Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: afløse

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
afse vb., -r, afløste, afløst

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

afløse verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, afløste, afløst [ˈɑwˌløˀsə] 1 følge (umiddelbart) efter i en rækkefølge eller et forløb; træde i stedet for efterfølge | erstatte 2 gøre en person fri af sit arbejde ved at overtage vedkommendes arbejdsfunktion erstatte

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • afløse: udskifte, skifte med, bytte, træde i stedet for, erstatte; efterfølge, succedere; fortrænge

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
afløse  afløse, v. Høysg.Anh.32. -te ell.  -ede (Holb.DH.III.417) ell.  -de (VSO). vbs. -ning (s. d. I og II). (glda. d. s.)  1) (nu sj.) fjerne noget fastbundet ved at løse det; løse; løse af; løsgøre. * Alt har han . . fra Beltet afløst | Det mægtige Sværd.
II. aflæse, v. (kun registreret i formen afløse ). (til I.læse 1; ældre spr.)
samle sammen for at fjerne; afsamle. Når .. stenene af de besåede agre afløses. Cit.1779.(Vider.III.510). Men hvad enten man bruger Greb, Kartoffelhæver, Spade eller Ploug til Optagningen (: af kartofler), maa der nøie paasees: at man ikke overskjærer eller overhakker for mange, samt nøie afløser dem, som ere beskadigede.
II. afløse, v. se II.aflæse S.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

terminere
Vi er i forbindelse med en skriftlig opgave stødt på ordet terminere i forbindelsen projekt A har TERMINERET projekt B. Findes dette ord på dansk, eller er det ...
wearable
Jeg sidder konkret med termen: wearable video display monitors. Det er primært ordet wearable jeg er i tvivl om. Det bliver et problem jeg kommer til at støde ...
bedstefar og bedstemor
En svensk journalist har spurgt os hvordan man i dansk anvender ordene bedstefar/bedstemor, farfar/farmor og morfar/mormor.
den hellige grav er velforvaret
Jeg har altid sagt og troet at det hed den hellige grav er velforvaret, men for nylig blev jeg gjort opmærksom på at det hed den hellige gral er velforvaret. ...
melde ud
Hvorfra kommer det at politikere ikke mere udtaler sig, men melder ud?
tosproget og mørklødet
Jeg har altid troet at tosproget var en betegnelse for folk som er vokset op med to sprog, og som taler begge sprog tilnærmelsesvist lige godt, hvilket vel ...

SprogbrevetDR

Totalt
af Erik Hansen, maj 1995
Encyklopædien
af Erik Hansen, maj 1991
Stønnere og gejle fjollehoveder
af Jørn Lund, november 1994
Det flade a effektivt nedkæmpet
af Erik Hansen & Jørn Lund, december 1994
Kort
af Erik Hansen, oktober 1985
En kort pause
af Erik Hansen, oktober 1986
Hvad er en student egentlig?
af Erik Hansen, marts 1991
Dansk og fremmed
af Erik Hansen, marts 1991
Både...men også
af Erik Hansen, maj 1992
Kort
af Jørn Lund, september 1992

Mål og Mæle

Lov om Dansk Sprognævn
Lov nr. 320 fra 1997 og lov nr. 1171 fra 2008

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Rommedahls lyske(n)
af Henrik Andersson, Politiken, 21. oktober 2006

Temaer

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Postvæsensprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (post.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Skolesprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (skol.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...

Nyheder

Nyheder

Kendis og compliance
Første nummer af Nyt fra Sprognævnet 2008 er udkommet med artikler og svar på sproglige spørgsmål.
Ny formand for Modersmål-Selskabet
I juninummeret af Sprog & Samfund, som er nyhedsbrev for Modersmål-Selskabets medlemmer, kan man læse at den nye formand er Jørgen Chr. Wind Nielsen.
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) får ny direktør
Efter ni år på posten afløses DSL's nuværende direktør, Jørn Lund, den 1. oktober 2011 af Lasse Horne Kjældgaard.
Tysklands hidtil længste ord vil fremover ikke stå i loven
Ny direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Den 1. august 2015 tiltræder Karen Skovgaard-Petersen som ny direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL).