegnsprog

Dansk tegnsprog
Dansk tegnsprog er sit eget sprog, og i dette tema kan du læse om sproget og dets historie. Temaet vil fokusere på sprogets udvikling og hvordan dansk ...
Kan man skrive dansk tegnsprog?

Hvad er sprog

Hvad er sprog?
Næsten alle mennesker bruger en eller anden form for sprog en stor del af deres liv. Her kan du bl.a. læse mere om forskellige former for sprog og høre ...

Nye ord

Gamle ord glider ud
Læs om hvordan ord af forskellige grunde kan virke gamle, enten fordi de betegner noget fra gamle dage, eller fordi moden skifter

Ordenes oprindelse

Fremmedord
Om kulturord fra græsk, latin og eksotiske sprog

Ord og bogstaver i tal

Findes ordet?
Der er ikke nogen institution i Danmark der godkender nye ord; et ord kan derfor sagtens findes selvom det ikke står i nogen ordbøger
De mest almindelige ord i dansk
Hvilke ord der er de mest almindelige i dansk, kommer an på hvilke typer tekster man tæller ord i

Ordsprog

Ordsprogenes betydning og gennemsigtighed
Gennemsigtigheden i ordsprogene, det vil sige i hvilket omfang man er i stand til at forstå hvad de betyder, varierer fra at nogle ordsprog helt giver sig ...
Talemåder og andre faste vendinger
Den stil og form som ordsprogene har (jf. Ordsprogets stil og form), er med til at adskille dem fra andre typer af faste vendinger. Men grænsen kan være hårfin ...

Slang

Slang er et gammelt fænomen
Slang er ikke noget nyt fænomen – hverken på dansk eller på andre sprog

Sprogteknologi

Fagsprog og termbaser
Termbaser bruges til at sikre at man forstår det samme ved et fagord.

Æ, ø og å

Bogstavet å
Å blev officielt indført i 1948 og er det yngste bogstav i det danske alfabet

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Bogbindersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogb.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Apotekersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (apot.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Skolesprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (skol.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Bogtrykkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogtr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Hattemagersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (hat.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...

Nyheder

Nyheder

Ph.d.-forsvar: Hjælp til terminologer
Jakob Halskov forsvarer 26. oktober 2007 sin ph.d.-afhandling, der bl.a. er et forsøg på at hjælpe terminologer i deres praktiske arbejde med engelske ...
Låneord i dansk
Det er ikke alle låneord der virker på dansk.
Ga-Jol grafer
Sommerlejr med fokus på sprogudvikling
I år blev den første sommerlejr med udgangspunkt i Karlstadmodellen afholdt i Danmark.
Engelsk-dansk oversættelsesprogram
Et nyt oversættelsesprogram, som ikke er specialiseret inden for et bestemt fagområde, er nu udviklet.
Pegefingeren - menneskets første sprog?
Michael Tomasello holder foredrag på Københavns Universitet Amager, 23. september med titlen "Origins of Human Communication".
Arabisk sprogpolitik
Den arabiske sprogbrug ændrer sig hurtigere end nogensinde. I en artikel fra den 25. februar 2011 kan man på Sprogmuseet.dk læse hvordan fx engelsk er ved at ...
Socialministeriet har sendt "Sprogpakken" af sted
Et efteruddannelsestiltag fra Socialministeriet kaldet "Sprogpakken" ligger nu klar.
Helsinki eller Helsingfors?
Hvad bør vi danskere kalde Finlands hovedstad?
Evolutionsbiologiens principper anvendt til sprogforskning
Forskere mener at kunne levere nye beviser for eksistensen af eurasiatisk.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Kæreste
Mål & Mæle 25:4, 12/2002
Der kommer tog
Mål & Mæle 23:3, 11/2000
Links
sproget.dk's linksamling
Privatlivspolitik
Her kan du læse om hvordan sproget.dk behandler dine personlige informationer.