Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: -bo

Mente du: bo| obo| øbo| bo- | se flere forslag | bod| beo| bio| boa| bob| bog| bol| bom| bon| bop| bor| bov| boy| bro| b| o

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. bo sb., -et, -er, -erne; gøre boet op; hvepsenes bo; sætte bo
2. bo vb., bor, boede, boet

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

-bo suffiks (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) i substantiv fk.; -bo: -en, -er, -erne; -boer: -en, -e, -ne -bo: [-ˌboˀ] • -boer: [-ˌboˀʌ] i bet. 2 også i formen: -boer norrønt -búi 1 person fra den by eller det geografiske område der udpeges af førsteleddet 2 person fra den type af by eller geografisk område som førsteleddet beskriver 3 person der har bopæl over for (under, bag osv.) en anden persons bopæl nabo

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • bo- bo- (1968) (produktivt førsteled)

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Marsboer, en. (ogs. -bo ). flt. -e. d.s.s. -beboer S. En ny Avis aabnede de med en Marsboers jordfjerne Interesse. JacPaludan.MM.80. marsboere i dykkerdragter. sa.SS.135(år 1938). En marsbo kan ikke sige, om bleek eller blaj (: udtalen af ordet bleg) er mest naturligt. SvClaus.NM.173.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

4. Dobbeltformer
§ 11. Store og små bogstaver i tekstbegyndelse og efter tegn
De gældende retskrivningsregler om stort eller lille bogstav efter tegn mv.
§ 29. Verber på trykstærk vokal
De gældende retskrivningsregler om stavemåden af verber (udsagnsord) der ender på trykstærk vokal
§ 49. Komma eller ikke komma
De gældende retskrivningsregler om fast slutkomma valgfrit startkomma
§ 52. Kolon
De gældende retskrivningsregler (2012) om kolon

Typiske problemer

Verber
Verber (udsagnsord) fortæller at nogen gør noget (løber, leger), at noget sker (synker, eksploderer), og at nogen eller noget er i en bestemt tilstand (bor, ...

Ordlister

Hans, hendes eller sin
Her finder du en liste med faste vendinger med hans, hendes og sin
Suffikser
En alfabetisk liste over suffikser, dvs. uselvstændige orddele

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

bo og naboskab
Hvordan skriver man korrekt bo og naboskab, og hvordan bøjes det i pluralis?
det må jeg give ham!
Jeg er ofte stødt på udtrykket det må jeg give ham som betyder nogenlunde det samme som 'det må jeg lade ham', men jeg kan ikke finde det i nogen ordbøger. ...
forkvinde forligskvinde
Med hvilken motivering har Dansk Sprognævn godkendt forkvinde og forligskvinde som betegnelse for en kvindelig formand, hhv. kvindelig forligsmand? Efter min ...
funktionalitet
Har I en definition af det forholdsvis nye ord funktionalitet? Baggrunden for mit spørgsmål er at jeg på min arbejdsplads - inden for edb-branchen - oplever at ...
kronvidne
Er kronvidnet i en retssag virkelig bare hovedvidnet? Sådan ser man det ofte brugt.

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Måde at gøre noget [på]
"På" i sætninger med "måde at gøre noget [på]"?

SprogbrevetDR

Udtale
af Erik Hansen & Jørn Lund, juni 1995
Udtale
af Jørn Lund, september 1989
Dansk og fremmed
af Erik Hansen & Jørn Lund, december 1991

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Laveste fællesnævner — et brud med børnelærdommen?
af Kjeld Kristensen, Politiken, 26. marts 2008
Nye ord under træet
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 2. december 2006

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Pseudofransk
Af Jørgen Nørby Jensen, seniorkonsulent i Dansk Sprognævn, Jyllands-Posten 23. juli 2016

Temaer

Ordenes oprindelse

Betydningsændringer
Det samme ord og de ældste rødder til det kan igennem historien og på tværs af lande- og folkegrænser foretage lange rejser og give anledning til de mest ...

Sprogteknologi

Talesyntese og talegenkendelse
I talesyntese omsætter man tekst til tale ved hjælp af computeren. I talegenkendelse omsættes tale til tekst.

Udtale

Lars Brink — Hvordan undersøger man udtale?
Artiklen "Hvordan undersøger man udtale?" er en del af temaet om udtale.

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog
Nu sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (nu sj.), der angiver at ordet stadig er i brug, men anvendes af ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...

Nyheder

Nyheder

Nyheder der er ligetil - at læse
Den nye netavis "ligetil.nu" er skrevet specielt for unge og voksne med læsevanskeligheder.
Esperantofestival i Helsingør
Fra 7. til 12. juli 2009 finder kulturfestivalen "Kultura Esperanto Festivalo" sted i Helsingør.
Unge taler færre sprog
Erhvervslivet mangler sproguddannede medarbejdere fordi sprogfagene fravælges.
pdf jyllandsposten
Sprog på Bogforum 2010
Se hvilke arrangementer på Bogforum 2010 der handler om sprog.
Sprogforandring og mobilitet hænger sammen
Børns sprogbrug kan afsløre hvor de senere i livet vælger at bo.
Redaktørerne bag sproget.dk på BogForum
8.-10. november er der BogForum i København. Her kan du se de arrangementer der handler om sprog.
Faglig fest for Poul Behrendt
I anledning af Poul Behrendts 70-årsdag afholdes der d. 15. maj et fagligt festarrangement.
Skibelund Krat-brochure
Danskstudier ude i verden
Der bliver ikke kun undervist i dansk sprog og kultur i Danmark, men også ude i verden. På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside kan du læse om ...