Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: -agtig

Mente du: artig

Ordbøger

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

-agtig suffiks (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) i adjektiv: -t, -e; -ere, -st [-ˌɑgdi] eller [-ˈɑgdi] fra nedertysk achtich, hachtich 'behæftet med, udstyret med', jævnfør sidste led i mandhaftig 1 som ligner eller minder om 1.a som med hensyn til karakter eller personlighed minder om – ofte nedsættende 1.b tilnærmelsesvis af en bestemt form, farve eller beskaffenhed 2 forbundet med; fuld af 2.a med en bestemt tilbøjelighed eller disposition – ofte nedsættende

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • -agtig -agtig (1995) (øget og udvidet brug, bl.a. kombineret med en sætning i gruppeafledninger)
  • agtig agtig adj. (1998) slags

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
-agtig -agtig, suffiks. (glda. -actigh, fra mnt. -(h)achtich svarende til ty. -haftig (jf. mand-, standhaftig), afl. af -haft, got. -hafts, besl. m. lat. captus, grebet.   føjedes i got. og ældste ty. kun til subst. (grundbet.: behæftet med, forsynet med), men i mnt. og da. ogsaa til adj., verber og vbs.  

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 6. Apostrof
De gældende retskrivningsregler om apostrof før endelser og i genitiv
§ 16. Orddeling ved betydningsbærende orddele
De gældende retskrivningsregler om orddeling ud fra betydningen af ordets dele
§ 17. Orddeling uafhængigt af betydningen
De gældende retskrivningsregler om deling af to- og flerstavelsesord uafhængigt af betydningen
§ 57. Bindestreg
De gældende retskrivningsregler (2012) om bindestreg

Typiske problemer

Bindestreger · uddybning
Sådan løser du dine problemer med bindestreger
Orddeling · uddybning
Detaljeret gennemgang af hvordan man deler ord ved linjeskift

Ordlister

Sammensætninger med bindestreger
En alfabetisk liste over sammensætninger med tal og symboler
Suffikser
En alfabetisk liste over suffikser, dvs. uselvstændige orddele

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

antal arveord og låneord
Hvor mange ord i dansk er arveord, og hvor mange kommer fra andre sprog?
KOL
Hvordan udtales lungesygdommen KOL/kol (kronisk obstruktiv lungesygdom)?

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Bindestreger
Hvad er reglerne for brug af bindestreger i sammensætninger?

SprogbrevetDR

Udtale
af Jørn Lund, januar 1990

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Hvad kommer 'blog' af?
af Henrik Andersson, Politiken, 10. marts 2007
Slag/slaw
af Ebba Hjorth, Politiken, 18. november 2006

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Bred ymer
af seniorforsker Eva Skafte Jensen, Jyllands-Posten, 26. juni 2014

Temaer

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...

Nyheder

Nyheder

Nyt fra Sprognævnet 2018/3: -ish og -agtig, moreller og Alzheimers
Nu kan du læse efterårsnummeret af Nyt fra Sprognævnet.