Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter:


KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

tunnel el. tunnél
Ordet tunnel og ordet tunnél. På skrift ser de jo ens ud, men hvad er forskellen når trykket ligger på henholdsvis første og sidste stavelse? Er det ikke kun ...

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Slag/slaw
af Ebba Hjorth, Politiken, 18. november 2006

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Tryk og kommaer
af seniorforsker Ole Ravnholt, Jyllands-Posten, 23. februar 2013

Temaer

Udtale

Tryk, længde og stød
Når man beskriver ords udtale, må man tale om længde, stød og tryk

Leg og lær

Nyheder

Nyheder

Seminar om Ordskemaet for dansk
Seminaret finder sted fredag den 17. december på Roskilde Universitet (RUC).
NyS 39 Dansk udtale er udkommet
Som dette nummer af NyS vil vise, kan udtale studeres på mange måder og med forskellige formål. Artiklerne dækker alt fra segmenter over stavelser til prosodi. ...
Gæsteforelæsning om sprogrytmer og talesegmentering
Gæsteforelæsningen er af Linda Polka fra McGill University i Montreal i Canada, og den finder sted d. 7 december på Aarhus Universitet.
Hvordan genkender vi regionale tilhørsforhold på sproget?
Selskab for Nordisk Filologi afholder d. 17. november 2011 foredrag om prosodiens rolle i opfattelsen af taleres regionale tilhørsforhold.
Ph.d.-forsvar på Aarhus Universitet om taleridentifikation som et kriminalteknisk værktøj
Mette Hjortshøj Sørensen forsvarer sin ph.d-afhandling torsdag d. 3 november 2011.
Arrangement om mundtlig historiefortælling
3. maj fortæller Gravers Graversen om at fortælle.
Udsendelse om korrekt sprogsjusk
Ruben Schachtenhaufen fortæller i en podcast om sjusk i dansk talesprog.