Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: -el

Mente du: el| -sel| -e| sel | se flere forslag | bel| del| gel| hel| kel| mel| vel| -al| -en| -er| -et| -il| -ol| -yl| el.| le| e-| elg| elm| elv| e| l

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. el sb., -len, -le, -lene (et træ), i sms. elle-, fx elletræ
2. el sb., -len (elektricitet), i sms. el-, fx elforbrug, elmåler, elregning
el. (fork. for eller)
e.l. (el. el.lign.) (fork. for eller lignende)

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

-el suffiks (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) i adjektiv: -t, -le; i substantiv intetkøn: -let, -ler, -lerne [-ˈεlˀ] eller [-ˌεlˀ] via fransk -el fra latin -alis, se -al; almindelig i indlånte ord af latinsk oprindelse 1 vedrørende eller tilhørende; af den pågældende type -al 2 betegner ting eller personer som vedrører eller omfatter noget bestemt

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • feje el. hælde ned ad brættet feje el. hælde ned ad brættet forb. (1987) kassere; afvise; udradere
  • have hånden el. hænderne på kogepladen have hånden el. hænderne på kogepladen forb. (2004) løbe en risiko; være personlig involveret; vide hvad der foregår
  • høre el. lytte på vandrørene høre el. lytte på vandrørene vbforb. (1993) høre rygter om; høre ad omveje
  • skrabe-el skrabe-el sb. (1995) (spøgende om) økologisk elektricitet
  • tage gas, pis el. strøm på en tage gas, pis el. strøm på en vbforb. (1954) gøre nar af
  • trække el. hive stikket (ud) trække el. hive stikket (ud) forb. (o. 1985) (billedlig brug) stoppe med en aktivitet el. med at have kontakt til andre, fx for at slappe af
  • gå el. være all in gå el. være all in vbforb. (2005) satse det hele

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 23. Substantiver på -el, -en og -er
De gældende retskrivningsregler om særlige stavemåder ved bøjning af ord der ender på -el, -en og -er
§ 25. Adjektiver på -el, -en og -er
De gældende retskrivningsregler om særlige stavemåder ved bøjning af ord der ender på -el, -en og -er
4. Dobbeltformer
6. Bøjningsoplysninger
7. Sammensætninger
8. Ét eller flere ord?
Ændrede stave- og ordformer
Liste over de senest ændrede stave- og ordformer
§ 3. Å og dobbelt-a
De gældende retskrivningsregler om å og dobbelt-a i bl.a. stednavne
§ 6. Apostrof
De gældende retskrivningsregler om apostrof før endelser og i genitiv
§ 10. Konsonanter i bøjningsformer
De gældende retskrivningsregler om dobbeltskrivning af konsonant i bøjningsformer

Typiske problemer

Adverbielt -t · uddybning
Sådan løser du dine problemer med adverbielt -t
De små tegn
Tegnsætningen hjælper os til at udtrykke pauser, tryk, rytme, sætningsmelodi, tempo mv. — det vil sige de signaler vi alle sammen kender fra talesproget. ...
Et eller flere ord · uddybning
Sådan løser du dine problemer med et eller flere ord
Orddeling · uddybning
Detaljeret gennemgang af hvordan man deler ord ved linjeskift
-t eller -de · uddybning
Sådan løser du dine problemer med bøjet eller ubøjet form af præteritum participium (kort tillægsform)

Ordlister

Ad eller af?
Slå ord og ordforbindelser op, og se om de skal forbindes med ad eller af
Bindestreger brugt i stedet for et ord eller en orddel
En alfabetisk liste over ord med bindestreg i stedet for et ord, fx frugt- og grøntafdeling
Ordforbindelser i ét eller flere ord
En alfabetisk liste over ordforbindelser i ét eller flere ord
Rene adverbier (biord)
Liste over rene adverbier (biord), dvs. de adverbier der IKKE er dannet af et adjektiv (tillægsord), og som således kun kan bruges som adverbium
Suffikser
En alfabetisk liste over suffikser, dvs. uselvstændige orddele
T-leksikon
Oversigt over adverbier dannet af adjektiver som ender på -ig, -lig og -vis
Stort eller lille begyndelsesbogstav
Slå bestemte ord og emneord op, og se om de skal med stort eller lille begyndelsesbogstav
Lande og nationaliteter
Find betegnelser for lande og territorier. Eller find navnet på hovedstaden i fx Adsjarien eller betegnelsen på en indbygger fra Monaco.
Nordiske mødeord
Danske, norske, svenske, færøske og islandske ord som man ofte har brug for til møder

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

00'erne el. 0'erne
Skal der ét eller to nuller i ordet nullerne skrevet med tal?
7-skala el. 7-trinsskala
Er 7-skala efterhånden så udbredt at det kan bruges i en studieordning? Det findes på Undervisningsministeriets hjemmeside, men 7-trinsskala og 7-trins-skala ...
adverbialer med el. uden -t
Hvornår skal der -t i adverbialer (biord) som ordentlig(t), væsentlig(t), særlig(t), hjertelig(t), inderlig(t)?
afgør el. afgører
Hedder det afgør eller afgører i fx »Det er din stemme der afgør det« eller »Det er din stemme der afgører det«?
ansat i el. på el. ved
Hedder det ansat i, på eller ved en institution eller en virksomhed?
armenier el. armener
For tiden bringes jævnligt nyheder fra Sovjetrepublikken Armenien. Indbyggerne kaldes armenere, til tider armeniere, men oftest med tillægsordet armensk. ...
bagstræverisk el. bagstræberisk
Skal man skrive bagstræverisk - med v – eller bagstræberisk – med b?
bekræfte el. bekræftige
Hedder det bekræfte eller bekræftige?
blind passager el. blindpassager
Jeg er stødt på stavemåden blindpassager. Er det en korrekt stavemåde?
CVR el. cvr
Skrives forkortelsen CVR, som i fx CVR-nummer, med små eller store bogstaver?

