Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter:

I følgende emnekategori(er): adjektiver (tillægsord)


KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

Retskrivningsregler
På denne side kan du slå op i Retskrivningsordbogens paragraffer og se den officielle ordlyd for de enkelte dele af retskrivningsreglerne. Samtidig kan du læse ...
§ 25-28. Adjektiver
De gældende retskrivningsregler (2012) om adjektivers (tillægsords) bøjningsforhold
§ 25. Adjektiver på -el, -en og -er
De gældende retskrivningsregler om særlige stavemåder ved bøjning af ord der ender på -el, -en og -er
§ 26. Adjektiver på -sk
De gældende retskrivningsregler om stavemåden af bestemte adjektiver (tillægsord) i intetkøn
§ 27. Adjektiver på -vis
De gældende retskrivningsregler om stavemåden af bestemte adjektiver (tillægsord) i intetkøn
§ 35. Adjektiver dannet af præteritum participium
De gældende retskrivningsregler om adjektiver (tillægsord) dannet af præteritum participium (kort tillægsform)

Typiske problemer

Adjektiver
Adjektiver (tillægsord) er ord der lægger sig til substantiver og pronominer (navneord og stedord) og beskriver personer, ting osv.: en glad mand, et stort ...
Endelserne -ende og -ene
Det stumme d i endelsen -ende gør at den ofte blandes sammen med endelsen -ene, der udtales på (næsten) samme måde. Ord som løbende, bindende, lydende blandes ...
R-problemer
R-fejl er et af de største staveproblemer
R-problemer · uddybning
Sådan løser du dine r-problemer og r-fejl
-t eller -de?
Hedder det væggene blev malet eller væggene blev malede? Præteritum participium (kort tillægsform) er en bøjningsform af verber, fx spist, pudset, spiste, ...
-t eller -de · uddybning
Sådan løser du dine problemer med bøjet eller ubøjet form af præteritum participium (kort tillægsform)
Kommareglerne · uddybning
Sådan løser du dine problemer med kommaer, kommasætning og kommaregler

Artikler mv.

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Skriftlig eller skriftligt dansk?
Skal der -t på "skriftlig" i "skriftlig(t) dansk"?
Støt eller stødt stigning?
Hedder det "stige støt" eller "stige stødt"?

SprogbrevetDR

Kort
af Jørn Lund, september 1994
Udtale
af Erik Hansen, januar 1986
Udtale
af Erik Hansen, marts 1986
Kort
af Erik Hansen, september 1986
Det ny eller det nye?
af Erik Hansen, juni 1988
Uf
af Jørn Lund, november 1990
Find fem fejl
af Jørn Lund, december 1990
Udtale
af Erik Hansen og Jørn Lund, august 1991
Find fem fejl
af Erik Hansen, februar 1992
Moderne tider
af Jørn Lund, oktober 1993

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Et stjålent blik
af Ebba Hjorth, Politiken, 19. maj 2007

Temaer

Ordenes oprindelse

Etymologiens elementer — en række eksempler
Sådan finder man frem til et ords etymologi, dvs. ordets historie
Lyd-, betydnings-, bøjnings- og sproghistorie
Læs om etymologiens elementer, nemlig lydhistorie, betydningsudvikling, bøjningshistorie og mere generel sproghistorie

Nyheder

Nyheder

Samtalegrammatik.dk går i luften
Fredag d. 25. oktober lanceres en ny hjemmeside om grammatik i samtalesprog.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Hvornår var forrige år?
Mål & Mæle 15:3, 1992