Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: anse

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
anse vb., anser, anså, anset; anses; ansås; sagen anses for afgjort; hun anses for at være meget dygtig

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

anse verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, anså, -t [ˈanˌseˀ] fra nedertysk ansen have som (begrundet) mening om eller opfattelse af regne

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • anse: se på betragte, vurdere; mene, eragte, formene, skønne; tro

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
anse,1 I. anse, v. Høysg.Anh.34. -ede. vbs. -ning, jf. Ans. (ænyd. d. s., oldn. ansa, anza, afl. af ǫnn (gen. annar), ivrig syslen, høstarbejde, besl. m. got. asans, høst, ty. ernte; jf. ænse   nu kun dial., se Junge. MDL. 16.676. jf. 4. Feilb.I.28.IV.14. Esp.411) 1) drage omsorg for; tage vare paa; røgte; passe.
anse,2 II. anse, v. Høysg.Anh.35. præt. -saa; part. -set. vbs. -else (s. d.), -ende (s. d.), jf. Ansyn. (ænyd. d. s., fsv. anse; efter mnt. ansen, jf. ty. ansehen) 1) se paa; betragte; tage i øjesyn.    1.1) (nu kun bibl.) i egl. bet. dersom jeg ikke ansaae Josaphats . . Person, da vilde jeg ikke vende Øiet til dig eller ansee dig.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

elske
Er det korrekt at sige at man elsker genstande, eller kan man kun elske levende væsner?
au pair i flertal
Kan det virkelige passe at det hedder au pairer i flertal? Alle siger jo au pairs! I det mindste kunne I vel give valgfrihed?
lukke op, slukke op
Kan man sige at man lukker en dør op når den åbnes? Er det ikke ulogisk?
nødigt, men dog gerne
Er vendingen nødigt, men dog gerne kendt? Jeg har på fornemmelsen at den er eller har været en anelse udbredt.
orddeling historisk
Hvordan skal man dele ordet valget? Mig bekendt kan man i dag dele ordet korrekt på 2 måder: valg-et eller val-get. Men hvordan var det da vi gik i skole i ...
portfolio eller portefølje
Kan det bekræftes at det er Dansk Sprognævns holdning at formen portfolio i pædagogiske sammenhænge bør foretrækkes for portefølje? Kommer portfolio med i den ...
på fersk gerning el. på fast gerning
På min arbejdsplads har vi diskuteret om det hedder på fersk gerning eller på fast gerning. På nettet kan man finde begge udtryk.
regne med og/el. forvente
I min HH-klasse er vi i forbindelse med en oversættelse fra dansk til fransk kommet til at diskutere om forvente er synonymt med regne med. I forbindelser som ...
sammensætninger med hest
Hvorfor hedder det hestekastanje, hestebønne og hestemakrel? Hvad har disse ord med heste at gøre?
skiftespor og sporskifte
Hvad forskel er der på et sporskifte og et skiftespor?

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Bandeord
Hvem bestemmer hvad der er bandeord?
E.v.t. – efter vor tidsregning
Er forkortelsen "e.v.t." korrekt sprogbrug? Er det ikke ulogisk?
Grønlangkål
Ved du hvorfor det hedder "grønlangkål"?
Hæmorr(h)oider
Hvad er den korrekte stavemåde: "hæmorroider" eller "hæmorrhoider"?
Kyllingebryst i flertal?
Hvorfor anfører Den Danske Ordbog "kyllingebryster" som flertalsform af "kyllingebryst"?

SprogbrevetDR

Kort
af Jørn Lund, december 1992
Falske venner
af Erik Hansen, maj 1988
Kort
af Jørn Lund, november 1993
Dansk og fremmed
af Erik Hansen, februar 1994
Navne
af Erik Hansen, februar 1990
Kort
af Erik Hansen, marts 1990
Udtale
af Erik Hansen, april 1990
Irritationer
af Erik Hansen, maj 1991
Kort
af Erik Hansen, juni 1991
Find fem fejl
af Erik Hansen, april 1993

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Etik eller moral?
af Henrik Andersson, Politiken, 21. april 2007
Fra 'stinge røv' til 'med røven i vejret'
af Ebba Hjorth, Politiken, 3. marts 2007

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Va ku ha været
af seniorforsker Eva Skafte Jensen, Jyllands-Posten, 22. november 2014

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord
Hvad er et bandeord?
Bandeord virker forstærkende og bruges til at udtrykke følelser. "Luder" er ikke et bandeord, men et skældsord: De to typer af "grimme" ord forveksles ofte

Ordsprog

Varianter af ordsprog
Som det beskrives i "Hvad er et ordsprog", har ordsprog en fast form som ikke skal aktualiseres, og som dermed — modsat eksempelvis talemåder — ikke kan bøjes ...
Historien bag ordsprogene
De er der bare som en del af det sprog vi bruger. Første gang vi hører et ordsprog vi ikke kender, studser vi måske over det og prøver at forstå betydningen af ...

Slang

Temaer i slang
"Det der vedrører os mest, er også det der laves slang om", står der i Politikens Slangordbog

Ungdomssprog

Skældsord
Her kan du bl.a. læse om forskellen på skældsord og bandeord

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog

Nyheder

Nyheder

Find det sproglige niveau på din yndlingsrap i nyt hiphoparkiv
Hvor klog er din yndlingsrapper? I en artikel fra Videnskab.dk 17. januar 2011 diskuteres den nye amerikanske hiphopdatabase Hip-Hop Word Count som analyserer ...
Sprognævnets nye formand vil have flere sprog på dagsordenen
Anne Holmen, professor i parallelsproglighed, vil med sin nye formandspost i Dansk Sprognævn arbejde aktivt for at sikre en mangfoldighed af sprog.
Folketinget opretter tegnsprogsråd
Dansk Tegnsprogsråd oprettes fra 1. januar 2015 under Dansk Sprognævn.
Ny forskning: utroværdigt at afslutte sms’er med punktum
Ny forskning viser at det anses for mindre troværdigt hvis man afslutter sine sms’er med punktum.