Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: anerkende

Mente du: erkende| underkende

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
anerkende vb., -r, anerkendte, anerkendt

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

anerkende verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, ..kendte, ..kendt [ˈanʌˌkεnˀə] 1 erkende som sandt eller berettiget 1.a godkende formelt; acceptere som værende juridisk gyldigt • om offentlig myndighed 1.b politik erklære sin folkeretlige accept af en ny stat • om stat eller international organisation 2 udtrykke tilfredshed med og respekt for påskønne 3 bekræfte modtagelsen af et (officielt) brev, dokument el.lign. – sjældent, formelt

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • anerkende: påskønne, erkende, vise erkendtlighed, bifalde, agte, estimere; rose; indrømme, tilstå, vedgå, vedkende sig, godkende, godtage, approbere, autorisere, knæsætte, acceptere, tage for gode varer

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
anerkende anerkende, v. -te. vbs. -else (s. d.). (< (MO. og) VSO. 1793; laant fra ty. anerkennen) 1) erkende noget som sandt, rigtigt, gyldigt, berettiget; indrømme sandheden, gyldigheden osv. af noget. (det er aldrig) blevet almindelig anerkjendt, at Olaf virkelig . . blev Eremit i Syrien. Heib.Pros.III.186 (skrevet 1827).

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 47. Komma ved selvstændige sætningsdele
De gældende retskrivningsregler om komma ved fx apposition, tiltale og parentetiske tilføjelser
§ 49. Komma eller ikke komma
De gældende retskrivningsregler om fast slutkomma valgfrit startkomma
§ 55. Tankestreg
De gældende retskrivningsregler (2012) om tankestreg

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

det må jeg give ham!
Jeg er ofte stødt på udtrykket det må jeg give ham som betyder nogenlunde det samme som 'det må jeg lade ham', men jeg kan ikke finde det i nogen ordbøger. ...
findes iværksætteri
Økonomi- og Erhvervsministeriet er blevet bekendt med at Justitsministeriet ikke kan godkende at ordet iværksætteri bruges i en aktuelt foreslået lovtekst da ...
findes trilliard, kvadrilliard og kvinttilliard?
Findes talordene trilliard, kvadrilliard og kvintilliard på dansk, og hvad dækker de over? Jeg ved at man har anerkendt billiard som et ettal efterfulgt af 15 ...
grundliggende el. grundlæggende
Jeg har lært at det hedder grundlæggende og ikke grundliggende, men der er mange der skriver grundliggende. Må man det?
i el. på Grønland
Hedder det på Grønland eller i Grønland? Og hvad med Island?
kánon sb., kanón sb. - kanó adj.
I januar i år offentliggjorde Kulturministeriet resultatet af arbejdet i syv kánonudvalg, nemlig en række lister over kunstværker (både enkeltværker og ...
meningsmager
Hvad skal vi med ordet meningsmager når vi i forvejen har meningsdanner? Skal de to ord kunne bruges i flæng, eller vil Sprognævnet autorisere det ene?
portfolio eller portefølje
Kan det bekræftes at det er Dansk Sprognævns holdning at formen portfolio i pædagogiske sammenhænge bør foretrækkes for portefølje? Kommer portfolio med i den ...
svagtsynet eller svagsynet?
Jeg er svagtsynet. Eller rettere: Det troede jeg, for i Retskrivningsordbogen finder jeg kun formen svagsynet (uden t). Men meningen må da være at man har et ...
sølvbryllup - 25 års registreret partnerskab
Om nogle få år er det 25 år siden den første partnerskabslov blev vedtaget, og derfor er der jo par der snart skal fejre at de har levet sammen i registreret ...
vinden kommer fra vest (af)
Det irriterer mig grusomt at meteorologerne i tv siger at Vinden kommer fra vest af . Det må da være nok at sige at Vinden kommer fra vest. Hvornår har dette ...
[1]

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Pendulord: forfordele, bjørnetjeneste
Hvorfor anerkender man forkerte betydninger af ord?
Spørgsmål og svar fra ordnet.dk
Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs ordnet.dk-redaktion modtager jævnlig mails fra brugere med kommentarer, ros, kritik og sproglige spørgsmål. En del af ...
Hoved(e)
Skal man skrive "hoved" eller "hovede"?
Sneboldtskamp
"Sneboldtskamp" – er det acceptabelt nudansk?
Stort begyndelsesbogstav i webadresser, firma- og produktnavne
Skal der være stort begyndelsesbogstav i webadresser, firma- og produktnavne?

SprogbrevetDR

Kort
af Erik Hansen, juni 1994
Undskyld
af Jørn Lund, november 1994
Skæve citater
af Erik Hansen, maj 1986
Er det korrekt?
af Erik Hansen, september 1986
Udtale
af Erik Hansen, juni 1987
Negre og sorte
af Erik Hansen, juni 1987
Orddannelse
af Erik Hansen, april 1988
Kort
af Jørn Lund, november 1988
Udtale
af Erik Hansen, februar 1989
Petitjournalistik
af Erik Hansen, juni 1989

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Anerkende
af Henrik Andersson, Politiken, 3. februar 2007
Kan man fastslå et postulat?
af Henrik Andersson, Politiken, 21. maj 2008
Hvad kommer 'blog' af?
af Henrik Andersson, Politiken, 10. marts 2007

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Officielle og uofficielle ord
Af Jørgen Nørby Jensen, seniorkonsulent i Dansk Sprognævn, Jyllands-Posten, 5. december 2015

Temaer

Ord og bogstaver i tal

Findes ordet?
Der er ikke nogen institution i Danmark der godkender nye ord; et ord kan derfor sagtens findes selvom det ikke står i nogen ordbøger

Sprogteknologi

Fagsprog og termbaser
Termbaser bruges til at sikre at man forstår det samme ved et fagord.

Leg og lær

Ordmuseum

Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Skolesprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (skol.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...

Nyheder

Nyheder

Den Internationale Oversættelsesdag anerkendes officielt af FN
Betydningen af professionel oversættelse i internationalt regi anerkendes af FN og markeres med Den Internationale Oversættelsesdag den 30. september.
Døve vil have tegnsprog anerkendt som selvstændigt sprog
Ca. 4000 danskere har dansk tegnsprog som modersmål. Nu vil Danske Døves Landsforbund have tegnsprog anerkendt som selvstændigt sprog.
Nyt lovforslag: Dansk Sprognævn skal følge udviklingen i dansk tegnsprog
Lars Barfoed (K) har taget initiativ til lovforslaget, der blev fremsat 6. november i Folketinget.
2008 er sprogets år
UNESCO har udnævnt 2008 til internationalt sprogår.
Anerkendelse af tegnsprog skal nu gå igennem Folketinget
Hovedbestyrelsen i Danske Døves Landsforbund (DDL) vil arbejde på at få Folketinget til at anerkende tegnsprog som et selvstændigt sprog.
Hvem synes du skal have Sprogprisen.dk i 2014?
Sprogprisen.dk 2014 uddeles på Sprogdagen den 23. september. Der er nu åbnet for indstilling af kandidater.
Tegnsprog er døves modersmål, ikke et hjælpemiddel
Udsendelsen "Sproglaboratoriet" på P1 har set nærmere på hvad tegnsprog er og hvad en officiel anerkendelse af sproget ville betyde for Danmarks ca. 5000 døve.
Alaska får 20 nye officielle sprog
Et nyt lovforslag hvor 20 oprindelige sprog anerkendes som officielle sprog, er netop blevet vedtaget i Alaska.
Afskedsforelæsning ved Hartmut Haberland, Roskilde Universitet
Forelæsningen holdes den 31. januar 2018 og har titlen "Og hvad har vi nu lært af det? — Over 10 års forskning i internationalisering og flersprogethed".
At studere sprog, fra talt til skrevet, afskedsforelæsning 30. maj
Fredag den 30. maj 2008 kl. 14 holder lektor Una Canger afskedsforelæsning i Multisalen, lokale 21.0.54, Det Nye KUA.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Tryk
Mål & Mæle 19:2, 08/1996
Have eller være gået
Mål & Mæle 26:1, 06/2006