Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: Jydsk

Mente du: jysk| kysk| jask| jyde | se flere forslag | tysk

Ordbøger

Den Danske Ordbog

jysk adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -, -e [ˈjysg] uofficiel, men især i navne almindelig stavemåde: jydsk gammeldansk jutsk; afledt af jyde 1 fra Jylland; vedr. og karakteristisk for Jylland og jyderne 1.a sprog vedr. den hovedvariant af dansk der tales i Jylland (og omfatter en række forskellige lokale og regionale varianter) ømål i det jyske i Jylland jysk hest kraftigt bygget trækhest, oftest rød med lys manke og hale jyde jysk tranlampe bruges som skældsord om eller til en person som kommer fra en mindre by eller fra landet i Jylland, og som man synes er udannet, primitiv el.lign.

Ordbog over det danske Sprog

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Jysk,1 I. Jy(d)sk, en. best. f. -en; flt. -e; best. f. flt. mangler. (af III. jydsk; nu l. br.) d. s. s. I. Jyde 1 (jf. Jydsker). I Jydske er par di meget honnet, men avec votre permission, i veed ikke at leve. Holb.11J. I.4. Som Sagerne staar, raader Jysken. Han er den virksomme Ene, der skrider . . værdigt forbi de virkeløse mange.
Jysk,2 II. Jy(d)sk, et ell. (især i best. f.) en. Høysg.AG.119. uden flt. (ænyd. d. s. i bet. 1 (DGrammat.III. 272); af III. jydsk) 1) ofte m. overgang til III. jydsk: jydsk sprog (jf. det jydske u. III. jydsk). hører i vel, nu taler a mare god Jydsk. Holb.11J.II.1. Jeg kand for Exempel sige dig paa 10 slags Maal de Ord: Jeg maae lave mig til . . Paa Jydsk: Ame lame til.
jysk,3 III. jy(d)sk, adj. Høysg.AG.5. intk. d. s. ell. (nu kun dial.) -t (jf. Kort.161. Esp.§146). (æda. iuzk, no. jysk, oldn. józkr (sml. ogs. jotisk); afl. af I. Jyde; jf. I.-II. Jydsk samt forjydske) adj. til Jylland, I. Jyde: som stammer fra, hører til, vedkommer Jylland ell. Jyderne. min største Fornøjelse er, at tiene fremmede Folk, jeg bær i særdeleshed en stor Kiærlighed til dend Jydske Nation.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Temaer

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Barbersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (barb.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...