Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter:


KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

SprogbrevetDR

Udtale
af Jørn Lund, december 1993
Udtale
af Erik Hansen, marts 1994
Udtale
af Erik Hansen & Jørn Lund, august 1994
Udtale
af Jørn Lund, november 1994
Udtale
af Erik Hansen, august 1995
Udtale
af Erik Hansen, september 1985
Udtale
af Erik Hansen, februar 1986
Hvad er det rigtige
af Erik Hansen, april 1986
Udtale
af Erik Hansen, september 1986
Udtale
af Erik Hansen, maj 1987

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Holde nogen stangen
af Henrik Andersson, Politiken, 9. januar 2008
Magasinet fås i boghandlerne
af Ebba Hjorth, Politiken, 14. april 2007

Temaer

Udtale

Tryk, længde og stød
Når man beskriver ords udtale, må man tale om længde, stød og tryk

Leg og lær

Nyheder

Nyheder

Seminar om Ordskemaet for dansk
Seminaret finder sted fredag den 17. december på Roskilde Universitet (RUC).
NyS 39 Dansk udtale er udkommet
Som dette nummer af NyS vil vise, kan udtale studeres på mange måder og med forskellige formål. Artiklerne dækker alt fra segmenter over stavelser til prosodi. ...
Hvordan genkender vi regionale tilhørsforhold på sproget?
Selskab for Nordisk Filologi afholder d. 17. november 2011 foredrag om prosodiens rolle i opfattelsen af taleres regionale tilhørsforhold.
Ph.d.-forsvar på Aarhus Universitet om taleridentifikation som et kriminalteknisk værktøj
Mette Hjortshøj Sørensen forsvarer sin ph.d-afhandling torsdag d. 3 november 2011.
Udsendelse om korrekt sprogsjusk
Ruben Schachtenhaufen fortæller i en podcast om sjusk i dansk talesprog.
Nye og opdaterede quizzer på sproget.dk
Der er kommet nye quizzer og øvelser på sproget.dk så du nu kan træne din viden om fx ordklasser, udtale og ordforråd.
Ord der smager
Synæstesi er betegnelsen for det at nogle mennesker oplever at påvirkning af én sans, fx hørelsen, fremkalder et sanseindtryk i en anden sans, fx synet.
Ph.d.-forsvar om stød og stemmekvalitet
Gert Foget Hansen forsvarer fredag den 17. april sin ph.d.-afhandling på Københavns Universitet.
Forelæsning på Aarhus Universitet om stød
Hans Basbøll, professor emeritus ved Syddansk Universitet, holder forelæsningen "Det danskeste danske: et "meget lidet hik" eller: Stød mellem lydstruktur og ...

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Bawtil
Mål & Mæle 17:3, 11/1994