Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter:

I følgende emnekategori(er): komma


KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

Retskrivningsregler
På denne side kan du slå op i Retskrivningsordbogens paragraffer og se den officielle ordlyd for de enkelte dele af retskrivningsreglerne. Samtidig kan du læse ...
§ 2. Tegn
De gældende retskrivningsregler om de almindelige og de særlige tegn
§ 46. Opremsningskomma mv.
De gældende retskrivningsregler om komma ved opremsning og sideordning

Typiske problemer

De små tegn
Tegnsætningen hjælper os til at udtrykke pauser, tryk, rytme, sætningsmelodi, tempo mv. — det vil sige de signaler vi alle sammen kender fra talesproget. ...
Ledsætningen — forskellige slags
En ledsætning er et led i en helsætning – lær om dem
Basisreglerne
Kommaets funktion er at vise hvad der skal adskilles, og hvad der hører sammen i meningshelheder, så vi lettere kan forstå indholdet. Kommatering ...
Reglerne for startkomma
Komma foran ledsætninger er valgfrit. Det er det komma man kalder startkomma. Hvis du bruger det, kan det nogle gange være svært at afgøre hvor det skal ...
Kommareglerne · uddybning
Sådan løser du dine problemer med kommaer, kommasætning og kommaregler
Kommagrammatik
I seks punkter gennemgås den grammatik og de hjælperegler man skal kunne for at sætte korrekt komma
Hvad er en sætning?
Lær om subjekter og finitte verber – sætningens grundpiller
Sideordning og underordning — ord og sætninger
Ord og sætninger kan både være side- og underordnede
Ledsætningen — hvordan er det nu liiiige man finder den?
Lær at genkende ledsætninger, og hvor de befinder sig i helsætningen
Slutkommaet — sådan sættes det
Trin for trin-gennemgang af hvordan man sætter slutkommaer ved ledsætninger
Startkommaet — sådan sættes det
Læs om reglerne for startkomma
[1]

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

dels og komma
Jeg er i tvivl om kommasætningen i forbindelse med dels-sætninger. I sætningen: "Men det betyder dels, at der ikke længere er nogen til at tage sig af de børn, ...
er du, eller én, du kender, digital junkie
Hvordan sættes der komma i sætningen: Er du eller én du kender, digital junkie?
jo flere(,) der kommer, desto flere penge tjener vi
Hvordan kommateres der ifm. jo flere(,) der ... o.l.
komma eller ej
Det, jeg slet ikke forstår, er, hvordan det ny komma som hovedprincip kan adskille et udvidet grundled fra sit tilhørende udsagnsord, fx i Bogen vi læser, er ...
komma eller og i opremsning
Kan man i opremsning med kommaer godt afbryde led med "og" eller "samt" imellem, fx:"Det betyder at studierne først og fremmest består af en række fagligt ...
komma ved "for så vidt"
Skad der være komma før ”for så vidt angår”?L 158 Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, meddelelser, ...
komma ved udråb
Skal der være komma foran Carl i sætningen "Det må man ikke, vel (,) Carl?"
Komma ved ufuldstændige helsætninger
Skal der komma foran og i sætningen "Paradepladsen er i midten, fortet foran (,) og kirken til venstre"?
komma: for at + infinitiv + ledsætning
Jeg er i tvivl om kommatering i en sætning som denne: "for at verificere, at apparatet virker korrekt, bør man teste det grundigt". Gør det nogen forskel om ...
såsom, komma ved såsom
Når jeg slår op i Retskrivningsordbogen 2012, finder jeg følgende under opslagsordet "såsom": "hjælpemidler såsom ordbøger og grammatikker". Jeg betragter ...

SprogbrevetDR

Find fem fejl
af Erik Hansen, februar 1994
Parenteser
af Erik Hansen, marts 1994
Find fem fejl
af Erik Hansen, maj 1994
Kort
af Erik Hansen, februar 1995
Kommaer
af Erik Hansen, marts 1995
Find fem fejl
af Erik Hansen, marts 1995
Kort
af Erik Hansen, marts 1995
Find fem fejl
af Erik Hansen, maj 1995
Find fem fejl
af Erik Hansen & Jørn Lund, juni 1995
Kort
af Erik Hansen, august 1995

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Tryk og kommaer
af seniorforsker Ole Ravnholt, Jyllands-Posten, 23. februar 2013
Ærbødig tegnsætning
Af seniorforsker Eva Skafte-Jensen

Temaer

Leg og lær

Quizzer og øvelser

Nyheder

Nyheder

Ny kommakrig ..?
Hen over sommeren har der på ny været debat om kommasætningen i dansk.
Hvorfor hidse sig op over et komma?
Dansk Sprognævn vil undersøge hvorfor danskerne reagerer så voldsomt på ændringer af komma- og retskrivningsregler.
Digitale indfødte og digitale immigranter
I artiklen "Sprogguide til at forstå hinanden" bragt 17. april i Jyllands-Posten udtaler Søren Schultz Hansen, der forsker i "digitale indfødte", sig om sit ...
Kryds og bolle-regler er meningsløse
De skiftende kommaregler har skabt forvirring for de mange danske folkeskoleelever der har svært ved at sætte komma. Der mangler simpelt hen en funktionel ...
Gratis kommakursus til alle
Dansk Sprognævn og firmaet Edutasia lancerer nu et gratis kommakursus til alle som gerne vil blive bedre til at sætte komma efter de danske kommaregler.
Kommaet til debat
Få overblik over de seneste indlæg.
Nyt i kommadebatten
Få et overblik over diskussionen.
Fokus på stavefærdigheder
En undersøgelse om stavning viser at danske skoleelever er blevet lidt dårligere til at stave siden 1970'erne. Det sværeste ord er "ændrer", som op mod 60 % af ...