Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: -skab

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. skab sb., -et (en hudsygdom)
2. skab sb., -et, -e, -ene, i sms. skabs-, fx skabsdør, skabsmodul

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

-skab suffiks (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) i substantiv fælleskøn: -en, -er, -erne; i substantiv intetkøn: -et, -er, -erne [-ˌsgæˀb] norrønt -skapr, engelsk -ship; eller lånt fra nedertysk -schap af et oldsaksisk substantiv giskap 'skabning, skæbne', norrønt -skap 'beskaffenhed', begge beslægtet med verbet skabe 1 bruges til at danne substantiver af adjektiver: det at have en bestemt egenskab eller kvalitet -hed 2 betegner det at stå i et bestemt forhold til andre mennesker eller fænomener 3 betegner en bestemt funktion, rolle el.lign. 4 betegner en bestemt social rang, gruppe, status el.lign. stand 5 betegner udøvelse af en bestemt profession • også om de dertil hørende aktiviteter 6 bruges til at danne substantiver af visse verber

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • skab skab

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
-skab -skab, suffiks. ell. (dagl.) (jf. u. Djævelskab samt: -skab (d. v. s. -skàb). Høysg.AG.40. sml. Bertels.Høysgaard.(1926).230). flt. -er ell. (nu næppe br.) -e (se fx. u. II. Brev-, Gal-, Gesandt-, Grev-, Her-, Land-, Red-, Selskab) ell. (nu næppe br.) d. s. (se fx. u. Bud-, Korporal-, Redskab).

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 16. Orddeling ved betydningsbærende orddele
De gældende retskrivningsregler om orddeling ud fra betydningen af ordets dele

Typiske problemer

Orddeling · uddybning
Detaljeret gennemgang af hvordan man deler ord ved linjeskift

Ordlister

Suffikser
En alfabetisk liste over suffikser, dvs. uselvstændige orddele

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

en/et locker
Hedder det en eller et locker (i betydningen 'aflåseligt skab')?

SprogbrevetDR

Kort
af Jørn Lund, januar 1989
Kort
af Erik Hansen, marts 1993

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Kan alen slås i hartkorn?
af Ebba Hjorth, Politiken, 5. marts 2008
Danske plante- og dyrenavne
af Kjeld Kristensen, Politiken, 13. januar 2007

Temaer

Udtale

Lydskriftoversigt
Listen indeholder de hyppigste danske enkeltlydes lydskrift annoteret i både det danske lydskriftssystem, Dania og det internationale lydskriftssystem, IPA

Leg og lær

Ordmuseum

Bagersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bag.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Soldatersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (soldat.), der angiver at ordet har været brugt af ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...