Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter:


KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 5. Accenttegn (accent aigu)
De gældende retskrivningsregler om brugen af accent aigu i dansk
§ 9. Konsonanter i opslagsformer
De gældende retskrivningsregler om dobbeltskrivning af konsonant i opslagsord
§ 10. Konsonanter i bøjningsformer
De gældende retskrivningsregler om dobbeltskrivning af konsonant i bøjningsformer
§ 18. Skrivemåden afhængig af udtalen
De gældende retskrivningsregler om udtalens betydning for om ord skrives sammen eller adskilt
§ 29. Verber på trykstærk vokal
De gældende retskrivningsregler om stavemåden af verber (udsagnsord) der ender på trykstærk vokal

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

danskmarokkaner el. marokkanskdansker
Hvorfor kan man kalde en person fra Danmark med marokkansk baggrund for en danskmarokkaner? Det rigtige må da være en marokkanskdansker. En danskamerikaner er ...
efterRETning(stjeneste) (DR)
Hvorfor ændrer trykket sig i ord som efterretning og forudsætning?

SprogbrevetDR

Udtale
af Jørn Lund, december 1993
Trykfejl
af Jørn Lund, december 1993
Udtale
af Erik Hansen, januar 1994
Udtale
af Erik Hansen, februar 1994
Dansk og fremmed
af Erik Hansen, februar 1994
Udtale
af Erik Hansen, marts 1994
Udtale
af Erik Hansen, maj 1994
Udtale
af Erik Hansen, juni 1994
Udtale
af Jørn Lund, september 1994
Udtale
af Jørn Lund, oktober 1994

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Tryk og kommaer
af seniorforsker Ole Ravnholt, Jyllands-Posten, 23. februar 2013

Temaer

Udtale

Tryk, længde og stød
Når man beskriver ords udtale, må man tale om længde, stød og tryk

Leg og lær

Quizzer og øvelser

Nyheder

Nyheder

Seminar om Ordskemaet for dansk
Seminaret finder sted fredag den 17. december på Roskilde Universitet (RUC).
NyS 39 Dansk udtale er udkommet
Som dette nummer af NyS vil vise, kan udtale studeres på mange måder og med forskellige formål. Artiklerne dækker alt fra segmenter over stavelser til prosodi. ...
Lamme frikadeller og fad øl... – er det forkert at splitte sammensatte ord?
Lingvisten Ruben Schachtenhaufen har skrevet en artikel på Sprogmuseet.dk om de danske regler for sammenskrivninger.
Gæsteforelæsning om sprogrytmer og talesegmentering
Gæsteforelæsningen er af Linda Polka fra McGill University i Montreal i Canada, og den finder sted d. 7 december på Aarhus Universitet.
Hvordan genkender vi regionale tilhørsforhold på sproget?
Selskab for Nordisk Filologi afholder d. 17. november 2011 foredrag om prosodiens rolle i opfattelsen af taleres regionale tilhørsforhold.
Ph.d.-forsvar på Aarhus Universitet om taleridentifikation som et kriminalteknisk værktøj
Mette Hjortshøj Sørensen forsvarer sin ph.d-afhandling torsdag d. 3 november 2011.
Udsendelse om korrekt sprogsjusk
Ruben Schachtenhaufen fortæller i en podcast om sjusk i dansk talesprog.
Nye og opdaterede quizzer på sproget.dk
Der er kommet nye quizzer og øvelser på sproget.dk så du nu kan træne din viden om fx ordklasser, udtale og ordforråd.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Ansat og henrettet
Mål & Mæle 27:3, 11/2004
Tryk
Mål & Mæle 19:2, 08/1996
Hvordan og hvorledes
Mål & Mæle 19:4, 12/1996