Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter:

I følgende emnekategori(er): sætningsled (fx verbal (udsagnsled), objekt (genstandsled) mm.)


KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

Retskrivningsregler
På denne side kan du slå op i Retskrivningsordbogens paragraffer og se den officielle ordlyd for de enkelte dele af retskrivningsreglerne. Samtidig kan du læse ...
§ 34. Præteritum participium som frit prædikativ
De gældende retskrivningsregler om præteritum participium (kort tillægsform) som tilstandsbetegnelse

Typiske problemer

Adverbielt -t
Adverbialer (biled) er led eller dele af led der har den funktion at beskrive verber (udsagnsord), adjektiver (tillægsord), adverbier (biord) eller hele ...
Hans, hendes eller sin?
Den typiske fejl er at bruge hans eller hendes i stedet for sin
Hans, hendes eller sin · uddybning
Sådan løser du dine problemer med hans, hendes eller sin
Ligge og lægge?
En del mennesker har problemer med at kende forskel på ligge og lægge og finde ud af hvornår de skal bruge det ene og hvornår det andet. Dog er fejlen mest at ...
Sætninger
Ord sættes sammen til sætninger. Og sætninger indeholder som minimum et verballed (udsagnsled) og som regel også et subjekt (grundled) — dvs. de to led man kan ...
Sætningsled
Sætningsled kan bestå af et ord, en gruppe ord eller en sætning. Det er vigtigt at kunne finde de forskellige sætningsled fordi du så kan se hvilke ord og ...
-t eller -de?
Hedder det væggene blev malet eller væggene blev malede? Præteritum participium (kort tillægsform) er en bøjningsform af verber, fx spist, pudset, spiste, ...
-t eller -de · uddybning
Sådan løser du dine problemer med bøjet eller ubøjet form af præteritum participium (kort tillægsform)
Ledsætningen — forskellige slags
En ledsætning er et led i en helsætning – lær om dem
Kommareglerne · uddybning
Sådan løser du dine problemer med kommaer, kommasætning og kommaregler

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

automata, automaton
Hedder det endelig eller endelige automata?
bilen er sjov at køre i
Hvorfor kan man ikke sige: Bilen er sjovt at køre i?
ental el. flertal
Hedder det: Bilforhandleren havde kun én slags biler eller Bilforhandleren havde kun én slags bil?
et stykke vådt sæbe
Kan man sige et stykke vådt sæbe, eller hedder det et stykke våd sæbe?
fri(t) internet
På S-togene i København reklameres der med Fri internet, men skulle det ikke have været Frit internet? Det hedder jo et internet.
frossen el. frosset
Hedder det en frosset kylling eller en frossen kylling?
følgende fil(er) er for lang(e)
Kære SprognævnKan I hjælpe med følgende: Et IT-system skal fortælle brugeren at nogle af hans filer er for lange. Det kan være en eller flere filer. Udviklerne ...
kongruensbøjning eller ej
Hvilken sætning er rigtig: Parret er fortrøstningsfulde og indstillet på ... eller Parret er fortrøstningsfuldt og indstillet på ...?
medlem eller medlemmer af
Man ser mange eksempler, også skriftlige, på medlem af i forbindelse med et subjekt i pluralis. Fx “Mensa fortæller aldrig om navngivne personer er medlem af ...
noget sund(t) ris
Jeg vil gerne vide om det hedder noget sundt ris eller om det hedder noget sund ris. Jeg tror det første er tilfældet, men jeg vil gerne være helt sikker.
til eller for
Jeg er indvandrerlærer. I den lærebog jeg bruger, er der i samme lektion følgende eksempler på brugen af til og for: 1. Den første dreng ville have en ...
[1]

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Bestå
Hvad er forskellen på "Jeg har bestået" og "Jeg er bestået"?

SprogbrevetDR

Find fem fejl
af Erik Hansen, januar 1994
Kort
af Erik Hansen, marts 1994
Kort
af Erik Hansen, marts 1986
Kort
af Erik Hansen, april 1987
Kort
af Erik Hansen, maj 1987
Kort
af Erik Hansen, april 1988
Kort
af Erik Hansen, maj 1988
Kort
af Jørn Lund, oktober 1988
Kort
af Erik Hansen, april 1989
Find fem fejl
af Erik Hansen, juni 1991
Find fem fejl
af Jørn Lund, januar 1992
[1]

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Forpligtigelse/forpligtelse
af Henrik Lorentzen, Politiken, 2. april 2008
Springe og sprænge
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 5. december 2007
En sprogdefekt
af Henrik Andersson, Politiken, 28. november 2007

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

En stor dag for mor og jeg
af seniorforsker Ole Ravnholt, Jyllands-Posten, 2. juli 2011

Temaer

Nyheder

Nyheder

Interesserer du dig for syntaks og morfologi?
I uge 39 kan man deltage i hele tre arrangementer med fokus på syntaks og morfologi på Aarhus Universitet.
Foredrag: "Russisk og dansk som to forskellige supertyper"
Per Durst-Andersen er gæsteforelæser på Københavns Universitet torsdag d. 25. nov. 2010.
Nyt på sproget.dk – hovedreglerne om hans, hendes eller sin
Under typiske problemer her på siden kan du nu få styr på hvornår du skal skrive hans, hendes og sin.
Opdatering på sproget.dk
sproget.dk har netop opdateret en række øvelser med hans, hendes eller sin.
Foredrag om syntaktiske strukturer i formosanske sprog
Arthur Holmer holder foredrag i Lingvistkredsen den 2. oktober 2018.
Foredrag om morfologi set fra et funktionelt perspektiv
Fredag den 28. april 2017 holder lektor ved Syddansk Universitet Peter Juul Nielsen foredrag i DFL-kredsen (Dansk Funktionel Lingvistik).
NyS 45 er på gaden
Nummer 45 af tidsskriftet NyS, Nydansk Sprogstudier, er netop udkommet.
Nye og opdaterede quizzer på sproget.dk
Der er kommet nye quizzer og øvelser på sproget.dk så du nu kan træne din viden om fx ordklasser, udtale og ordforråd.
Kom til foredrag med Ray Fabri i Lingvistkredsen
Ray Fabri er fra University of Malta, hvor han forsker i det maltesiske sprog. Den 22. april kan du opleve ham på Københavns Universitet hvor han vil fortælle ...
Appen Sproghjælp opdateret
Dansk Sprognævns huskesedler, "Sproghjælp", giver et hurtigt overblik over typiske problemer med grammatik og retskrivning.
Lektor Natalia Serdobolskaya holder foredrag i Lingvistkredsen
Den 20. februar kan du høre Natalia Serdobolskaya, lektor ved Det Russiske Statsuniversitet for Humaniora, fortælle om sin forskning i komplementsætninger i ...
[1]

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Bebrejde
Mål & Mæle 18:2, 09/1995