Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: anlæg

Ordbøger

Retskrivningsordbogen

anlæg sb., -get, anlæg, -gene, i sms. anlægs-, fx anlægsarbejde, anlægsudgifter

Den Danske Ordbog

anlæg substantiv, intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -get, -, -gene [ˈanˌlεˀg] dannet af anlægge 1 større bygningsværk; område med bygninger eller med forskellige konstruktioner og faciliteter 2 teknisk system opbygget af flere enheder til produktion af noget eller forsyning med noget 2.a elektronisk system opbygget af flere enheder • fx edb-anlæg 2.b kortform af stereoanlæg 3 planlægning og konstruktion af noget fra grunden anlæggelse 3.a tilrettelæggelse, organisering og opbygning af et (litterært) værk sådan som dette viser sig i værket 4 medfødt tilbøjelighed til at udvikle en vis egenskab, evne, sygdom m.m. disposition | disponeret 4.a biologi biologisk information som er bundet til et gen, og som bestemmer en arvelig egenskab hos en levende organisme arveanlæg 5 offentlig park eller have 6 biologi et organs allerførste udviklingstrin 7 jura det at anlægge en retssag – sjældent sjældent anlæggelse køreteknisk anlæg øvelsesbane for køreskoleelever med bl.a. manøvrebane og glatbane kravlegård anlægge verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, anlagde, anlagt [ˈanˌlεgə] fra middelnedertysk anlegen 'pålægge, vedlægge, tillægge' 1 planlægge og konstruere fra grunden 1.a overført planlægge til at blive på en vis måde lægge an 2 indlede en retssag mod nogen lægge an 3 anvende eller gå ud fra når man tager stilling til eller bedømmer noget 4 tilføje til sit udseende eller sin fremtræden; begynde at bære

Dansk Synonymordbog


  • anlæg: egenskab, diatese, donum, evne, gave, genius, talent; park, have; spire, gen, kim, disposition, arv(eanlæg), anlægspræg

Ordbog over det danske Sprog

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Anlæg Anlæg, et. ànlǽg. Høysg. Anh.34. flt. d. s. (efter ty. anlage (jf. Anlag); næppe ældre end midten af 18. aarh.) 1) til anlægge 1.    1.1)  det som noget lægges ind til, støttes paa olgn. (jf. Anlægsflade). Spanterne . . danne paa en Maade Skibets Skelet, idet de tjene til Anlæg og Afstivning for Klædningen.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 12. Store og små bogstaver i proprier
De gældende retskrivningsregler om stort eller lille bogstav i navne

Ordlister

Sammensætninger med bindestreger
En alfabetisk liste over sammensætninger med tal og symboler
Bindestreger brugt i stedet for et ord eller en orddel
En alfabetisk liste over ord med bindestreg i stedet for et ord, fx frugt- og grøntafdeling

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

Nordhavn(en) og Sydhavn(en)
Kan I forklare hvorfor man kalder det Nordhavn (altså ubestemt ental), men Sydhavnen (bestemt ental)?
Vestskoven, en Vestkov/vestskov
Vestskoven er navnet på et skovområde. Men skal man skrive ordet med stort eller lille v i en sætning som "I 1967 vedtog Folketinget at anlægge en Vestskov på ...

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Bindestreger
Hvad er reglerne for brug af bindestreger i sammensætninger?

SprogbrevetDR

Udtale
af Jørn Lund, oktober 1994

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Fortov
af Henrik Lorentzen, Politiken, 11. juni 2008

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Leg og lær

Ordmuseum

Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Bogtrykkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogtr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Rebslagersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (reb.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Håndværkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (haandv.), der angiver at ordet har været brugt ...
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Nu sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (nu sj.), der angiver at ordet stadig er i brug, men anvendes af ...

Nyheder

Nyheder

Seminar i anledning af første bind af "Dansk Sproghistorie" 1-6
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab indbyder til seminar i anledning af udgivelsen af "Dansk tager form".
Kritik af virksomheders kommunikation
"Intimideringskommunikation" er titlen på en ny bog om virksomheders positive kommunikation.
Nydanske Sprogstudier, NyS 37
Når det nye nummer af det videnskabelige sprogtidsskrift NyS udkommer torsdag den 4. februar, sker det i samarbejde med Dansk Sprognævn.
Nordisk kunstfestival for unge
Nordisk Ljus 2014 er en rejsende kunstfestival med rig mulighed for at stifte bekendtskab med nordiske sprog og kultur.