Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: abstrakt

Mente du: abstract

Ordbøger

Retskrivningsordbogen

1. abstrakt sb., -et, -er, -erne (begreb som er tænkt el. uhåndgribeligt; ord som beskriver egenskab, tilstand el. handling)
2. abstrakt adj., -e (uhåndgribelig; OM KUNST nonfigurativ)

Den Danske Ordbog

abstrakt1 substantiv, intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -et, -er, -erne [ɑbˈsdʁɑgd] se adjektivet abstrakt 1 forhold eller begreb som er tænkt eller uhåndgribeligt konkret 2 sprog abstrakt substantiv • fx sødme eller troskab 3 kort sammenfatning af de vigtigste punkter i en videnskabelig artikel, et foredrag eller en bog abstract abstrakt2 adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -, -e [ɑbˈsdʁɑgd] af latin abstractus 'ført bort fra noget', perfektum participium af abstrahere 'bortføre, lede bort fra' 1 begrebslig eller tænkt, uden forbindelse med (den håndgribelige del af) virkeligheden konkret 1.a som i form, farve, komposition el.lign. ikke ligner (den håndgribelige del af) virkeligheden nonfigurativ naturalistisk

Dansk Synonymordbog


  • abstrakt: uhåndgribelig, tænkt, begrebslig, tankemæssig, begrebsmæssig, ulegemlig; jf. åndelig

Ordbog over det danske Sprog

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
abstrakt,1 I. abstrakt, adj. (fra lat. abstractus, egl. perf. part. af abstrahere) 1) som er bleven til ved abstraktion; som kun indeholder visse sider af virkeligheden. hans store Talent . . i at giøre de abstrakteste Ideer tydelige. FrSneed.I.560. (billedet) hjælper Fantasien utroligt til at fatte den abstrakte Forestilling om et firføddet Dyr.
Abstrakt,2 II. Abstrakt, et (i bet. 1), en (i bet. 2). flt. -er.  1) (fra lat. abstractum; gram.) abstrakt substantiv. Dania.X.65. 2) (fra ty. abstracten (flt.))  især i flt., om de smaa træstænger i et orgel, som, naar en tangent nedtrykkes, trækker den tilsvarende ventil ud. MusikL.III.2. 1 (gram.).

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Typiske problemer

Ad eller af · uddybning
Sådan løser du dine problemer med ad eller af

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

ekspandat
Hvorledes vil man betegne et produkt der er fremkommet ved ekspandering under anvendelse af en ekspander?
Internet el. internet
Jeg har tidligere spurgt jer om det hedder Internet eller internet. Dengang svarede I at Internet opfattes som et egennavn og derfor skrives med stort ...
er sprognævnsdefinitioner officielle
Kan Sprognævnet levere den officielle definition af ordet problem? Er problem synonymt med opgave?
kursen på aktier
Jeg har observeret, at betydningen af ordet kurs i forbindelse med aktier tilsyneladende har ændret sig. Tidligere betød ordet 'prisen på et værdipapir udtrykt ...
orddelen -hed
En af mine indvandrerelever har spurgt mig hvad -hed betyder i ord som danskhed, dumhed, kærlighed. Jeg vil lade spørgsmålet gå videre til jer.

SprogbrevetDR

Falske venner
af Erik Hansen, oktober 1986
Kort
af Jørn Lund, november 1988
Klicheer
af Jørn Lund, oktober 1993
Frygt og Bæven
af Erik Hansen, februar 1986
Deponi
af Erik Hansen, maj 1986

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Lidt om meget
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 16. januar 2008
Etik eller moral?
af Henrik Andersson, Politiken, 21. april 2007

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Skal man rutte med sandheden?
af direktør Sabine Kirchmeier-Andersen, Jyllands-Posten, 22. august 2015

Temaer

Dansk tegnsprog

Dansk tegnsprog
Dansk tegnsprog er sit eget sprog, og i dette tema kan du læse om sproget og dets historie. Temaet vil fokusere på sprogets udvikling og hvordan dansk ...

Hvad er sprog

Tegnsprog
Læs mere om tegnsprog, og se et eksempel på tegnsprog

Ordenes oprindelse

Ordenes og menneskets historie
Et ords historie, ikke mindst dets betydningshistorie, afspejler meget ofte forhold i den generelle historie og kulturhistorie

Udtale

Lars Brink — Hvordan undersøger man udtale?
Artiklen "Hvordan undersøger man udtale?" er en del af temaet om udtale.

Leg og lær

Ordmuseum

Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...

Nyheder

Nyheder

Ph.d.-forsvar på Københavns Universitet om tekstforståelse
Hvordan bærer vi os ad med at forstå en tekst? Charlotte Conrad forsvarer sin ph.d.-afhandling om tekstforståelse d. 18. november 2011 på KUA.
Gæsteforelæsning om sprogrytmer og talesegmentering
Gæsteforelæsningen er af Linda Polka fra McGill University i Montreal i Canada, og den finder sted d. 7 december på Aarhus Universitet.
Oplæg på CBS: Hemmeligt selskab afsløret vha. datalingvistik
Kom til oplæg på CBS om afsløringen af det tyske selskab "Okulisterne" fra 1700-tallet.