Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: andel

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
andel sb., -en, -e, -ene, i sms. andels-, fx andelsbasis, andelsbevis, andelsforening

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

andel substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en, -e, -ene [ˈanˌdeˀl] • i sammensætning “andels-”: [ˈandels-] fra middelnedertysk andel 1 del, part eller udsnit af en bestemt mængde eller genstand 1.a indskud eller anden (økonomisk) part i et foretagende anpart | andelsbevis 2 aktiv deltagelse eller medvirken i noget have sin andel i noget bære en del af skylden for noget; være medvirkende i eller til noget

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • andel: del, part, aktie, lod, portion; delagtighed, meddelagtighed, medskyld, deltagelse

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Andel,1 I. Andel, en. Høysg.Anh.34. flt. -e. (glda. d. s. (KbhDipl.I.191); laant fra mnt. andel, jf. ty. anteil; sml. Anpart)  1) den del af noget, som tilhører ell. tilfalder en (jf. Andels-). Moth.D60. *(han) gav . . sin Andeel villig hen, | Saasnart det gielder om at understøtte den (dvs.: staten). Ew.IV.178.
Andel,2 II. Andel, en. (laant fra nt. andel (annel); jy.) Om plantenavn navn paa sødgræs (Glyceria Brown) ell. lign. strandplanter. MDL. Feilb. MøllH.VI.310. jf. Andelgræs. Warm.DP.I.161.   salturt, Salicornia herbacea L. JTusch.211. jf.Feilb.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

antal arveord og låneord
Hvor mange ord i dansk er arveord, og hvor mange kommer fra andre sprog?

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

En ny undersøgelse
af forsker Marianne Rathje, Jyllands-Posten, 12. juni 2010

Temaer

Ordsprog

Varianter af ordsprog
Som det beskrives i "Hvad er et ordsprog", har ordsprog en fast form som ikke skal aktualiseres, og som dermed — modsat eksempelvis talemåder — ikke kan bøjes ...

Sproget på de digitale og sociale medier

Leg og lær

Ordmuseum

Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...

Nyheder

Nyheder

”Ja til sprog” er godt i gang
Sprognetværket ”Ja til sprog” holdt lanceringsmøde for fulde huse den 10. juni 2009.
Tosprogede taber terræn i skolen
Færre unge med etnisk minoritetsbaggrund gennemfører eller kommer i gang med en ungdomsuddannelse. Det skriver politiken.dk.
Fremmedsprogsundervisning i det danske uddannelsessystem
Uddannelsesminister Morten Østergaard har for nylig fået overrakt en rapport om fremmedsprog på de videregående uddannelser.
Regeringens sprogpolitik kritiseres fra flere sider
Det møder stærk kritik at regeringen har droppet at indføre en national strategi for fremmedsprog.
Disneys kvindelige karakterer får færre komplimenter for deres udseende end tidligere
En analyse af dialogen i Disneys prinsessefilm fra perioden 1937-2013 viser en interessant udvikling.