Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter:

I følgende emnekategori(er): bøjning


KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

Retskrivningsregler
På denne side kan du slå op i Retskrivningsordbogens paragraffer og se den officielle ordlyd for de enkelte dele af retskrivningsreglerne. Samtidig kan du læse ...
§ 20. Fælleskøn eller intetkøn?
De gældende retskrivningsregler om substantivernes grammatiske køn (genus)
§ 21. Genitiv
De gældende retskrivningsregler om genitiv (ejefald)
§ 22. Substantiver med fremmede pluralisendelser
De gældende retskrivningsregler om substantivers (navneords) fremmede endelser i pluralis (flertal)
§ 23. Substantiver på -el, -en og -er
De gældende retskrivningsregler om særlige stavemåder ved bøjning af ord der ender på -el, -en og -er
§ 24. Substantiver med pluralis på -ere
De gældende retskrivningsregler om stavemåden af bestemte substantiver (navneord) i pluralis (flertal)
§ 25-28. Adjektiver
De gældende retskrivningsregler (2012) om adjektivers (tillægsords) bøjningsforhold
§ 25. Adjektiver på -el, -en og -er
De gældende retskrivningsregler om særlige stavemåder ved bøjning af ord der ender på -el, -en og -er
§ 26. Adjektiver på -sk
De gældende retskrivningsregler om stavemåden af bestemte adjektiver (tillægsord) i intetkøn
§ 27. Adjektiver på -vis
De gældende retskrivningsregler om stavemåden af bestemte adjektiver (tillægsord) i intetkøn

Typiske problemer

Ad eller af · uddybning
Sådan løser du dine problemer med ad eller af
Adjektiver
Adjektiver (tillægsord) er ord der lægger sig til substantiver og pronominer (navneord og stedord) og beskriver personer, ting osv.: en glad mand, et stort ...
Adverbielt -t · uddybning
Sådan løser du dine problemer med adverbielt -t
Adverbielt -t
Adverbialer (biled) er led eller dele af led der har den funktion at beskrive verber (udsagnsord), adjektiver (tillægsord), adverbier (biord) eller hele ...
Adverbier
Adverbier (biord) er en ret broget ordklasse fordi den består af en række småord med en række forskellige funktioner. Populært sagt er adverbierne de ord der ...
Endelserne -ende og -ene
Det stumme d i endelsen -ende gør at den ofte blandes sammen med endelsen -ene, der udtales på (næsten) samme måde. Ord som løbende, bindende, lydende blandes ...
Et eller flere ord?
Mange har svært ved at finde ud af hvornår man skal skrive noget i ét eller i flere ord. Hedder det computer ekspert eller computerekspert? Produkt udvikle ...
Genitiv (ejefald)
Genitiv (ejefald) er en endelse på substantiver og pronominer (navneord og stedord) og bruges typisk til at vise at nogen ejer noget, eller at noget tilhører ...
Genitiv (ejefald) · uddybning
Sådan løser du dine problemer med genitiv (ejefald)
Hans, hendes eller sin?
Den typiske fejl er at bruge hans eller hendes i stedet for sin

Ordlister

Hans, hendes eller sin
Her finder du en liste med faste vendinger med hans, hendes og sin
Stærke (uregelmæssige) verber
Liste over de stærke, uregelmæssige verber
Titler på danske kongelige
Her kan du se hvordan man taler til og om de kongelige

Artikler mv.

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Almindelig(t)
Hvordan er reglerne for brugen af adverbielt t?
Bestå
Hvad er forskellen på "Jeg har bestået" og "Jeg er bestået"?
Hamster – hvilket køn?
Er der regler for hvilket køn dyr er?
Historisk præsens
Er brugen af historisk præsens sprogligt korrekt?
Ikke gøre dagens (gode) gerning
Hvad er den korrekte form af udtrykket "ikke gøre dagens (gode) gerning"?
Jul – jule
Findes "jul" ikke i flertal?
Kyllingebryst i flertal?
Hvorfor anfører Den Danske Ordbog "kyllingebryster" som flertalsform af "kyllingebryst"?
Kørte eller kom kørende?
Er det lige rigtigt at skrive "kørte" og "kom kørende"?
Livmodere eller livmødre
Hvad hedder en "livmoder" i flertal?
Lovlig(t) og rigtig(t)
Skal der -t på "rigtig" i "Du ser rigtigt dejlig ud"?

