Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: aktiver

Ordbøger

Den Danske Ordbog

aktiv1 substantiv, intetkøn eller fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) betydning 1: -et, -er, -erne; betydning 2: -en, -er, -erne [ˈɑgˌtiwˀ] 1 økonomi konkret resurse af enhver art som kan gøres op i penge, og som en virksomhed, et selskab eller en person besidder eller kontrollerer • fx kapital, maskiner, varer, fast ejendom og tilgodehavender passiv 1.a overført noget som har værdi for nogen; værdifuld egenskab fordel 2 sprog den form af verbet der optræder i sætninger hvor subjektet er den handlende • fx giver i sætningen Pigen giver drengen et æble handleform passiv aktivere verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ɑgtiˈveˀʌ] til aktiv, fra latin activus 'handlende', af agere 'handle' 1 gøre aktiv eller virksom • fx ved at noget hentes frem fra glemslen, eller ved at noget overgår fra passiv til aktiv tilstand aktivisere deaktivere vække 1.a få til at virke ved hjælp af mekanisk påvirkning, en elektrisk impuls, el.lign. tænde | starte 2 sætte i gang med en meningsfyldt eller interessant beskæftigelse aktivisere 2.a få i arbejde, uddannelse el.lign. som led i bekæmpelsen af arbejdsløshed 3 forøge eller intensivere en aktivitet eller proces aktivisere | stimulere 4 økonomi opføre som aktiv i et regnskab passivere

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Typiske problemer

Orddeling · uddybning
Detaljeret gennemgang af hvordan man deler ord ved linjeskift

Ordlister

Grammatiske betegnelser på latin og dansk
Her finder du de danske og latinske grammatiske fagudtryk

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

portfolio eller portefølje
Kan det bekræftes at det er Dansk Sprognævns holdning at formen portfolio i pædagogiske sammenhænge bør foretrækkes for portefølje? Kommer portfolio med i den ...
Folkemødet eller folkemødet?
Skriver man folkemødet med lille begyndelsesbogstav eller Folkemødet med stort når der er tale om det folkemøde der afholdes hver sommer på Bornholm?
kommitteret
Kan man i et privat firma bruge betegnelsen kommitteret om en person som er fratrådt, men som stadig er tilknyttet firmaet ved at have enkelte opgaver? Eller ...

SprogbrevetDR

Redaktionelt: Time share
af Jørn Lund, september 1987
Udtale
af Jørn Lund, oktober 1987
Sproglig blodskam
af Jørn Lund, januar 1988
Find fem fejl
af Jørn Lund, december 1990

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Dedikeret eller decideret
af Henrik Andersson, Politiken, 25. juni 2008
Kan alen slås i hartkorn?
af Ebba Hjorth, Politiken, 5. marts 2008

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Huller i sproget
af informationsmedarbejder Jørgen Nørby Jensen, Jyllands-Posten, 30. august 2014
Va ku ha været
af seniorforsker Eva Skafte Jensen, Jyllands-Posten, 22. november 2014
Med eller uden slutpunktum
af seniorforsker Eva Skafte Jensen, Jyllands-Posten, 27. juni 2015

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Sprogteknologi

Sprogteknologi
Tema om hvordan sprogteknologi egentlig virker.

Udtale

Bogstaver og lyde
Her kan du læse om vokallyde og deres forhold til vokalbogstaver, og om konsonantlyde og deres forhold til konsonantbogstaver

Leg og lær

Ordmuseum

Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Håndværkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (haandv.), der angiver at ordet har været brugt ...

Nyheder

Nyheder

Sprogprisvindere 2017
Pressemeddelelse
Ind i sproget. Grundbog til almen sprogforståelse
Nyt undervisningsmateriale med tilhørende website har til formål at få gymnasieelever til at iagttage og undre sig over sproget for derigennem at forstå ...
Foredrag om Lis Jacobsen: en tornado i dansk filologi
Selskab for Nordisk Filologi afholder torsdag d. 7. okt. foredrag om Lis Jacobsen, grundlægger af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, aktiv ...
Debatarrangement om sprog i erhvervslivet
Onsdag den 13. oktober inviterer Studieskolen og Dansk Industri til debatarrangement.
Sprogminuttet på P1 om Lis Jacobsen, DSL's grundlægger
Jørn Lund, direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, fortæller om Lis Jacobsen i Sprogminuttet på P1 onsdag d. 1. december 2010.
Virker sprogpolitikken?
Anne Kjærgaard, som er videnskabelig medarbejder på Dansk Sprognævn, skriver på Sprogmuseet.dk om sprogpolitikker i det offentlige.
Etik og sprogbrug
Den 5. marts 2012 indledte Det Etiske Råd en ny kampagne om etik og sprogbrug. Kampagnen strækker sig over de kommende måneder.
Etisk Råd har gjort resultaterne op
Som afslutning på en kampagne om etik og sprogbrug har Etisk Råd udsendt et debatmateriale.
Studiekonference om danskfagets didaktik
Torsdag d. 25. april 2013 afholdes konference om didaktiske perspektiver på danskfaget.
Udfordringer ved engelsk som universitetssprog
Nye rapporter påpeger de udfordringer og komplikationer skiftet til engelsk på universiteterne medfører.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Aktive verber med passiv betydning?
Mål & Mæle 30:3, 11/2007
Velformuleret
Mål & Mæle 15:1, 1992