Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: anerne

Ordbøger

Den Danske Ordbog

-an suffiks (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) i adjektiv: -t, -e; i substantiv fælleskøn: -en, -er, -erne; i substantiv intetkøn: -et, -er, -erne [-ˈæˀn] fra latin -anus, suffiks der danner substantiver og adjektiver; især i indlånte ord af latinsk oprindelse 1 vedrørende eller knyttet til 2 kemi bruges i betegnelser for mættede kulbrinter (alkaner) -en -aner suffiks (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) i substantiv fælleskøn: -en, -e, -ne -aner: [-ˈæˀnʌ] • -ianer: [-iˈæˀnʌ] eller [-ˈjæˀnʌ] sideform: -ianer udviklet af latin -anus eller sideformen -ianus, se -an 1 betegner en person fra et bestemt land eller område eller fra en bestemt by -er 1.a betegner en person med tilknytning til et bestemt sted 2 betegner en tilhænger af en bestemt retning, bevægelse eller person 2.a betegner en person som går ind for en bestemt livsførelse ane1 substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -n, -r, -rne [ˈæːnə] fra middelnedertysk ane 1 forfader • ofte om adelig person 1.a overført stamform; oprindelse

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Temaer

Leg og lær