Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: aktuel

Mente du: faktuel| uaktuel

Ordbøger

Retskrivningsordbogen

aktuel adj., -t, -le (som har betydning lige nu)

Den Danske Ordbog

aktuel adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -t, -le [ɑgtuˈεlˀ] fra fransk actuel, af latin actualis 'virksom', af agere 'handle' 1 som har interesse eller betydning på det givne tidspunkt relevant 1.a som foregår, eksisterer eller planlægges her og nu foreliggende | nuværende 2 oppe i tiden; moderne uformelt hot

Dansk Synonymordbog


  • aktuel: øjeblikkelig, omtalt, i vælten, på tapetet, brændende, forhåndenværende; foreliggende, fremme, oppe i dagen, relevant, inde i billedet, på dagsordenen, under overvejelse, (nært) forestående, nærværende, nuværende; virkelig

Nye ord i dansk

  • aktuel adj. (1983) (ny brug med personsubjekt)

Ordbog over det danske Sprog

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
aktuel aktuel, adj. (jf. ty. aktuell, fr. actuel; til grund lat. actus (se I. Akt); jf. Aktualitet)   1) (især filos.) virkelig; nærværende; nuværende. JBaden.FrO. Det er ingen actuel Fortvivlelse (dvs.: knyttet til det nærværende tidspunkt), men en Fortvivlelse i Tanken. Kierk.II.175. Energi, et hvilende Legeme har alene ved sin Stilling, potentiel Energi i Modsætning til aktuel Energi.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

den hellige grav er velforvaret
Jeg har altid sagt og troet at det hed den hellige grav er velforvaret, men for nylig blev jeg gjort opmærksom på at det hed den hellige gral er velforvaret. ...
det seneste skrig
I tv-programmet stod der forleden at hunde går i hundebørnehave iført seneste skrig i hundedækken. Skal det ikke være sidste skrig?
findes iværksætteri
Økonomi- og Erhvervsministeriet er blevet bekendt med at Justitsministeriet ikke kan godkende at ordet iværksætteri bruges i en aktuelt foreslået lovtekst da ...
piloter
Kan ordet pilot bruges som betegnelse for ’guide, vejleder’?
postdistrikt Odense
Jeg har bemærket en ny sproglig konstruktion, som bliver mere og mere almindelig. Det drejer sig først og fremmest om officielle betegnelser på forskellige ...
retoriske spørgsmål
Hvad betyder ordet retorisk? Jeg har flere gange set og hørt sætningen: det var et retorisk spørgsmål om spørgsmål hvor spørgeren ikke forventede svar. Jeg ...

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Male eller mane fanden på væggen?
Hedder det "male" eller "mane" fanden på væggen?

SprogbrevetDR

Stilling og funktion
af Jørn Lund, oktober 1992
På plads
af Erik Hansen & Jørn Lund, december 1991
Av, det var en værre én
af Jørn Lund, august 1993
Pointe
af Jørn Lund, november 1993
Kort
af Jørn Lund, november 1993
Nydannelser
af Jørn Lund, november 1986
Synsvinkel
af Jørn Lund, oktober 1987
Svære ord
af Jørn Lund, november 1987
Det ny eller det nye?
af Erik Hansen, juni 1988
Følsomme ord
af Jørn Lund, oktober 1988

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Holland på hjul?
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 17. marts 2007
Fra feltmadras over værnemagerbue til kanaldyne
af Ebba Hjorth, Politiken, 9. april 2008
Han tog hans hat og gik hans vej
af Kjeld Kristensen, Politiken, 7. november 2007
Bland dig udenom!
af Ebba Hjorth, Politiken, 18. juni 2008
Kan man fastslå et postulat?
af Henrik Andersson, Politiken, 21. maj 2008
Fra hestens egen mund
af Henrik Lorentzen, Politiken, 7. maj 2008
Hvad kommer 'blog' af?
af Henrik Andersson, Politiken, 10. marts 2007
Nye ord under træet
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 2. december 2006

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Ordsprog

Ordsprogenes betydning og gennemsigtighed
Gennemsigtigheden i ordsprogene, det vil sige i hvilket omfang man er i stand til at forstå hvad de betyder, varierer fra at nogle ordsprog helt giver sig ...
Hvad er et ordsprog?
Ordsprog er en særlig type af faste sproglige vendinger. Her på siden kan du læse om de kriterier som kan siges at kendetegne et ordsprog
Talemåder og andre faste vendinger
Den stil og form som ordsprogene har (jf. Ordsprogets stil og form), er med til at adskille dem fra andre typer af faste vendinger. Men grænsen kan være hårfin ...

Sprogteknologi

Stavekontrol
Du kan takke sprogteknologien for at der kommer røde og grønne streger frem under dine stavefejl i Word.
Videre med dansk sprogteknologi
Der er mange ensartede processer og metoder i forskellige sprogteknologiske værktøjer, og denne opsummerende tekst pointerer at det giver god mening at tænke ...

Leg og lær

Ordmuseum

Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...

Nyheder

Nyheder

Konference om sprogpolitiske udfordringer
Den 5. december skal en paneldebat med emnet "sproglige mangfoldighed" ende med konkrete forslag til handling.
Sprog på Bogforum 2010
Se hvilke arrangementer på Bogforum 2010 der handler om sprog.
Internettet gør unge til opmærksomme sprogbrugere
I den digitale verden myldrer det tilsyneladende med stavefejl, men ifølge forskere bør man i stedet tale om to forskellige skriftsprogsuniverser med hver ...
Seminar om Den Arnamagnæanske Samling
I anledning af 350-årsjubilæet for Arne Magnussons fødsel afholdes seminar på Københavns Universitet.
Vincent F. Hendricks modtager DR Rosenkjærprisen 2016
Professor i formel filosofi Vincent F. Hendricks fra Københavns Universitet får DR's formidlingspris for sin evne til at gøre vanskeligt stof tilgængeligt for ...
Ny kommakrig ..?
Hen over sommeren har der på ny været debat om kommasætningen i dansk.
Perle, dørtræk og unges sprog på nettet
Kan de unge ikke stave, og går de slet ikke op i hvordan de skriver? Læs en undersøgelse af fænomenet i det nyeste nummer af Nyt fra Sprognævnet.
Den første bog i den nye skriftserie ’Studier i Parallelsproglighed’ er nu udkommet
Med titlen 'Engelsk som undervisningssprog på de danske universiteter' skriver denne bog sig ind i den aktuelle debat om konsekvenserne af en øget undervisning ...
Nynorsk retskrivning skal være lettere
Språkrådet i Norge har udpeget et retskrivingsnævn som skal skabe en klar, enkel og stram norm for nynorsk, uden sideformer. Den nye retskrivningsnorm skal ...
Sprogmagasin er tilgængeligt på nettet
Language at Work (LaW) er navnet på det engelsksprogede internetmagasin med danske rødder som er aktuelt med sit sjette nummer, ”Language and Power”

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Indhold og opbygning
Udu
Mål & Mæle 30:3, 11/2007
Akklimatisere
Læs eksempler på ordet akklimatisere
Links
sproget.dk's linksamling