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Jer og jeres – stort el. lille begyndelsesbogstav?
Skal "jer" og "jeres" staves med stort eller lille begyndelsesbogstav?
Spørgsmål og svar fra ordnet.dk
Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs ordnet.dk-redaktion modtager jævnlig mails fra brugere med kommentarer, ros, kritik og sproglige spørgsmål. En del af ...
At blive fyret på gråt papir
Hvad er oprindelsen til udtrykket "blive fyret på gråt papir"?
Bandeord
Hvem bestemmer hvad der er bandeord?
Herr
Findes ordet "herr"?
Mælkeblande
Hvad betyder "mælkeblande"?
Pemmican
Hvor gammelt er ordet "pemmican"?
Pessimisme
Hvornår blev ordet "pessimisme" først anvendt i Danmark?
Rundere eller rondere?
Hedder det at "rundere" eller "rondere"?

SprogbrevetDR

Dansk og fremmed
af Erik Hansen, februar 1994
Stort og småt
af Jørn Lund, september 1994
Kort
af Erik Hansen & Jørn Lund, juni 1995
Udtale
af Erik Hansen, november 1985
Kort
af Erik Hansen, januar 1986
Udtale
af Erik Hansen, maj 1986
I det her land
af Erik Hansen, marts 1987
Kort
af Erik Hansen, marts 1987
Udtale
af Erik Hansen, april 1987
USSR – SSSR – CCCP
af Erik Hansen, april 1988

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Lidt om meget
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 16. januar 2008
Havelocks og flamingoer
af Henrik Andersson, Politiken, 24. oktober 2007
Spanier, spaniol, spaniak
af Henrik Andersson, Politiken, 2. juni 2007

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Ordenes oprindelse

Folkeetymologier
Om ord der dannes af et fremmedsproget ord man ikke er fortrolig med, til et man bedre kan forstå.
Betydningsændringer
Det samme ord og de ældste rødder til det kan igennem historien og på tværs af lande- og folkegrænser foretage lange rejser og give anledning til de mest ...
Arveord
De ord som "altid har været i sproget, aldrig har forladt sproget og aldrig er kommet til sproget"

Slang

Temaer i slang
"Det der vedrører os mest, er også det der laves slang om", står der i Politikens Slangordbog

Sprogteknologi

Sprogteknologi
Tema om hvordan sprogteknologi egentlig virker.
Fagsprog og termbaser
Termbaser bruges til at sikre at man forstår det samme ved et fagord.

Udtale

Lars Brink — Bliver dansk udtale utydeligere, sværere at forstå ...
Artiklen "Bliver Dansk udtale utydeligere, sværere at forstå, mere sjusket" er en del af temaet om udtale.

Ungdomssprog

Skældsord
Her kan du bl.a. læse om forskellen på skældsord og bandeord

Leg og lær

Quizzer og øvelser

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Håndværkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (haandv.), der angiver at ordet har været brugt ...
Kurvemagersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (kurv.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog
Nu sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (nu sj.), der angiver at ordet stadig er i brug, men anvendes af ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...

Nyheder

Nyheder

Årets ord 2019 er 'klimatosse'
Dansk Sprognævn har sammen med P1-programmet Klog på Sprog kåret 'klimatosse' som årets ord 2019.
Nyt på sproget.dk
Når man søger på et ord på sproget.dk, får man nu også Den Danske Ordbogs synonymer, antonymer og forkortelser med i søgeresultatet.
Dansk Sprognævn offentliggør lister over ændrede ord- og staveformer i RO 2012
På Sprognævnets hjemmeside er det nu muligt at se lister over ændrede ord- og staveformer i Retskrivningsordbogen 2012.
Foredrag om kommunikativ mobilitet
Tirsdag d. 24. september afholdes foredrag i Den sociolingvistiske studiekreds.
Nyt lovforslag: Dansk Sprognævn skal følge udviklingen i dansk tegnsprog
Lars Barfoed (K) har taget initiativ til lovforslaget, der blev fremsat 6. november i Folketinget.
Ny e-slangordbog om sport og spil
I en ny slangordbog kan du læse om slangord der er tilknyttet kategorierne sport og spil. Skal du være ekstra god til næste bankoaften, eller forstår du ikke ...

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Forkortelser og apostrof
På Herrens mark
Mål & Mæle 17:2
Nølle
Mål & Mæle 21:3, 11/1998
CO2-kvoter
Privatpersoner kan købe CO2-kvoter hvis de føler de bør gøre mere for klimaet.
Links
sproget.dk's linksamling