Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: -skab

Mente du: skab| skabe| skrab| ska | se flere forslag | skak| skal| skam| skar| skat| skib| skub| stab| skabs-
Mangler du et ord i vores ordbøger? Send os et ord.

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. skab sb., -et (en hudsygdom)
2. skab sb., -et, -e, -ene, i sms. skabs-, fx skabsdør, skabsmodul

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

-skab suffiks (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) i substantiv fælleskøn: -en, -er, -erne; i substantiv intetkøn: -et, -er, -erne [-ˌsgæˀb] norrønt -skapr, engelsk -ship; eller lånt fra nedertysk -schap af et oldsaksisk substantiv giskap 'skabning, skæbne', norrønt -skap 'beskaffenhed', begge beslægtet med verbet skabe 1 bruges til at danne substantiver af adjektiver: det at have en bestemt egenskab eller kvalitet -hed 2 betegner det at stå i et bestemt forhold til andre mennesker eller fænomener 3 betegner en bestemt funktion, rolle el.lign. 4 betegner en bestemt social rang, gruppe, status el.lign. stand 5 betegner udøvelse af en bestemt profession • også om de dertil hørende aktiviteter 6 bruges til at danne substantiver af visse verber

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • skab skab

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
-skab -skab, suffiks. ell. (dagl.) (jf. u. Djævelskab samt: -skab (d. v. s. -skàb). Høysg.AG.40. sml. Bertels.Høysgaard.(1926).230). flt. -er ell. (nu næppe br.) -e (se fx. u. II. Brev-, Gal-, Gesandt-, Grev-, Her-, Land-, Red-, Selskab) ell. (nu næppe br.) d. s. (se fx. u. Bud-, Korporal-, Redskab).

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Temaer

Leg og lær