SprogbrevetDR

Kort
af Jørn Lund, november 1993
Bid
af Jørn Lund, december 1993
Find fem fejl
af Erik Hansen, januar 1994
Kort
af Erik Hansen, januar 1994
Job eller jobs?
af Erik Hansen, februar 1994
Find fem fejl
af Erik Hansen, marts 1994
Jarl's
af Erik Hansen, marts 1994
Kort
af Erik Hansen, marts 1994
Find fem fejl
af Erik Hansen, april 1994
Kort
af Erik Hansen, april 1994

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Apostrof i genitiv
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 19. marts 2008
Det snete hele tiden
af Henrik Andersson, Politiken, 28. november 2007
Sprogligt kønsskifte
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 31. oktober 2007
Et stjålent blik
af Ebba Hjorth, Politiken, 19. maj 2007
Genitiv s
af Kjeld Kristensen, Politiken, 5. maj 2007
Af
af Kjeld Kristensen, Politiken, 31. marts 2007
Frimærke med sprogfejl?
af Kjeld Kristensen, Politiken, 13. januar 2007
Sivet, ikke sevet
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 6. januar 2007
Politiet var passive
af Henrik Lorentzen, Politiken, 4. november 2006

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Sproglig ligestilling
af direktør Sabine Kirchmeier-Andersen, Jyllands-Posten, 15. marts 2012
En stor dag for mor og jeg
af seniorforsker Ole Ravnholt, Jyllands-Posten, 2. juli 2011
Serbokroatisk for begyndere
af ph.d Anne Kjærgaard, Jyllands-Posten, 08. januar 2011
Exit poll eller valgstedsmålinger
af direktør Sabine Kirchmeier-Andersen, Jyllands-Posten, 15. december 2009
Stærke og svage
af informationsmedarbejder Jørgen Nørby Jensen, Jyllands-Posten, 19. maj 2009
Har vi kasus i dansk?
af seniorforsker Ole Ravnholt, Jyllands-Posten, 17. marts 2009
Ental kan mere end flertal
af seniorforsker Eva Skafte Jensen, Jyllands-Posten, 23. marts 2013
Autobahns?
af seniorforsker Ole Ravnholt, Jyllands-Posten, 27. september 2014
Japanske lommemonstre
Af Jørgen Nørby Jensen, seniorkonsulent i Dansk Sprognævn, Jyllands-Posten, 2. oktober 2016

Temaer

Ordenes oprindelse

Etymologiens elementer — en række eksempler
Sådan finder man frem til et ords etymologi, dvs. ordets historie
Lyd-, betydnings-, bøjnings- og sproghistorie
Læs om etymologiens elementer, nemlig lydhistorie, betydningsudvikling, bøjningshistorie og mere generel sproghistorie

Ord og bogstaver i tal

De mest almindelige ord i dansk
Hvilke ord der er de mest almindelige i dansk, kommer an på hvilke typer tekster man tæller ord i

Ungdomssprog

Multietnisk dansk
Her kan du læse om multietnisk dansk og hvordan det vil påvirke det danske sprog i fremtiden

Æ, ø og å

Bogstavet å
Å blev officielt indført i 1948 og er det yngste bogstav i det danske alfabet

Nyheder

Nyheder

Vi staver og udtaler på engelsk, men bøjer på dansk
Danskerne staver og udtaler engelske låneord på engelsk, men vi bøjer i høj grad de engelske lån efter dansk mønster.
Ph.d.-forsvar om markering af fortid i grønlandsk
Naja Blytmann Trondhjem forsvarer sin ph.d.-afhandling fredag den 22. februar 2008 kl. 13.00.
Ph.d.-forsvar om danske sprogforstyrrede børns bøjning af udsagnsord i datid
Rikke Vang Christensen forsvarer sin ph.d.-afhandling fredag den 23. april klokken 13:00 på Københavns Universitet Amager.
Foredrag om verber i reportiv passivform
Den 9. november holder Lingvistkredsen årsmøde hvor Bjarne Ørsnes fra Freie Universität Berlin vil holde foredrag.
Seminar om grammatikalisering
Tirsdag den 7. december afholder Lingvistkredsen seminar om grammatikalisering.
Kan bantusprog oversættes til dansk – og omvendt?
I en artikel fra 16. januar 2011 på Sprogmuseet.dk skriver Jørgen Dalsgaard om sine vanskeligheder med at oversætte begreber til bantusprog.
Tristan er månedens navn i august
Drengenavnet Tristan er med på listen over de 50 mest populære navne.
Eva Skafte Jensens doktorforsvar på Roskilde Universitet: Nominativ i gammelskånsk
Lektor Eva Skafte Jensen forsvarer sin doktorafhandling tirsdag d. 29. november 2011 på Roskilde Universitet.
Sprogforsker revolutionerer kryds og bolle-metoden
Mange af os har svært ved at placere krydset og bollen korrekt, for ikke at tale om trekanten, når vi skal analysere en sætning. På Videnskab.dk kan du læse om ...
Skolegrammatik og andre grammatikker
Der er en debat i gang bl.a. i Information om en variation i dansk grammatik.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Aktive verber med passiv betydning?
Mål & Mæle 30:3, 11/2007
Bestemt og ubestemt
Mål & Mæle 28:2, 11/2005
Hvornår var forrige år?
Mål & Mæle 15:3, 1992
at høre nogen snakke eller snakker
Mål & Mæle 28:2, 11/2005
Om om
Mål & Mæle 25:1, 06/2002